OmaPolku-hanke | OmaPolku project

OmaPolku on Monihelin kolmivuotinen (2020–2022) STEA-rahoitteinen hanke, joka edistää maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutuksellista yhdenvertaisuutta. Hankkeen päätarkoituksena on, että maahanmuuttajataustaiset nuoret löytäisivät paremmin heidän omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan vastaavan toisen asteen koulutuksen perusopetuksen jälkeen ja saisivat tarvitsemaansa tukea koulutuspolun valinnassa.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajavanhempien valmiuksia tukea nuorta sekä opinto-ohjaajien kulttuurisensitiivisiä taitoja kohdata maahanmuuttajataustaisia nuoria ja heidän vanhempiaan ohjaustyössään. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää maahanmuuttajavanhempien ja opinto-ohjaajien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä siinä vaiheessa, kun nuori suunnittelee ja valitsee perusopetuksen jälkeistä koulutuspolkuaan.

OmaPolku is Moniheli's three-year (2020–2022) STEA-funded project which promotes educational equality of young people with an immigrant background. The project's primary purpose is that young people with an immigrant background would find upper secondary education after comprehensive education, which better suits their strengths and interests and that they would receive the support they need in choosing an educational path.

The project aims to strengthen immigrant parents' capacity to support the young people and the culturally sensitive skills of study counsellors to encounter young people with an immigrant background and their parents in their counseling work. In addition, the project aims to develop the interaction and cooperation between immigrant parents and study counsellors when the young people plan and choose their path after comprehensive education.

Hankkeen toimintamuotoja ovat | The forms of action of the project are:

Yhteystiedot / Contact information:


Sara Herrala                                  

Projektipäällikkö
Project manager

+358 (0)50 543 4575
sara.herrala@moniheli.fi

Suomi, EnglishArim Lee

Projektikoordinaattori
Project coordinator

+358 (0)50 543 5456
arim.lee@moniheli.fi

Suomi, English, 한국어 (Korean)