Harjoittelijaksi | Internship

Moniheli on suosittu työharjoittelupaikka ja se ottaakin vuosittain 3-6 opiskelijaa työharjoitteluun. Harjoitteluaika Monihelissä tarjoaa oivan mahdollisuuden tutustua monikulttuuriseen yhdistystoimintaan innostavassa, joustavassa ja kansainvälisessä työympäristössä.

Harjoittelijan tehtävät organisaatiossamme ovat monipuoliset: yleiset avustavat toimistotehtävät, käännöstehtävät, viestintä, tapahtumien järjestely, jäsenjärjestöjen erilaiset palvelutehtävät. Organisaatiomme pienuuden vuoksi meillä harjoittelija voi päästä joustavasti käyttämään myös erityisosaamisalueitaan.

Arvostamme oma-aloitteisuutta, rohkeaa otetta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja aitoa kiinnostusta toimia monikulttuurisessa järjestökentässä. Harjoittelu Monihelissä edellyttää sekä suomen että englannin kielen osaamista (ainakin toinen näistä tulee hallita sekä suullisesti että kirjallisesti erinomaisesti). Muu kielitaito (erityisesti kielet, joita käyttävät Suomen suurimmat maahanmuuttajaryhmät) on iso plussa. Lisäksi edellytämme hyviä IT-taitoja.

Harjoittelut ovat palkattomia ja kestävät vähintään 6 viikkoa, mielellään 2-6 kuukautta. Otamme harjoittelijoita tammi-toukokuu ja elokuun loppu – joulukuun puoliväli välisille ajoille.

Jos kiinnostuit harjoittelusta Monihelissä, täytähän alla oleva lomake ja otamme Sinuun yhteyttä mikäli harjoittelu onnistuu meillä.

In addition to volunteers and employees, Moniheli's staff includes yearly usuall 3 to 6 interns. An internship at Moniheli offers them the opportunity to get to know how NGOs work in Finland and in particular the multicultural association field in an engaging, flexible and international work environment. 

The intern's tasks in our organization are diverse from general office assistant tasks, translations, communication and organizing events to various service tasks of our member associations. Because of the small size of our organization, the intern will have an opportunity to flexibly use their own skills in their specific areas of expertise.

We value self-initiative, bold grip, good interaction skills and genuine interest in multicultural associaitons. Practical training in Moniheli requires both Finnish and English language skills (at least one of these must be managed well both orally and in writing). Other language skills (especially the languages used by the largest immigrant groups in Finland) are a big plus. In addition, we require good IT skills.

Internships at Moniheli are unpaid and last at least 6 weeks, but preferably 2 to 6 months. We take interns between January and May and late-August and December.

If you are interested in becoming an intern at Moniheli, please fill the form below and we will be in touch if an internship can be arranged.

Hae harjoittelijaksi | Intership application

Huomaathan, ettemme yleensä ota kesäharjoittelijoita (kesä-heinäkuu).

Please note that we do not usually take summer interns (June-July).

Muista klikata alla olevaa Lähetä lomake -painiketta.

Remember to click the Send the form button below.

*Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia. | Fields marked with a star* are mandatory.