Moniheli on yli sadan monikulttuuri-, maahanmuuttaja- ja kotoutumista tukevan järjestön verkosto Suomessa. Tuemme alan vieraskielisiä toimijoita, heidän yhteiskunnallista osallistumistaan ja edistämme yhdenvertaisuutta Suomessa

Moniheli is a network of more than 100 multicultural, immigrant and other associations supporting integration in Finland. We support foreign-language actors in the field, their cooperation with society, and promote equality in Finland.

Toiminnat ja hankkeet | Programmes and Projects

Tapahtumat | Events

Uutiset  | News 

Sosiaalinen media | Social media