Moniheli ry:n Katto-toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä maahanmuuttajien asunnottomuutta. ARA:n uusimman tilaston mukaan vuonna 2017 kaikista yksin elävistä asunnottomista 26 % ja asunnottomista perheistä peräti 65 % oli maahanmuuttajia.

Katto-toiminta tuottaa itse, kokoaa yhteen ja levittää asumiseen liittyvää tietoa maahanmuuttajille ja heidän kanssaan työskenteleville eri kanavia hyödyntäen, neuvoo ja ohjaa palveluihin asumisen haasteita kohdanneita maahanmuuttajia, kouluttaa ammattilaisia maahanmuuttajien asumisen kysymyksissä, edistää aktiivisesti sidosryhmäyhteistyötä ja nostaa keskusteluun ruohonjuuritason kohtaamisissa esille nousevia epäkohtia. 

Katto-toiminta nivoutuu valtakunnalliseen AUNE-ohjelmaan. Toimintaa rahoittaa STEA.

Meihin saa mielellään olla yhteydessä! Yhteystiedot löydät sivun alaosasta.

Päivitetty 29.3.2019

Moniheli's Katto (=roof) program aims to combat immigrant homelessness through pre-emptive work. While homelessness overall is decreasing in Finland, migrant has been homelessness is on the rise until 2017 when it levelled off. According to ARA statistics 26% (27% in 2015) of all homeless persons had a migration background and 64% (54% in 2015) of homeless families were migrant families.

Katto program produces, gathers and disseminates information on housing-related issues to migrants and professionals through different channels, provides targeted trainings on housing issues among migrants and ethnic minorities for housing professionals, advises migrants who have faced difficulties with housing, promotes active cooperation between different stakeholders and raises awareness of the grievances at grassroots level.

Katto program ties in with the national AUNE programme and is funded by STEA.

Please don’t hesitate to be in contact with us! You will find the contacts below.

Last updated 29.3.2019Duin Ghazi

Päällikkö | Manager

+358 (0)50 309 3961 duin.ghazi@moniheli.fi

Suomi, English, Kurdi-soranî 
Jana Turk

Asiakastyönkoordinaattori | Casework coordinator

+358 (0)50 309 3925 jana.turk@moniheli.fi

Suomi, English, Deutsch, Italiano