Monikulttuurijärjestöjen valtakunnallinen verkosto

Suomen kotouttamiskentän avaintoimija yli 100:lla jäsenjärjestöllään

Network of multicultural associations in Finland

A key actor in Finland's integration field with its over 100 member associations

Tue työtämme lahjoituksella!
Support our work with a donation!

Monikulttuurijärjestöt | Multicultural associations

Jäsenjärjestömme edustavat monikulttuurisia yhteisöjään, tukevat maahan muuttaneiden kotoutumista ja vaikuttavat yhteiskuntaan. Moniheli antaa jäsenilleen eväitä ja tukea näissä tehtävissä. Tutustu palveluihimme alla ja lue jäsenjärjestöjemme toiminnasta blogissamme!

Moniheli's member associations represent their multicultural communities in Finland, support the integration of immigrants and influence our society. Moniheli supports their work in many ways. Get to know our services below, and read about our member associations' activities in our blog!

Ajankohtaista | What's new

Jäsenille: Projektityöpajoissa 22.10., 5.11. ja 19.11. voit tehdä ideastasi projektisuunnitelman ja projektisuunnitelmasta avustushakemuksen - ilmoittaudu nyt!

For members: Turn your idea into a project plan and your project plan into a funding application in our workshops on Oct 22nd, Nov 5th and Nov 19th - registration open

Event: Järjestöt kotouttavat! brings immigrant associations and municipalities together on October 10, watch the discussion here

Tapahtuma: Järjestöt kotouttavat! tuo yhteen maahanmuuttajajärjestöt ja kunnat 10.10., katso tilaisuuden tallenne tässä

Kuntademokratia kaikille! Kaikkien Vaalit -aktivoitumistyöpajat syksylle 2019 ja päättäjien tapaaminen 20.11.

City democracy is for everybody! Kaikkien Vaalit activation workshops in the autumn of 2019 and Town Hall event on November 20.

Jäsenille: 24.9. Järjestöklubissa puhutaan yhteistyöstä viranomaisten kanssa, asiantuntijapuheenvuoro Kotoutumisentukena.fi:n tekijöistä

For members: Learn how to cooperate with public service providers at the September 24th Associations' Club, expert talk by integration services platform Kotoutumisentukena.fi

Etnisten suhteiden neuvottelukunnan (Etno) julkilausuma: Ilman huoltajaa turvapaikkahakijoina tulleiden alaikäisten hyvinvointi — perheenyhdistäminen ja jälkihuolto.

Declaration of the Advisory Board for Ethnic Relations (Etno): Wellbeing of minors who have arrived in Finland as unaccompanied asylum seekers – family reunification and aftercare

Monihelin nettisivut uudistuivat - anna palautetta ja voita elokuvaliput

What do you think of Moniheli's new website? Let us know and win a cinema ticket!

Aiempia uutisia

Katto-toiminta | Katto program

Kotoutumiseen tarvitaan koti

Monihelin Katto-toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä maahanmuuttajien asunnottomuutta ja levittää tietoa asumisasioista sekä maahanmuuttajille, että niiden ja asumisasioiden parissa työskenteleville.

You need a home to feel at home

The objective of Moniheli's Katto program is to prevent the homelessness of migrants and share information about housing, both to migrants and to those working with housing-related issues.

Seuraa meitä | Follow us online

Subscribe to our newsletter | Liity postituslistaan

* indicates required