Vastine: Maahanmuuttajien työmarkkina-asemaa ei tule huonontaa entisestään

26.10.2018

Yle uutisoi 24.10.2018 talousnobelisti Bengt Holmströmin ehdotuksesta, jossa työnantajille annettaisiin mahdollisuus maksaa ulkomailta tulleille työntekijöille työehtosopimusten minimitason alittavaa palkkaa. Lisäksi Holmström esitti maahanmuuttajille kantaväestöä heikompaa sosiaaliturvaa. Aloite sai myöhemmin keskiviikkona julkisuudessa tukea myös korkeakoulutettujen työntekijöiden keskusjärjestö Akavan puheenjohtajalta Sture Fjäderiltä. Fjäderin mukaan kouluttamattomille maahanmuuttajille voisi maksaa pienempää palkkaa työllistymisen helpottamiseksi.

Moniheli ry ei hyväksy työntekijöiden asettamista eriarvoiseen asemaan syntyperän perusteella. Ehdotus on kohtuuton ja etuoikeutetun syrjivää puhetta. Katsomme, että ehdotus heikentäisi maahanmuuttajien asemaa jo valmiiksi syrjivillä työmarkkinoilla, syventäisi yhteiskunnallista vastakkainasettelua ja rikkoisi yhdenvertaisuuslakia. Kotoutuminen ja kaikkien tasa-arvoiset mahdollisuudet työmarkkinoilla vaativat pitkäjänteistä työtä yksinkertaiselta kuulostavien ratkaisujen sijaan.

Maahanmuuttajien työllistymiseen on ihmisoikeuksien mukaisia ja toimivampia keinoja, kuin kaksien työmarkkinoiden luominen. Näitä keinoja ovat esimerkiksi palkkatuki ja ammatillinen työvoimakoulutus. Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2017 tekemän selvityksen mukaan näiden toimien piiriin päässeiden maahanmuuttajien työnsaantimahdollisuudet olivat lähes kaksinkertaiset pelkkiä kotoutumispalveluita saaneisiin verrattuna.

Nykyisiin toimiviin tasa-arvoisiin ratkaisuihin on sijoitettava lisää resursseja. Julkisia palveluita täydentävillä kolmannen sektorin palveluilla on merkittävä rooli maahan muuttaneiden kotoutumisessa ja työllisyyden edistämisessä. Maahanmuuttajien työllisyyden edistämisessä olennaisinta on työnantajien asennemuutos, jotta he palkkaisivat ihmisiä osaamistaan vastaaviin tehtäviin taustastaan riippumatta.

Näin ollen Moniheli vastustaakin jyrkästi maahanmuuttajien työmarkkina-aseman heikentämistä.

 

Abdirahim Hussein, puheenjohtaja, Moniheli ry
abdirahim.hussein@moniheli.fi / p. 0458992522