DigiUp-hanke | DigiUp project

DigiUp on Monihelin kolmivuotinen (2021–2023) STEA-rahoitteinen hanke, joka vahvistaa monikulttuuri- ja maahanmuuttajajärjestöjen digitaitoja. Hankkeen päätarkoituksena on kehittää moni- ja selkokielistä digitukea. Hankkeessa kartoitetaan myös digitaitojen nykytilannetta, koulutetaan, tarjotaan digitukea järjestöille ja vapaaehtoistyön mahdollisuuksia järjestöissä digituen tehtävissä.

Lisätietoa tulossa! 


DigiUp is Moniheli's three-year (2021–2023) STEA-funded project, which promotes digital skills of multicultural and immigrant associations. The main purpose of the project is to develop multilingual and plain language digital support. The project will also map the current situation regarding digital skills, as it aims to train and provide digital support to associations. In addition, we aim to provide volunteering opportunities in digital support related tasks in cooperation with associations.

We will add more information soon! 

Yhteystiedot | Contact information

Artem Kuosti

Projektipäällikkö
Project manager

+358 (0)50 551 1824
artem.kuosti@moniheli.fi

Suomi, English, Russian

Yuri Kitaba

Projektikoordinaattori
Project coordinator

+358 (0)50 551 1821
yuri.kitaba@moniheli.fi

Suomi, English, 日本語 (Japanese)

Sosiaalinen media | Social media