Monihelin historia | Moniheli's history

Monihelin tarina alkoi vuonna 2008, kun Familia Club (nykyinen Familia ry) alkoi hallinnoida uutta Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaa Moniheli -projektia. Tarkoituksena oli muodostaa pääkaupunkiseudulle maahanmuuttajien ja monikulttuurista työtä tekevien yhdistysten laaja yhteistyöverkosto.

Moniheli ry:n perustamiskokous pidettiin Helsingissä 17. huhtikuuta vuonna 2010. Perustamisvaiheessa oli mukana 30 maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuusyhdistystä, jotka olivat alusta asti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa vastaperustetun Monihelin verkostoa.

Näin syntyi Suomen ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa monikulttuuristen toimijoiden yhteistyöverkosto. Monihelin toiminta on sittemmin laajentunut valtakunnalliseksi monikulttuurijärjestöjen kattojärjestöksi, jolla on tällä hetkellä yli sata aktiivista jäsenjärjestöä. Moniheli ry tukee maahanmuuttajataustaisten osallisuutta yhteiskunnassa sekä pyrkii muun muassa edistämään monikulttuurisuutta ja yhdenvertaisuutta Suomessa. Tavoitteena on yhtenäinen ja monikulttuurinen Suomi, jossa kaikkien on hyvä elää ja toimia.

Moniheli's story began in 2008 when Familia Club (now Familia ry) began managing the new Moniheli project funded by the Slot Machine Association (RAY). The aim was to establish a wide network of immigrants and multicultural associations in the Helsinki metropolitan area.

The founding meeting of Moniheli ry was held in Helsinki on 17th April 2010. In the start-up phase, there were 30 immigrant and multicultural associations that were involved in the design and implementation of the newly established Moniheli network.

Thus, Finland's first and so far, only network of multicultural actors was established. Since then, Moniheli has expanded to become a national umbrella organization for multicultural associations, which currently has over one hundred active member associations. Moniheli ry supports the inclusion of people with immigrant backgrounds in society and aims, among other things, to promote multiculturalism and equality in Finland. The goal is a united and multicultural Finland, where everyone can feel good to live and work.