Jäsenille: Monihelin syyskokous ja hallituksen vaalit pidettiin lauantaina 9.11. - tutustu meidän uusiin hallituksen jäseniin

18.10.2019

For members: Moniheli's Autumn General Assembly and board elections was held on November 9th - get to know our new board members

Scroll down for the information in English.

Päivitys 11.9.2019: Monihelin syyskokous pidettiin lauantaina 9.11.2019 klo 10-15 Helsingissä, HNMKY-talon Vihreässä salissa, Kaisaniemenkatu 8, 2. kerros.

Syyskokouksessa valittiin Monihelin hallitukseen 2020 kaksi varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. 


Kaksi hallitukseen syyskokouksessa valittua varsinaista jäsentä ovat Heidi Alander (Suomi uutena kotimaana ry), joka valittiin hallitukseen uudestaan hänen ensimmäisen kaksivuotiskauden päättyessä 2019 lopussa ja 2019 varajäsenenä toiminut Josephine Atanga (Women Designed for Success ry). Hallituksen ensimmäiseksi varajäseniksi valittiin Sandra Imran Alsouse (Mirsal ry), toiseksi varajäseneksi Mediatrice Nyiramugisha (LIIDF ry) ja kolmanneksi varajäseneksi Shefali Arora (Suomi-Intia Seura ry). Kaikki kolme varajäsentä ovat ensimmäistä kertaa mukana Monihelin hallituksessa. 

Jäseniä jatkavat Emmaculate Tamankag (HEED Association Finland ry), Dora Puhakka (Think Africa ry), Fatima Usman (Africans and African-Europeans Association, AFAES ry), Ilari Rantakari (Focus ry), Mohammed Laraki (Suomi-Marokko ystävyys- ja kumppanuusyhdistys ry) ja Sanal Edamaruku (Familia ry). Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Abdirahim Hussein (Berde ry ja Tieto on valtaa ry). 

Onnittelut uusille hallituksen jäsenille!

***

Monihelin syyskokous pidetään lauantaina 9.11.2019 klo 10-15 Helsingissä, HNMKY-talon Vihreässä salissa, Kaisaniemenkatu 8, 2. kerros.

Syyskokouksessa valitaan mm. yksi varsinainen jäsen ja enintään neljä varajäsentä Monihelin hallitukseen, hyväksytään ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, ja päätetään kokouspalkkioiden käyttöönottamisesta hallitukselle.

Monihelin jäsenjärjestöjen edustajat ja jäsenet ovat tervetulleita mukaan syyskokoukseen! Pyydämme osallistujia ilmoittautumaan täyttämällä alla olevaa lomaketta.

On tärkeää, että äänioikeutetut edustajat ja ehdokkaat hallituksen vaaleissa tutustuvat etukäteen syyskokouksessa käsiteltäviin asioihin.

Lisätietoa Monihelin hallituksen jäsenen roolista löytyy tästä. Jäsensivuiltamme löytyvät seuraavat asiakirjat ja tiedot:

  • Kokouksen asialista
  • Vuoden 2020 toimintasuunnitelman ehdotus
  • Vuoden 2020 talousarvion ehdotus
  • Ohjeet ja lomakkeet matkakulujen korvaamiseen Helsingin ulkopuolisille jäsenjärjestöille.


In English

Update, Nov 11: Moniheli's Autumn General Assembly was held on Saturday, November 9th from 10 to 15 in Helsinki's YMCA building's Green Room, Kaisaniemenkatu 8, 2nd floor.

At the Moniheli Autumn General Assembly, two regular members and three deputy members were elected to the Moniheli Board. 

The two regular members elected to the Board at the Autumn Meeting were Heidi Alander (Suomi uutena kotimaana ry), who was re-elected to the Board at the end of her first two-year term at the end of 2019 and Josephine Atanga (Women Designed for Success). Sandra Imran Alsouse (Mirsal ry), Mediatrice Nyiramugisha (LIIDF ry) and Shefali Arora (Finland-India Society) were elected as the first deputy members of the Board. All three deputies are for the first time on the board of Moniheli. 

Continuing as board members in 2020 will also be Dora Puhakka (Think Africa), Emmaculate Tamankag (HEED Association Finland), Fatima Usman (AFAES), Ilari Rantakari (Focus), Mohammed Laraki (Finland-Morokon ystävyys- ja kumppanuusyhdistys ry) and Sanal Edamaruku (Familia Association). Abdirahim Hussein (Berde ry and Tieto on valtaa ry) continues as chairperson in 2020.

Congratulations to our new board members!

***

Moniheli's Autumn General Assembly will be held on Saturday, November 9th from 10 to 15 in Helsinki's YMCA building's Green Room, Kaisaniemenkatu 8, 2nd floor.

At the Autumn General Assembly meeting, we will elect one board member and up to four deputy board members, approve the action plan and budget for next year, and decide on the introduction of meeting fees for board members.

Representatives and members of Moniheli member organizations are welcome to attend the Assembly! All participants are kindly requested to register by filling out the form below.

The voters and candidates in Board elections should be informed in advance about what will be discussed at the Assembly.

More information on the role of board members can be found here. The following documents and information are available on our member pages:

  • Agenda of the meeting
  • Proposal for the 2020 Action Plan 
  • Proposal for the 2020 budget 
  • Instructions and forms for compensation travel expenses for member organizations outside Helsinki.


Lue Monihelin muut uutiset tästä
Read Moniheli's other news here