OmaPolku-hanke | OmaPolku-project

OmaPolku on Monihelin kolmivuotinen (2020–2022) STEA-rahoitteinen hanke, joka edistää maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutuksellista yhdenvertaisuutta. Hankkeen päätarkoituksena on, että maahanmuuttajataustaiset nuoret löytäisivät paremmin heidän omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan vastaavan toisen asteen koulutuksen perusopetuksen jälkeen ja saisivat tarvitsemaansa tukea sekä opintopolun valinnassa että opintojen aikana.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajavanhempien valmiuksia tukea perheen nuorta sekä opinto-ohjaajien kulttuurisensitiivisiä taitoja kohdata maahanmuuttajataustaisia nuoria ja heidän vanhempiaan ohjaustyössä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää maahanmuuttajavanhempien, koulujen ja muiden sidosryhmien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

OmaPolku is Moniheli's three-year (2020–2022) STEA-funded project which promotes educational equality of young people with an immigrant background. The main purpose of the project is that young people with an immigrant background would find secondary education after comprehensive school which better suits their individual strengths and interests and that they would receive the support they need both in choosing a study path and during their years of study.

The aim of the project is to strengthen the capacity of both immigrant parents to support the young people of the family as well as study counsellors’ culturally sensitive skills to meet young people with immigrant background and their parents in guidance work. In addition, the aim is to develop interaction and cooperation between immigrant parents, schools and other stakeholders further.

Hankkeen toimintamuotoja ovat | The forms of action of the project are:

Yhteystiedot / Contact information:


Sara Herrala                                  

Projektipäällikkö
Project manager

+358 (0)50 543 4575
sara.herrala@moniheli.fi

Suomi, English

Eugene Ufoka

Projektikoordinaattori
Project coordinator

+358 (0)50 543 5456
eugene.ufoka@moniheli.fi

Suomi, English, Français