Jäsenille: Monihelin syyskokous ja hallituksen vaalit pidetään lauantaina 9.11., ilmoittaudu edustajaksi ja/tai ehdokkaaksi tässä

18.10.2019

For members: Moniheli's Autumn General Assembly and board elections will be held on November 9th, register as representative and/or candidate here

Scroll down for the information and registration form in English.

Monihelin syyskokous pidetään lauantaina 9.11.2019 klo 10-15 Helsingissä, HNMKY-talon Vihreässä salissa, Kaisaniemenkatu 8, 2. kerros.

Syyskokouksessa valitaan mm. yksi varsinainen jäsen ja enintään neljä varajäsentä Monihelin hallitukseen, hyväksytään ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, ja päätetään kokouspalkkioiden käyttöönottamisesta hallitukselle.

Monihelin jäsenjärjestöjen edustajat ja jäsenet ovat tervetulleita mukaan syyskokoukseen! Pyydämme osallistujia ilmoittautumaan täyttämällä alla olevaa lomaketta.

On tärkeää, että äänioikeutetut edustajat ja ehdokkaat hallituksen vaaleissa tutustuvat etukäteen syyskokouksessa käsiteltäviin asioihin. Lisätietoa Monihelin hallituksen jäsenen roolista löytyy tästä. Jäsensivuiltamme löytyvät seuraavat asiakirjat ja tiedot:

  • Kokouksen asialista
  • Vuoden 2020 toimintasuunnitelman ehdotus
  • Vuoden 2020 talousarvion ehdotus
  • Ohjeet ja lomakkeet matkakulujen korvaamiseen Helsingin ulkopuolisille jäsenjärjestöille.

Huomaathan, että ehdokkaiden pitää ilmoittautua 6.11.2019 mennessä alla olevalla lomakkeella. Äänioikeutettut edustajat voivat ilmoittautua samalla lomakkeella syyskokouksen alkuun asti eli 9.11.2019 klo 10.30 asti. 

Tervetuloa! 


Ilmoittaudu syyskokoukseen

Roolisi syyskokouksessa

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. Voit olla samaan aikaan ehdokas ja äänioikeutettu edustaja. *

Valtakirja ja/tai nimityskirja

Jos valitsit "Toimin syyskokouksessa jäsenjärjestön edustajana" ja/tai "Olen järjestön ehdokas Monihelin hallitukseen", tarvitsemme vahvistuksen järjestön toiselta nimenkirjoittajalta. Myös järjestön nimenkirjoittaja (kuten puheenjohtaja) tarvitsee valtakirjan/nimityskirjan toiselta nimenkirjoittajalta! Lisätietoa nimenkirjoittajista tästä.

Moniheli ei käytä paperisia valtakirjoja (äänioikeutetuille edustajille) tai paperisia nimityskirjoja (ehdokkaille). Niiden tilalle pyydämme vahvistuksia järjestön toiselta nimenkirjoittajalta sähköpostitse. Kirjoita alle järjestön toisen nimenkirjoittajan yhteystiedot, niin pyydämme häneltä valtuutuksen/nimituksen sinulle. Ole häneen yhteydessä ennen kokousta ja varmista, että hän vahvistaa valtakirjasi/nimityskirjasi sähköpostitse ajoissa!

Jos tämä osa ei ole täytetty tai jos nimenkirjoittaja ei vahvista valta-/nimityskirjasi, et voi äänestää tai olla ehdokkaana syyskokouksessa! 

Otamme nimenkirjoittajaan yhteyttä syyskokouksen viikolla.


Lähettämällä vastauksesi hyväksyt Monihelin tietosuoja-asetuksen sinun ja nimenkirjoittajan puolesta.

In English

Moniheli's Autumn General Assembly will be held on Saturday, November 9th from 10 to 15 in Helsinki's YMCA building's Green Room, Kaisaniemenkatu 8, 2nd floor.

At the Autumn General Assembly meeting, we will elect one board member and up to four deputy board members, approve the action plan and budget for next year, and decide on the introduction of meeting fees for board members.

Representatives and members of Moniheli member organizations are welcome to attend the Assembly! All participants are kindly requested to register by filling out the form below.

The voters and candidates in Board elections should be informed in advance about what will be discussed at the Assembly. More information on the role of board members can be found here. The following documents and information are available on our member pages:

  • Agenda of the meeting
  • Proposal for the 2020 Action Plan 
  • Proposal for the 2020 budget 
  • Instructions and forms for compensation travel expenses for member organizations outside Helsinki.

Please note that candidates are required to register by November 6th using the form below. Voting representatives can register using the same form until the beginning of the Assembly, until 9th November 2019 10:30 am.

Welcome! 

Register to the Autumn General Assembly

Your role at the Autumn General Assembly

Select below all the suitable options. You can be both a candidate and a voting representative at the same time. *

Authorization and/or Nomination letter

If you chose "I will act as a voting representative" and/or "I am an candidate for Moniheli's board", we need a confirmation from a person entitled to sign for your association, who is not you. Even if you personally have the right to sign for your association (f.ex. if you are the chair of your association), you must be authorized/nominated by someone else - you cannot authorize/nominate yourself! Read more about who is entitled to sign here.

Moniheli does not use paper versions for the authorization letters (for voting representatives) and nomination letters (for candidates). Instead, we will request a confirmation from someone (else) entitled to sign by email. Write below the contact details of the person (other than you) entitled to sign for your association, and we will ask them to confirm your authorization and/or nomination. Be in touch with this person before the meeting and make sure they confirm your authorization and/or nominations in time by email!

If you register as a voting representative or candidate and leave this section empty, or if the person entitled to sign whose information you provided does not confirm your authorization or nomination, you cannot vote or be a candidate at the Assembly!

We will contact the person entitled to sign a few days before the Autumn General Assembly.

By pressing Send, you approve Moniheli's data protection policy for yourself and the official representative.


Lue Monihelin muut uutiset tästä
Read Moniheli's other news here