Monikulttuurijärjestöjen valtakunnallinen verkosto

Suomen kotouttamiskentän avaintoimija yli 100:lla jäsenjärjestöllään

Network of multicultural associations in Finland

A key actor in Finland's integration field with its over 100 member associations

Monikulttuurijärjestöt | Multicultural associations

Jäsenjärjestömme edustavat monikulttuurisia yhteisöjään, tukevat maahan muuttaneiden kotoutumista ja vaikuttavat yhteiskuntaan. Moniheli antaa jäsenilleen eväitä ja tukea näissä tehtävissä. Tutustu palveluihimme alla!

Moniheli's member associations represent their multicultural communities in Finland, support the integration of immigrants and influence our society. Moniheli supports their work in many ways. Get to know our services below!

Tapahtumat | Events

Ajankohtaista | What's new

Katto-toiminta | Katto program

Kotoutumiseen tarvitaan koti!

Monihelin Katto-toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä maahanmuuttajien asunnottomuutta ja levittää tietoa asumisasioista sekä maahanmuuttajille, että niiden ja asumisasioiden parissa työskenteleville.

You need a home to feel at home!

The objective of Moniheli's Katto program is to prevent the homelessness of migrants and share information about housing, both to migrants and to those working with housing-related issues.

Seuraa meitä | Follow us online