Liity jäsenjärjestöksi | Become a member

Suomessa rekisteröityt yhdistys, joka hyväksyy Monihelin arvoja, voi liittyä 20 euron vuosimaksulla verkoston jäsenjärjestöksi. Jäsenjärjestö voi käyttää Monihelin palveluja (mm. ohjaus ja neuvonta, koulutukset, Moniheli-avustuksen hakeminen) ja osallistua verkoston toimintaan (yleiskokoukset, hallitus, verkostoituminen ja vaikuttamistyö). 

Kiinnostunut? Lue alla miten liittyä verkostoon!


Any registered association in Finland that shares Moniheli's values can join our network for a yearly membership fee of 20 euros. Member associations can make use of Moniheli's services (including guidance, trainings, applying for the Moniheli grant) and take part in the network's activities (general assemblies, board elections, networking and influencing). 

Interested? Find out below how to become a member!

Yhdistyksen kelpoisuuden tarkistaminen / Checking your association's eligibility

Täytä ja lähetä alla oleva lomake. Saat sähköpostiisi viestin. Lähetä vastauksena viestissä pyydetyt asiakirjat. Tarkistamme niitä ja esitämme hakemuksesi hallitukselle.

Fill and send the form below. You will receive an email message, where we ask for certain documents. Send the documents as an answer to the email. We will check them and present your application to the board.

Hakemuksen hyväksyminen / Approving your application

Monihelin hallitus hyväksyy uudet jäsenjärjestöt kerran kuukaudessa kokouksessaan. Ilmoitamme sinulle, kun päätös on tehty.

Moniheli's board approves member applications in its monthly meeting. We will contact you once the decision is made.

Rekisteriin liittyminen / Joining our registry

Kun yhdistyksesi on hyväksytty Monihelin jäseneksi, saat meiltä tervetuloaviestin. Viestissä on linkki lomakkeeseen, täytä se yhdistyksesi yhteys- ja laskutustiedoilla. Lisäämme tiedot jäsenrekisteriin ja lähetämme jäsenmaksun laskun. Näin pääset käyttämään Jäsensivujamme ja saat Jäsenkirjeitä sähköpostitse.

Once your application is approved, you will receive a welcome message to your email address. The message contains a link to a form, fill it with your association's contact and billing information. We will add this information to our member registry and send you the membership fee bill. You will also start receiving Member Letters and be able to access our Member Pages.

Yhteistyön suunnittelu / Planning our cooperation

Kun jäsenmaksu on maksettu, olemme yhteydessä yhdistykseesi paremmin tutustumiseen. Voit vastata lähettämäämme taustakyselyyn itsenäisesti verkossa tai yhdessä työntekijämme kanssa, kasvokkain tai puhelimitse. Käytämme taustatietoja yhdistyksesi julkisen sivun luomiseksi ja sopivien palvelujen tarjoamiseksi.  

Once your membership fee is paid, we will be in touch to get to know your association better. We will send a survey link, which you can fill independently or in a meeting with one of our employees. The information will be used to create your public profile on our website and offer you suitable services and opportunities.

Asia selvä? Hae täyttämällä alla olevan lomakkeen!

All clear? Apply by filling the form below!

1. Yhdistyksesi kelpoisuuden tarkistaminen | Step 1: Checking your eligibility

Perustiedot | Basic information


Yhteyshenkilö | Contact person

Kirjoita tähän yhteystiedot henkilölle, joka hoitaa tätä hakemusta Moniheliin. Kun yhdistys on hyväksytty jäsenjärjestöksi, pyydämme teiltä tarkempia yhteystietoja järjestön tilin hoitamiseksi ja Monihelin viestien vastaanottamiseksi.

Write here the contact information of the person who takes care of the membership application to Moniheli. Once an association has been approved as a member of the network, we will ask you more detailed contact information for you association's account on this website and to receive messages from Moniheli.


Hakemuksen liitteet | Application attachments

Jotta voimme käsitellä ja hyväksyä hakemuksesi, tarvitsemme tämän lomakkeen lisäksi alla olevat tiedostot. Kun olet lähettänyt tämän lomakkeen, lähetä alla olevat liitteet osoitteeseen jasenpalvelut@moniheli.fi.

We also need several documents to be able to approve your application. Once you have sent this form, send the following attachments to jasenpalvelut@moniheli.fi.

  • PRH-ote | Proof of registration
  • Järjestön säännöt | Statutes

PRH-ote ja säännöt ovat pakollisia liitteitä. Lähetä ne meille sähköpostitse.

The proof of registration and the statutes are compulsory attachments. Send them to us by email.

  • Toimintasuunnitelma | Action Plan
Valitse sopiva vaihtoehto | Choose a suitable answer. *


  • Toimintakertomus | Annual Report
Valitse sopiva vaihtoehto | Choose a suitable answer. *

Paina Lähetä hakemuksen perustietojen tallentamiseksi. Muista lähettää muutaman päivän sisällä pyydetyt liitteet osoitteeseen jasenpalvelut@moniheli.fi! Ilman liitteitä, emme voi hyväksyä hakemusta.

Press Send to save your association's basic information. Remember to send the required attachments to jasenpalvelut@moniheli.fi! Without them, we cannot approve your application.