Terkku-hankkeessa uutta sanastoa naistentaudeista ja synnytyksistä arabiankielisille!

4.3.2021

DIAK:n asiomiskielentulkkiopiskelija Najwan Atwan on tehnyt yhteistyössä Terkku-hankkeen kanssa opinnäytetyön naistentautien ja synnytyksien sanastosta suomeksi, englanniksi ja arabiaksi. Terkku-hanke onnittelee Najwania valmistuneesta, loistavasta ja hyödyllisestä opinnäytetyöstä!

Gynekologian suomi-englanti-arabia sanasto on tarkoitettu kaikille naistentauteihin ja synnytyksiin liittyvän sanaston kanssa tulkkaustyötä tekeville ja on vapaasti ladattavissa täältä (löydät sanaston opinnäytetyön lopusta). Lisäksi opinnäytetyön sanastoa voidaan hyödyntää myös tilanteissa, joissa syystä tai toisesta tulkkia ei ole käytettävissä.

Moniheli Ry:n Terkku-hankkeen tavoitteena on kehittää uusia jalkautuvan työn menetelmiä, joiden avulla maahan muuttaneet tavoitetaan paremmin terveyden edistämisen palvelujen piiriin, pienennetään valtaväestön ja maahan muuttaneiden välisiä terveyseroja ja voidaan ennaltaehkäistä kroonisia kansansairauksia. Teemme erilaisia jalkautuvan työ kokeiluja yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa, autamme terveysjärjestöjä ja -toimijoita tavoittamaan maahan muuttaneita työnsä pariin ja tuotamme erilaisia materiaaleja, joilla jalkautuvaa työtä voidaan tukea.

Jos olet kiinnostunut tekemään yhteistyötä Terkku-hankkeen kanssa tai etsit esimerkiksi työharjoittelupaikkaa tai opinnäytetyön tai gradun työelämäkumppania, ole rohkeasti yhteydessä hankekoordinaattori Lauraan (laura.musta@moniheli.fi tai p. +358 (0)50 544 1122).

Terkku-project: New vocabulary of women's health and childbirth for Arabic speakers!

Najwan Atwan, a community interpreting student at DIAK, has collaborated with Moniheli’s Terkku project on a thesis on the vocabulary of women's health and childbirth in Finnish, English and Arabic. The Terkku-project congratulates Najwan on a completed, brilliant and useful thesis!

The Finnish-English-Arabic glossary of gynecology is meant for anyone who does interpreting work with the glossary related to gynecology and obstetrics and is free to download here (you can find the glossary at the end of the thesis). In addition, the thesis vocabulary can also be utilized in situations where, for one reason or another, an interpreter is not available.

The aim of Moniheli's Terkku project is to develop new outreach work methods that will help migrants to better reach health promotion services, reduce health inequalities between the general population and those who have moved to the country and prevent chronic non-communicable diseases. We conduct various experiments with outreach work together with our member organizations, help health organizations and practitioners reach out to the migrant population and produce various materials to support outreach work.

If you are interested in cooperating with the Terkku project or are looking for an internship or a thesis or master's work life partner, feel free to contact the project coordinator Laura (laura.musta@moniheli.fi or tel. +358 (0) 50 544 1122).