Monihelin syyskokous pidettiin ensimmäistä kertaa hybriditilaisuutena, lue tästä verkoston vaalien tulokset

23.11.2020

Scroll down for English

Moniheli piti 21.11. syyskokouksensa tuttuun tapaan kahdella kielellä mutta ensimmäistä kertaa hybriditilaisuutena. Hybriditilaisuus on tilaisuus, joka on samanaikaisesti järjestetty paikan päällä osallistujille ja verkossa oleville. Paikan päällä oli 20 osallistujaa turvavälein ja maskeilla ja verkossa yli 30 osallistujaa. Viime kevätkokouksessa hyväksyttyjen sääntöjen muutoksen ansiosta verkoston jäsenillä oli ensimmäistä kertaa mahdollista myös äänestää etänä. Kaikki osallistujat (yhteensä 31 äänioikeutettua) äänestivät verkkotyökalulla, ja vaalit sujuivat muutamasta hankaluuksista huolimatta onnistuneesti. Vaalien lisäksi yleiskokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2021.

Keväästä 2020 ja koronakriisin huipusta asti puheenjohtajana toiminut Heed Association Finland ry:n Emma Tamankag valittiin puheenjohtajaksi vuosille 2021-2022. Vaaleissa valittiin myös 8 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä hallitukseen: 

Lisäksi Suomi uutena kotimaana ry:n Heidi Alander ja Women Designed for Success ry:n Josephine Atanga jatkavat hallituksen jäseninä vuoden 2021 loppuun. Vuoden 2021 hallitus koostuu 13 henkilöstä kymmenestä eri kansallisuudesta. Monihelissa vahvistetaan edelleen tiivistä yhteistyötä uusien hallituksen jäsenien, työntekijöiden ja jäsenjärjestöjen välillä. 

Yhdessä kohti kaikille parempaa tulevaisuutta!

Osallistujat paikalla / Participants on-site.
Osallistujat paikalla / Participants on-site.

Moniheli held its first hybrid Autumn General Assembly, find out about the results of its elections below

For the first time, Moniheli held its general assembly as a hybrid event, meaning with participants both on location and remotely. There were 20 participants on-site with safety distance and masks, and over 30 participants online. Thanks to the change in our statutes done at the Spring General Assembly, we were able for the first time to offer the possibility to our members to vote online, wherever they were. All authorized voters (31 in total) cast their vote through an online app, and in spite of a few technical hiccups, the voting processed smoothly. The assembly also approved the network's Action Plan and budget for 2021.

Emma Tamankag from Heed Association Finland, who had acted as the network's chair since the spring of 2020 in the middle of the coronavirus crisis, was elected as chairperson of the network for 2021-2022. Eight full board members and two deputy board members were also elected:

In addition, Heidi Alander from Suomi uutena kotimaana ry and Josephine Atanga from Women Designed for Success ry will continue as board members until the end of 2021. Thus, the board consists of 13 people from ten different nationalities.

Moniheli strengthens close cooperation between new board members, employees and member associations. 

Together towards a better future for all!

Monihelin henkilöstöt / Moniheli staff