Katto-toiminta | Katto-program

Moniheli ry:n Katto-toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä maahanmuuttajien asunnottomuutta. ARA:n uusimman tilaston mukaan vuonna 2018 kaikista yksin elävistä asunnottomista 24 % ja asunnottomista perheistä peräti 39 % oli maahanmuuttajia.

Katto-toiminta tuottaa itse, kokoaa yhteen ja levittää asumiseen liittyvää tietoa maahanmuuttajille ja heidän kanssaan työskenteleville eri kanavia hyödyntäen, neuvoo ja ohjaa palveluihin asumisen haasteita kohdanneita maahanmuuttajia, kouluttaa ammattilaisia maahanmuuttajien asumisen kysymyksissä, edistää aktiivisesti sidosryhmäyhteistyötä ja nostaa keskusteluun ruohonjuuritason kohtaamisissa esille nousevia epäkohtia. 

Katto-toiminta nivoutuu valtakunnalliseen AUNE-ohjelmaan. Toimintaa rahoittaa STEA.

Meihin saa mielellään olla yhteydessä! Yhteystiedot löydät sivun vasemmalta puolelta.

Päivitetty 19.10.2019

Moniheli's Katto (=roof) -program aims to combat migrant homelessness through pre-emptive work. While homelessness overall is decreasing in Finland, migrant has been homelessness is on the rise until 2018 when it levelled off. According to ARA statistics 24% of all homeless persons had a migration background and 39 % of homeless families were migrant families.

Katto-program produces, gathers and disseminates information on housing-related issues to migrants and professionals through different channels, provides targeted trainings on housing issues among migrants and ethnic minorities for housing professionals, advises migrants who have faced difficulties with housing, promotes active cooperation between different stakeholders and raises awareness of the grievances at grassroots level.

Katto-program ties in with the national AUNE programme and is funded by STEA.

Please don’t hesitate to be in contact with us! You will find the contacts on the left.

Last updated 19.10.2019