Hallitus | The Board

Monihelin hallitus vuodelle 2021 | Moniheli's board in 2021


Päätöksenteko monikulttuurijärjestöjen edustajien käsissä | Decision making in the hands of multicultural representatives

Monihelin kuukausittain kokoontuva hallitus päättää verkoston toimintalinjoista ja isommista toiminnan operatiivisista kysymyksistä. Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa sääntöjen mukaisesti jäsenjärjestöjen ehdokkaista, aina kahden vuoden määräajaksi. Kukin jäsen voi istua hallituksessa peräkkäin enintään kaksi kautta, eli yhteensä neljä vuotta. Hallituksen jäsenet ovat pääasiassa maahanmuuttajataustaisia.

Monihelin jäsenet, joiden tulee olla rekisteröityjä yhdistyksiä, hyväksytään hallituksen kuukausittaisissa kokouksissa. Hakiessasi jäsenyyttä, ole hyvä ja täytä tarkasti Monihelin liittymislomake pyydettyine asiakirjoineen. Otamme yhteyttä hakemuksen hyväksymisen jälkeen.

Lomakkeen löydät tältä svulta: Liity jäseneksi

Moniheli’s board convening in monthly meetings decides network’s course of action and on larger operative questions. The board members are elected according to the statutes from among the member associations’ candidates for a two-year term at the general assembly. Each member may hold a position in the board for a maximum of two years, a total of four years. The board members are mainly of migrant background.

Members of Moniheli, who must be registered associations, are approved by the board at monthly meetings. When applying for membership, please complete the joining form with the requested documents. We will contact you after accepting your application.

You will find the form here: Become a member