Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto

Moniheli ry

Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry on vuonna 2010 perustettu monikulttuuriyhdistysten yhteistyöverkosto, jolla on yli 100 jäsenjärjestöä. Monihelin tavoitteena on edistää monikulttuurisen ja monimuotoisen suomalaisen yhteiskunnan kehittymistä sekä tukea jäsenjärjestöjen toimintaa monin eri tavoin. 

 

Network of Multicultural Associations
Moniheli ry

Moniheli was founded in 2010 as a cooperation network for multicultural organisations. As of 2017, the network counts over 100 members. Moniheli's goal is to promote the development of a multicultural and diverse Finnish society as well as to support the activities of its member associations in various ways.

 


 

 

Tulevat tapahtumat | Upcoming events

Ei tapahtumia

Uutiset | News

Mitä vieraskieliset helsinkiläiset oikein odottavat tulevilta kansanedustajilta? (25.3.2019)

Maahanmuuttajajärjestöt ovat äänessä Itä-Helsingin #KaikkienVaalit -paneelikeskustelussa. Monihelin jäsenjärjestöt ovat keränneet yhteisöistään polttavia kysymyksiä, joihin laaja kirjo ehdokkaita, niin taustaltaan, kokemukseltaan kuin puolueiltaan, pääsevät vastaamaan.

Työ- ja elinkeinoministeriön tietopaketti maahanmuutosta ja kotouttamisesta on julkaistu (14.3.2019)

Tietopaketin tavoitteena on antaa viimeisimpään tilasto- ja tutkimustietoon perustuva yleiskuva Suomeen suuntautuvasta maahanmuutosta ja kotouttamisesta, tämän hallituskauden (2015-2019) aikaisista politiikkatoimista sekä kehityskohdista, ministeriön sivulla todetaan.

ETNO kutsuu mukaan yhteiskunnan eri toimijat vahvistamaan naisten osallisuutta ja kotoutumista (12.3.2019)

ETNO korostaa sukupuolivaikutuksien arvioinnin tärkeyttä niin kotoutumistoimenpiteissä, naisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisyssä ja uhrien auttamisessa, sekä osallistamis- ja työllistämistoimenpiteissä.