Monikulttuurijärjestöjen valtakunnallinen verkosto

Suomen kotouttamiskentän avaintoimija yli 100:lla jäsenjärjestöllään

Network of multicultural associations in Finland

A key actor in Finland's integration field with its over 100 member associations

 Palvelumme monikulttuurijärjestöille | Our services for multicultural associations

Jäsenjärjestömme edustavat monikulttuurisia yhteisöjään, tukevat maahan muuttaneiden kotoutumista ja vaikuttavat yhteiskuntaan. Moniheli antaa jäsenilleen eväitä ja tukea näissä tehtävissä. Tutustu palveluihimme alla!

Moniheli's member associations represent their multicultural communities in Finland, support the integration of immigrants and influence our society. Moniheli supports their work in many ways. Get to know our services below!

Monihelin toiminta | Moniheli's activities 

Moniheli tekee merkittävää työtä maahan muuttaneiden kotoutumisen ja yhdenvertaisen Suomen eteen. Tällä hetkellä Katto-toiminta, Terkku- ja OmaPolku-hankkeet sekä vaikuttamistyö, demokratiakasvatustyö ja Monikulttuurinen itsenäisyyspäiväjuhla ovat Monihelin tärkeimmät toimintamuodot Jäsenpalvelujen lisäksi.  

Moniheli does important work to support the integration of immigrants and to reach a more equal Finland. At the moment Katto-program, Terkku and OmaPolku -projects as well as advocacy work, democracy education activities and Multicultural Independence Day Celebration are its most important forms of activity alongside Member services.

Vuoden värikkäin ja monikulttuurisin juhla lähestyy! Auta meitä tekemään Monikulttuurisesta itsenäisyyspäiväjuhlasta upea ja ikimuistoinen. 

The year's most colourful and multicultural event is approaching fast! Help us make the Multicultural Independence Day Celebration unforgettable and outstanding.

Tapahtumat | Events

Ajankohtaista | What's new

Seuraa meitä | Follow us online