Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto

Moniheli ry

Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry on vuonna 2010 perustettu monikulttuuriyhdistysten yhteistyöverkosto, jolla on yli 100 jäsenjärjestöä. Monihelin tavoitteena on edistää monikulttuurisen ja monimuotoisen suomalaisen yhteiskunnan kehittymistä sekä tukea jäsenjärjestöjen toimintaa monin eri tavoin. 

 

Network of Multicultural Associations
Moniheli ry

Moniheli was founded in 2010 as a cooperation network for multicultural organisations. As of 2017, the network counts over 100 members. Moniheli's goal is to promote the development of a multicultural and diverse Finnish society as well as to support the activities of its member associations in various ways.

 


 

 

Tulevat tapahtumat | Upcoming events

Ei tapahtumia

Uutiset | News

Luku-ja kirjoitustaidon peruskurssit naisille (26.11.2018)

Nicehearts järjestää ensi keväänä kolmessa paikassa Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä, Luku-ja kirjoitustaidon peruskurssit yhdessä Vision kanssa.

Strukturoimaton haastattelu maahanmuuttajanaisten ja -tyttöjen ilokaasun käytöstä on julkaistu (23.11.2018)

Maahanmuuttajanaisten päihteiden väärinkäyttö on lisääntynyt huolestuttavasti MPMTO:n tekemien havaintojen mukaan. Haastattelun tavoitteena oli myös ottaa selvää, minkälaisia haittavaikutuksia ilokaasun käytöllä on erityisesti naisiin.

Syyskokous 17.11. ja vaalien tulokset (19.11.2018)

Nov 17 Autumn General Assembly and election results