Page Title

Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto

Moniheli ry

Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry on vuonna 2010 perustettu monikulttuuriyhdistysten yhteistyöverkosto, jolla on yli 75 jäsenjärjestöä. Monihelin tavoitteena on edistää monikulttuurisen ja monimuotoisen suomalaisen yhteiskunnan kehittymistä sekä tukea jäsenjärjestöjen toimintaa monin eri tavoin. 

 

Network of Multicultural Associations Moniheli ry

Moniheli was founded in 2010 as a cooperation network for multicultural organisations. As of 2016, the network counts over 75 members. Moniheli's goal is to promote the development of a multicultural and diverse Finnish society as well as to support the activities of its member associations in various ways.

Tulevat tapahtumat | Upcoming events

Uutiset | News

 Koneen Säätiö myönsi Monihelille 80 000 euroa | Kone foundation grants 80 000 euros to Moniheli (17.6.2016)

Koneen Säätiö myönsi Monihelille 80 000 euroa jäsentemme tarjoamaan oman kielen ja suomen kielen oppimisen tukemiseen | Kone Foundation just granted Moniheli 80 000 euros of funding to support the Finnish language and mother tongue tuition through our members

Tervetuloa keskustelemaan asunnottomuudesta! | Welcome to discuss homelessness! (6.6.2016)

Katto-hanke järjestää tiistaina 21.6.2016 klo 17-19 avoimen keskustelutilaisuuden asunnottomuudesta! | Katto-project will organise an open event to discuss the issue of housing and immigrant homelessness on 21.6.2016 !