Terkku-hanke | Terkku-project

Terkku-hankkeen (2020-2022) tavoitteena on kehittää kulttuurisensitiivisiä jalkautuvan työn malleja tarttumattomien sairauksien ehkäisemiseksi Afrikasta ja Lähi-idästä Suomeen muuttaneilla. Hanke on STEA:n rahoittama. 

Terkku-project's (2020-2022) main goals is to develop models for outreach work which aims to prevent non-communicable diseases among people who have moved from Africa and the Middle East to Finland. The project is funded by STEA.

Terkku-hankkeen toimintamuodot | Activities at Terkku project

Ota yhteyttä / Contact us

Lauren Stevens

Projektikoordinaattori
Project Coordinator

+358 (0)50 544 1122 
lauren.stevens@moniheli.fi

English, Suomi

Yhteistyössä | In cooperation with