Hae projektikoordinaattoriksi Monihelin Terkku-hankkeeseen 15.06. klo 16.59 mennessä!

2.6.2021

TERKKU-hankkeen päätarkoituksena on kehittää jalkautuvan työn malleja erityisesti tarttumattomien elintapasairauksien ennaltaehkäisemiseksi Afrikasta ja Lähi-idästä Suomeen muuttaneiden keskuudessa. Mallin kehittämistyöhön kuuluu järjestöyhteistyön koordinointia, yhteistyöfoorumeja ja erilaisia kulttuurisensitiivisen jalkautuvan työn kokeiluita ja koulutuksia. 

Kokeileva jalkautuva työ sisältää myös kohderyhmän kohtaamisia erilaisissa tapahtumissa ja matalan kynnyksen tilaisuuksissa. Yhteistyötahoina hankkeessa toimivat erilaiset monikulttuuri- ja maahanmuuttajajärjestöt, terveysjärjestöt ja ammattikorkeakoulut DIAK ja Laurea, joiden opiskelijat ovat jalkautuvan työn käytännön toteuttajia. Hanke on alkanut maaliskuussa 2020 ja päättyy joulukuussa 2022. Hanketta rahoittaa STEA.

Haemme nyt tähän hankkeeseen projektikoordinaattoria.


Projektikoordinaattorin tehtävät ovat:

 • Vastata hankkeen toimintojen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista
 • Koordinoida yhteistyötä DIAKin ja Laurean hanketyöntekijöiden kanssa
 • Kehittää ja ylläpitää yhteistyösuhteita hankkeen eri toimijoiden ja sidosryhmien välillä
 • Toteuttaa yhteistyöfoorumitoimintaa yhdessä ulkopuolisen fasilitaattorin kanssa
 • Jatkosuunnitella yhteistyöfoorumeissa kehitettyjä jalkautuvan työn malleja ja koordinoida niiden käytännön toteutusta DIAKin/Laurean opiskelijoiden ja maahanmuuttajajärjestöjen välillä
 • Vastata kulttuurivälittäjäkoulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä muiden hankkeeseen liittyvien tapahtumien käytännön järjestämisestä yhdessä maahanmuuttajajärjestökumppanin kanssa
 • Vastata hankkeen yhteistyökumppaneiden välisestä viestinnästä
 • Vastata hankkeen taloudesta ja sen seurannasta
 • Tuottaa sisältöä hankkeesta Moniheli Ry:n viestintäkanaviin


Etsimällämme projektikoordinaattorilla on:

 • Kokemusta vastaavasta projekti-/hanketyöskentelystä (mielellään STEA-rahoitteisista)
 • Tehtävään soveltuva koulutus (vähintään ammattikorkeakoulutasoinen)
 • Kokemusta monikulttuurisesta työyhteisöstä
 • Erinomaiset verkostoitumis- ja vuorovaikutustaidot
 • Erinomainen suomen ja englannin kielen taito (suullinen ja kirjallinen), muut kielet ovat plussaa
 • Omatoiminen ja joustava työote
 • Hyvät organisointitaidot, taito työskennellä paineen alla
 • Eduksi katsotaan terveysalan tuntemus


MONIHELI TARJOAA

 • Mahdollisuuden tehdä monipuolista ja merkityksellistä työtä monikulttuurisessa työympäristössä uutta oppien
 • Joustavan ja innostavan työyhteisön Helsingin Kalasatamassa
 • Kokoaikatyön (37,5 h/vko), työ sisältää satunnaista ilta- ja viikonlopputyötä
 • Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen mukaisen palkan, palkka sovitaan välille 2700€-3000€ riippuen soveltuvasta työkokemuksesta


HAKEMINEN

Lisätietoa antaa Moniheli Ry:n toiminnanjohtaja Abdirahim Hussein 8.6.2021 puhelimitse 045 8992522. 


Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo sähköpostitse viimeistään 15.06.2021 klo 16.59 osoitteeseen jobs@moniheli.fi. Merkitse sähköpostin otsikkokenttään hankkeen nimi.


Apply for the project coordinator position of the Terkku project by June 15th at 16.59!

Terkku-project's (2020-2022) main goals is to develop models for outreach work that aims to prevent non-communicable diseases among people who have moved from Africa and the Middle East to Finland. The development of the models includes coordination of cooperation between associations, cooperation forums and various experiments and training of culturally sensitive outreach work. The experimental outreach work also includes meetings with the target group at various events and low-threshold events. The partners in the project are various multicultural and immigrant associations, health associations and the universities of applied sciences: DIAK and Laurea, whose students are the practical implementers of the outreach work. The project started in March 2020 and ends in December 2022. The project is funded by STEA.

We are now looking for a project coordinator for this project.


The tasks of the project coordinator are:

 • Responsible for the planning, implementation, and evaluation of project activities
 • Coordinate cooperation with a project staff of DIAK and Laurea 
 • Develop and maintain cooperative relationships between the various actors and stakeholders in the project
 • Carries out cooperation forum activities together with an external facilitator
 • Plan further the models of outreach work developed in the cooperation forums and coordinate their practical implementation between DIAK and Laurea students and immigrant associations
 • Responsible for the planning and implementation of cultural mediator training and the practical arrangements of other project-related events together with the immigrant association partners
 • Responsible for communication between cooperation partners
 • Responsible for the project's finances and its monitoring
 • Produce content from the project to Moniheli's communication channels


The project coordinator we are looking for has:

 • Experience in similar project/project work (preferably STEA-funded)
 • Education suitable for the position (at least university of applied sciences level)
 • Experience in a multicultural work community
 • Excellent networking and interaction skills
 • Excellent knowledge of Finnish and English (oral and written), other languages are a plus
 • Independent and flexible work approach
 • Good organizational skills, works well under pressure
 • Knowledge of the health sector is considered an advantage


Moniheli offers

 • The opportunity to do diverse and meaningful work in a multicultural work environment 
  while learning new things
 • A flexible and inspiring work community at Kalasatama, Helsinki
 • Full-time work (37.5 h / week), work includes occasional evening and weekend work
 • Salaries according to the collective agreement of social organizations, the salary is agreed between 2700€ and 3000€ depending on the applicable work experience

How to apply:

For more information please contact Moniheli's Executive Director Abdirahim Hussein on June 8th, 2021 by phone at 0458992522. 

Send a free-form application and resume by e-mail no later than June 15th, 2021, at 16.59 to jobs@moniheli.fi. Please write the name of the project you are applying for in the subject field of the e-mail.