Monikulttuurinen Itsenäisyyspäiväjuhla 2020

18.11.2020

Tervetuloa Monihelin monikulttuuriseen itsenäisyyspäiväjuhlaan!

Yllätys, yllätys! Tänä vuonna juhla pidetään verkossa.

Monihelin perhe on yrittänyt parhaamme sopeutua COVID-19:n tuomaan uuteen normaaliin tänä vuonna. Monikulttuurinen itsenäisyyspäiväjuhla ei ole poikkeus. Turvallisuuden vuoksi pidämme tapahtumamme verkossa ja kaikki puheet ja esitykset lähetetään Helsinki-kanavan kautta 6. joulukuuta klo 13.

Tänä syksynä olemme valmistautuneet pitämään tapahtuman verkossa yhteistyössä Tiivistämö Helsingin kanssa. Kutsuimme puhujia hallituksesta ja eduskunnasta. He toimittavat rohkaisevia viestejä. Lisäksi juhlissa odottavat viisi upeaa esitystä, jotka edustavat erilaisia rinnakkaisia kulttuureja Suomessa.

Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Siellä voi lukea ajan tasalla tulevista juhlauutisista.

Juontajat

 • Heidi Alander
 • Josephine Atanga

Puhujat

 • Hussein al-Taee (Kansanedustaja, SDP)
 • Peter Kariuki (ETNO pääsihteeri)
 • Sanna Vesikansa (Helsingin sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari, VIHR)
 • Ilari Rantakari (Emeritus)
 • Emma Tamankag (Moniheli puheenjohtaja)

Esiintyjät

 • Satutin & Lasse Jaako
 • Sibiry Konate & Unelma työryhmä
 • Haneen Kuoro
 • Askelten Palo ry
 • Selene Gama & Sambaki

Welcome to Moniheli’s Multicultural Independence Day Celebration!

Surprise, surprise! This year the celebration is held online.

Moniheli family has tried our best to adapt to the new normal brought by the COVID-19 this year. Multicultural Independence Day celebration is not an exception. For the sake of safety, we keep our event online and all speeches and performances will be broadcasted through Helsinki-kanava on 6th December at 1 pm. 

During this autumn, we have prepared to host the event online in cooperation with Tiivistämö Helsinki. We invited keynote speakers from the Government and the Parliament. They will deliver encouraging messages. Also, there will be five spectacular performances representing diverse cultures coexisting in Finland.

Follow us on Facebook and Instagram. There you will be kept updated with upcoming news about the celebration.

Hosts

 • Heidi Alander
 • Josephine Atanga

Keynote Speakers

 • Hussein al-Taee (Congressman, SDP)
 • Peter Kariuki (ETNO Secretary General)
 • Sanna Vesikansa (Helsinki Deputy Mayor for Social Services and Health Care, VIHR)
 • Ilari Rantakari (Ambassador)
 • Emma Tamankag (Moniheli Chairperson)

Performers

 • Satutin & Lasse Jaako
 • Sibiry Konate & Unelma työryhmä
 • Haneen Kuoro
 • Askelten Palo ry
 • Selene Gama & Sambaki