Moniheli etsii viestintäavustajaa (työkokeilu)

16.11.2020

Scroll down for English

Haluatko hankkia arvokkaasta kokemusta monipuolisissa viestinnän tehtävissä järjestökentällä? Oletko hyvä tietokoneiden ja sosiaalisen median kanssa? Kiinnostaako monikulttuurisuus, kotoutuminen ja osallisuuden edistäminen? Hae työkokeilijaksi Moniheliin 30.11. mennessä - paikka täytyy heti, kun löytämme sopivan henkilön. Työkokeilu on tarkoitettu työnhakijoille, lue lisää TE-toimiston sivuilla.

Viestintä-avustajana päätehtävisi ovat seuraavat: 

 • Kirjoitat tai muokkaat, tarvittaessa käännät, ja julkaiset julkaisuja sosiaalisen median kanaviimme (Facebook, Instagram).
 • Ylläpidät moniheli.fi-sivujen tapahtumakalenterin ja uutiset, vastaat niiden yhtenäisestä ulkoasusta
 • Lisäät tapahtuma-ilmoituksiamme eri palveluihin (esim. kotoutumisentukena.fi, uusimaalaiset.fi)
 • Päivität uutiskirje-listamme MailChimp-palvelussa
 • Tuotat tarvittaessa kuvamateriaalia viestintäämme Canva-palvelussa

Avustat Monihelin viestintä-koordinaattoria sekä muuta henkilökuntaa myös

 • moniheli.fi-sivun saavutettavuuden parantamisessa
 • viestintämme kehittämisessä eri kanavissa
 • Monihelin palvelujen mainostamisessa ja jäsenhankinnassa
 • tarvittaessa Monihelin eri toimintojen ja hankkeiden (Katto-toiminta, OmaPolku-hanke, Terkku-hanke) tehtävissä ja tapahtumissa

Monihelin viestintä on monikielinen ja saavutettava. Käytämme viestinnässämme selkeä yleiskieltä tai selkokieltä. Työkielinä käytämme suomea ja englantia.

Etsimämme henkilö:

 • on TE-toimiston asiakas ja voi tehdä työkokeilua (selvitä tarvittaessa TE-toimistosta)
 • kirjoittaa vähintään hyvää suomen ja englannin kieltä (B2-taso, mieluiten toinen kieli erittäin hyvä tai erinomainen) tarvittaessa apuohjelmien avulla (esim. Grammarly), ja haluaa kehittää kirjoittamistaitojaan
 • on hyvä tietotekniikan kanssa (työskentelemme pääsääntöisestä etänä Office 365:n avulla) ja oppii tarvittaessa nopeasti
 • käyttää sosiaalista mediaa
 • on motivoitunut, oma-aloitteinen, eikä pelkää haasteita

Katsomme eduksi:

 • kuvankäsittely- ja videoiden kuvaamisen taidot
 • muut kielet
 • kokemus järjestötoiminnasta
 • monikulttuurinen tausta

Tarjoamme näköalapaikan monikulttuuriseen järjestökenttään ja kotoutumisalaan sekä joustavaa ja kannustavaa työympäristö. Hae viimeistään 30.11. täyttämällä lomakkeen tästä linkistä tai lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen osoitteeseen jobs@moniheli.fi (anna näytteitä kirjoittamisestasi molemmilla kielellä, jos on). Paikka täyttyy heti kun löydämme sopivan henkilön - hae mahdollisimman pian!


Moniheli is looking for a Communications Assistant (work try-out)

Do you want to gain valuable experience in diverse communication roles in the field of associations? Are you good with computers and social media? Interested in multiculturalism, integration, and promotion of inclusion? Apply for the work try-out at Moniheli by 30.11. The vacancy will be filled as soon as we find a suitable person. The work try-out is intended for jobseekers, read more on the TE office website.

As a communication assistant, your primary tasks are:

 • You write or edit, translate if necessary, and publish publications on our social media channels (Facebook, Instagram).
 • You maintain the event calendar and news on the moniheli.fi pages, and you are responsible for their consistent layout.
 • You add our event notifications to various services (e.g. kotoutumisentukena.fi, uusimaalaiset.fi).
 • You update our newsletter list in the MailChimp service.
 • You may also produce picture materials in the Canva service.

You are also assisting Moniheli's communication coordinator and other employees in

 • improving the accessibility of the moniheli.fi page,
 • developing our communication in different channels,
 • promoting Moniheli's services and approaching potential members, and
 • the activities and events of Moniheli’s other activities and projects (Katto program, OmaPolku project, Terkku project).

Moniheli’s communication is multilingual and accessible. We use clear common language or plain language in our communication. We use both Finnish and English as working languages.

The person we are looking for

 • is a customer of the TE-office and can do a work try-out (find out from the TE-office if necessary),
 • writes at least in a good level of Finnish and English (B2 level, preferably a very good or excellent level in the second language) if necessary with the help of utilities (e.g. Grammarly), and wants to develop her/his writing skills,
 • is good with information technology (we generally work with Office 365) and learns quickly if needed,
 • uses social media, and
 • is motivated, proactive, and not afraid of challenges.

We consider the following as an advantage:

 • Image processing and video shooting skills.
 • Other languages.
 • Experience in activities with associations.
 • A multicultural background.

We offer a vantage point in the field of multicultural associations, integration, as well as a flexible and encouraging work environment. Apply no later than 30.11 by filling the form from this link or by sending a free-form application to jobs@moniheli.fi (include examples of your writing in both language if you have any). The place will be filled as soon as we find a suitable person – apply as soon as possible!