Tule viestinnän ja markkinoinnin asiantuntijaksi Moniheli ry:lle, lähetä hakemuksesi 12.5. mennessä!

26.4.2021

Moniheli on yli sadan monikulttuuri-, maahanmuuttaja- ja kotoutumista tukevan järjestön verkosto Suomessa. Moniheli edistää yhdenvertaista Suomea. Lue lisää Monihelistä: www.moniheli.fi.

Moniheli täytti viime vuonna 10 vuotta. Toimintamme aikana olemme vakiinnuttaneet oman paikkamme järjestökentällä monikulttuuri- ja maahanmuuttajajärjestöjen äänitorvena. Monihelin toiminta on kasvanut ja haluamme, että se näkyy myös viestinnässämme. Tule meille viestintä- ja markkinointi asiantuntijaksi viemään Monihelin viestintä seuraavalle vuosikymmenelle.

Ketä etsimme?

Paras mahdollinen viestinnän asiantuntija jakaa Monihelin arvot ja uskoo meidän tavoitteeseemme. Hän on sujuva- ja selkeäsanainen viestijä suomeksi ja englanniksi. Hän on taitava brändinrakentaja ja sometaituri, joka muotoilee monitahoisista yhteiskunnallisista ilmiöistä mielenkiintoisia blogikirjoituksia sekä puhuttelevia somepostauksia. Hän osaa kuunnella ja sisällyttää erilaisia näkemyksiä mukaan suunnitteluun. Hänellä on erinomaiset vuorovaikutustaidot ja hän on tottunut toimimaan monikulttuurisessa työyhteisössä. Hän osaa tarttua toimeen ja viedä prosesseja omatoimisesti eteenpäin.


Mitä edellytämme?

-erinomainen suomen ja englannin kielen taito

-selkokielen taito

-perustaidot graafisesta suunnittelusta (Canva käytössä)  

-kokemusta monikanavaisesta viestinnästä (some, nettisivut ja perinteiset tiedotteet)

-vähintään 3 vuotta viestintäkokemusta

-soveltuva alempi korkeakoulututkinto tai vastaavat tiedot ja taidot

-In Design- ja PhotoShop- ja videotuotantotaidot on plussaa


Työtehtävät:

-Monihelin viestinnän konsultointi ja suunnittelu

-Monihelin verkkosivujen uudistuksen vetäminen

-Monihelin verkoston sisäinen- ja ulkoinen viestintä

-monikanavaisen viestintäsisällön tuottaminen selkeäkielisesti suomeksi ja englanniksi

-kannanottojen, lausuntojen ja tiedotteiden kirjoittaminen

-verkostojen rakentaminen mediaan


Mitä tarjoamme?

-Mahdollisuuden tehdä monipuolista ja merkityksellistä työtä ja edistää yhdenvertaisuutta Suomessa

-Kaksikielisen työyhteisön – suomi ja englanti ovat työkieliä

-Joustavan, innostavan ja monikulttuurisen työyhteisön Helsingin Kalasatamassa

-Mahdollisuuden etätöihin

-Kokoaikatyön (37,5 h/vko), työ sisältää ilta- ja viikonlopputyötä

-Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen mukaisen palkan


Listätietoja työpaikasta ja hakeminen: 

Monihelin toiminnanjohtajalta p. +358 (0) 45 8992522 perjantaisin 10.30-11.30

Lähetä työhakemuksesi, CV:si ja liitä tai linkitä hakemukseesi portfolio tai työnäyte omasta viestintäkokemuksesta 12.5. klo 16.00 mennessä jobs@moniheli.fi. Merkitse sähköpostin otsikkokenttään 'viestinnän ja markkinoinnin asiantuntija'.

Apply for communication and marketing specialist at Moniheli ry, send your application by 12.5!

Moniheli is a network of more than 100 multicultural, immigrant and other associations supporting integration in Finland.  We promote equality in Finland. Read more about Moniheli: www.moniheli.fi

Moniheli turned 10 years old last year. During our operations we have established our place in the association field as a spokesperson for multicultural and immigrant associations. Moniheli’s operation has grown, and we want it to show also in our communication. Become our communication and marketing expert and help bring Moniheli’s communication to the next decade.


Who are we looking for?

The best possible communication specialist shares Moniheli’s values and believes in our objective. The person communicates fluently and clearly in Finnish and in English. The person is proficient in brand development and a social media wizard, who writes interesting blog posts and appealing social media posts about multifaceted social phenomena. The person knows how to listen and include different kinds of views in their planning. The person has excellent interaction skills and is used to working in a multicultural work environment. The person knows how to take initiative and keep processes moving forward independently.


What we require?

-Fluent in Finnish and English.

-Easy Finnish knowledge.

-Basic knowledge in graphic design (we are using Canva).

-Experience in communication in multiple channels (social media, website, and traditional publications).

-At least 3 year-long experience in communication.

-Applicable undergraduate degree or equivalent knowledge.

-In Design, Photoshop, and video production ability is a plus.


Work tasks:

-Consulting and planning Moniheli’s communication.

-Leading Moniheli’s website reform.

-Moniheli’s network’s internal and external communication.

-Creating content for multiple media channels in clear Finnish and English.

-Wiring statements, opinions and press releases.

-Building media networks.


Moniheli offers:

-Opportunity to do meaningful and versatile work and promote equality in Finland. 

-A bilingual work community - Finnish and English are the working languages. 

-A flexible, inspiring, and multicultural work community in Kalasatama, Helsinki. 

-Possibility of telecommuting. 

-Full-time work (37.5 h / week), work includes evening and weekend work. 

-Salary that follows the collective agreement of social organizations.


More information about the job and application: 

Moniheli’s executive director p. +358 (0) 45 8992522 on Fridays 10.30 am -11.30 am.

Send your work application and CV, and attach or link your portfolio or work samples of your communication experience to your application by e-mail no later than Wednesday, May 12th by 4 pm to jobs@moniheli.fi.  Enter ‘communication and marketing specialist’ in the subject field of the e-mail.