OmaPolku-hanke | OmaPolku-project

OmaPolku on Monihelin kolmivuotinen (2020–2022) STEA-rahoitteinen hanke, joka edistää maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutuksellista yhdenvertaisuutta. Hankkeen päätarkoituksena on, että maahanmuuttajataustaiset nuoret löytäisivät paremmin heidän omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan vastaavan toisen asteen koulutuksen perusopetuksen jälkeen ja saisivat tarvitsemaansa tukea koulutuspolun valinnassa.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajavanhempien valmiuksia tukea nuorta sekä maahanmuuttajavanhempien ja opinto-ohjaajien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä siinä vaiheessa, kun nuori suunnittelee ja valitsee perusopetuksen jälkeistä koulutuspolkuaan. 

OmaPolku is Moniheli's three-year (2020–2022) STEA-funded project which promotes educational equality of young people with an immigrant background. The main purpose of the project is that young people with an immigrant background would find upper secondary education after basic education which better suits their individual strengths and interests and that they would receive the support they need in choosing an educational path.

The aim of the project is to strengthen immigrant parents' capacity to support the young people and the interaction and cooperation between immigrant parents and study counsellors at the stage when the young people plan and choose their path after basic education. 

Hankkeen toimintamuotoja ovat | The forms of action of the project are:

Yhteystiedot / Contact information:


Sara Herrala                                  

Projektipäällikkö
Project manager

+358 (0)50 543 4575
sara.herrala@moniheli.fi

Suomi, English

Arim Lee

Projektikoordinaattori
Project coordinator

+358 (0)50 543 5456
arim.lee@moniheli.fi

Suomi, English, 한국어 (Korean)