Verkkoklubeja, vertaisoppimista, vaikuttamista ja paljon muutakin - tutustu Monihelin syksyn ohjelmaan!

1.11.2020

Scroll down for English

Vuosi 2020 jatkuu epävarmuudessa, mutta tämä ei tarkoita, että toimintamme pysähtyisi. Suurin osa tapahtumistamme on siirtynyt verkkoon, ja luvassa tänä syksynä on niin viime keväästä tuttuja toimintoja verkossa kuin uusia, jännittäviä kokeiluja.

Tarjoamme syksyllä erilaisia tilaisuuksia ja toimintoja monikulttuuri-, maahanmuuttaja- ja kotoutumistyön tekevien järjestöjen tueksi: kolme Järjestöklubia eri teemoista Zoomissa, koulutus Kotoutumisentukena.fi-alustan käyttöön ottamisesta poikeuksellisesti englanniksi, ja vertaisoppimisryhmä projektisuunnittelusta ja avustushakemusten kirjoittamisesta. Nämä ovat tarkoitettuja järjestöille, mutta Järjestöklubit toivottavat tervetulleeksi kaikki aiheesta kiinnostuneille, jotka haluavat tutustua järjestöihin ja verkostoitua heidän kanssa.

Helsingissä käynnistyy vihdoin Kuntademokratiaa kaikille! -toimintaa, jossa tuodaan kunnan päättäjille ja työntekijöille kysymykset kolmeesta eri teemasta, jotka ovat vieraskielisillä kuntalaisilla lähellä sydäntä. 

Monihelin Katto-toiminnan sekä OmaPolku- ja Terkku-hankkeiden puolesta on luvassa yhteistyöfoorumia, vertaistukitoimintaa, ammattilaisille tarkoitettuja koulutuksia ja tukea asunnon hakuun. 

Järjestämme myös tämän vuoden kahdet yleiskokoukset syyskuussa ja marraskuussa. Talven kohokohdan eli Monikulttuurisen itsenäisyyspäiväjuhlan kohtalo on tosiaan vielä auki, ja sama koskee Monihelin 10-vuoden juhlallisuuksia. 

Löydät toiminnan kalenteria englanninkielisen tekstin alta. Lisäämme tulevina viikkoina lisätietoa näistä tapahtumasivuillemme.

Online club meetings, peer learning, influencing and much more - get to know Moniheli's autumn programme

The year 2020 continues in great uncertainty, but this does not mean that we would stay still. Most of our activities are now online, and this autumn we both continue with online events we developed last spring and exciting new endeavours.

To support multicultural, immigrant and integration associations, we are organising three Associations' Clubs about different themes on Zoom, an English-language training about how to use the Kotoutumisentukena.fi platform, and a peer learning group about project planning and funding applications. These activities are tailored for associations, but Associations' Clubs bid welcome anyone interested to get to know multicultural associations and network with them!

In Helsinki, the City Democracy for All! activities will be bringing to municipal decision-makers questions about three different themes that are close to the hear of foreign language speakers in the city.

As for Moniheli's Katto programme as well as OmaPolku and Terkku projects, there is plenty of action during the autumn, from cooperation forums to trainings directed to professionals and support for housing search. 

This year's two General Assemblies will also both take place during the autumn, in September and November. The fate of the winter's highlight, the Multicultural Independence Day reception, is still open due to current circumstances, as well as any celebrations for Moniheli's 10-year anniversary.

You can find the calendar of these activities below. We will add in the coming weeks more information about these events as well as registration information to our event calendar

Monihelin toiminta, syksy 2020 | Moniheli's activities, autumn 2020


Toimintaamme on kaikille avoin, mutta on yleensä tarkoitettu tietylle kohderyhmälle, ja osa toiminnasta vaatii ilmoittautumista. Ota selvä tapahtuman kohderyhmästä ja siitä, voiko osallistua ilman ilmoittautumista tapahtumien omilta sivuilta Tapahtumakalenterista. Linkki tapahtumasivuun lisätään kun tapahtumasivu on luotu. 

Our activities are open to all, but please note that they are usually targeted to a specific target group, and some activities require you to register beforehand. Always read the event's details and whether you need to register on the event's own page in the Event Calendar. We will add below direct links to event pages when the pages are created.

18.8.
17-19
Järjestöklubi: Yhdessä kohti syksyä!
Associations' Club: Together onward the autumn!

Lue lisää tästä | Read more here16.9.
15:30-18

Pop-up Info Maahanmuuttajavanhemmille
Pop-up info Stand for Immigrant Parents        

Lue lisää  tästä | Read more here17.9.
9:30-12
Terkku-hanke: Yhteistyöfoorumi I (vain suomeksi)

Lue lisää tästä

26.9.Monihelin kevätkokous 2020 (vain jäsenille)
Moniheli's Spring General Assembly 2020 (only for members)
30.9.
17-19:30
Kuntademokratiaa kaikille: Päättäjien tapaaminen I. 
Teemana kaupunkidemokratia ja vaikuttamistavat. Järjestäjinä Suomen Venäjänkieliset ja Moniheli ry.
HUOM! 3 edeltävillä viikoilla monikulttuuriset järjestöt järjestävät aktivoitusmityöpajoja tästä teemasta eri kielillä, lue lisää työpajojen järjestämisestä tästä.

City Democracy for All! Town Hall meeting I. 
Theme: City democracy and ways to influence. Organised by Suomen Venäjänkieliset and Moniheli ry.
Please note! Activation workshops in different languages will be organised by multicultural associations about this theme during the 3 previous weeks. Read more about organising workshops here.
6.10.     15-18

Pop-up Info Maahanmuuttajavanhemmille
Pop-up info Stand for Immigrant Parents        

Lue lisää  tästä | Read more here
6.10.
17-19
Järjestöklubi: Järjestötyöllä terveempi mieli? Asiantuntijapuheenvuorossa Mieli ry.
Association's Club: Staying mentally healthy in the third sector. Expert talk by Mieli ry.

Lue lisää, ilmoittaudu tai liity tästä | Read more, register or join here
12.10.
17-18

Make Helsinki the city of your dreams with OmaStadi! Info session in English in cooperation with Nicehearts ry

Read more, register or join here


10-11 /2020Projektisuunnittelun vertaisoppimisryhmä verkossa. Ryhmä alkaa 14.10 ja keskustelut pidetään 6 kertaa syksyn aikana keskiviikkoisin klo 17-18. 
Project planning peer learning group, online. The group begins on 14th October and the discussions happen six times during the autumn, every Wednesday from 17 to 18

Lue lisää ja ilmoittaudu tästä | Read more and register here

20.10.Training (in English only): Boost your cooperation with the public sector with the Kotoutumisentukena.fi web service

Read more, register or join here


27.10.Kuntademokratiaa kaikille: Päättäjien tapaaminen II. 
Teemana perheet, nuoret ja syrjäytyminen. Järjestäjinä HEED Association Finland, AFAES ry ja Moniheli ry. 
HUOM! 3 edeltävillä viikoilla monikulttuuriset järjestöt järjestävät aktivoitusmityöpajoja tästä teemasta eri kielillä, lue lisää työpajojen järjestämisestä tästä.

City Democracy for All! Town Hall meeting II. 
Theme: Families, youth and exclusion. Organised by HEED Association Finland, AFAES ry and Moniheli ry. 
Please note! Activation workshops in different languages will be organised by multicultural associations about this theme during the 3 previous weeks. Read more about organising workshops here.

Lue lisää ja ilmoittaudu tästä | Read more and register here13.11.

OmaPolku-hanke: Somalinkielinen etävertaisryhmä

Lue lisää somalinkielellä tästä.
14.11.

OmaPolku-hanke: Venäjänkielinen etävertaisryhmä

Lue lisää venäjänkielellä tästä.


OmaPolku-hanke: Englanninkielinen pop-up info Bali Nyonga Cultural Association ry:n jäsenten kuukausittaisessa tapaamisessa

Lue lisää englanninkielellä tästä.


21.11.Monihelin syyskokous 2020 ja vaalit (vain jäsenille)
Moniheli's Autumn General Assembly 2020 and elections (only for members)

Lue lisää ja ilmoittaudu tästä | Read more and register here
25.-26.11.

Integration 2020 (verkossa / online)

Lue lisää ja ilmoittaudu tästä | Read more and register here


2.12.Kuntademokratiaa kaikille: Päättäjien tapaaminen III. 
Teemana kotoutuminen, työ ja kieli. Pääjärjestäjinä Mirsal ry ja Moniheli ry.
HUOM! 3 edeltävillä viikoilla monikulttuuriset järjestöt järjestävät aktivoitusmityöpajoja tästä teemasta eri kielillä, lue lisää työpajojen järjestämisestä tästä.

City Democracy for All! Town Hall meeting III. 
Theme: Integration, work and languages. Organised by Mirsal ry and Moniheli ry.
Please note! Activation workshops in different languages will be organised by multicultural associations about this theme during the 3 previous weeks. Read more about organising workshops here.


Lue lisää ja ilmoittaudu tästä | Read more and register here15.12.Järjestöklubi: Etsitään työntekijöitä! Asiantuntijapuheenvuorossa Amal ry.
Association's Club: Looking for workers! Expert talk by Amal ry.