Strukturoimaton haastattelu maahanmuuttajanaisten ja -tyttöjen ilokaasun käytöstä on julkaistu

23.11.2018

Maahanmuuttajanaisten päihteiden väärinkäyttö on lisääntynyt huolestuttavasti MPMTO:n tekemien havaintojen mukaan. Haastattelun tavoitteena oli myös ottaa selvää, minkälaisia haittavaikutuksia ilokaasun käytöllä on erityisesti naisiin.

MPMTO (Maahanmuuttajien päihde ja mielenterveysongelma ry) kertoo viime tammi-helmikuusta lähtien saaneensa yhteydenottoja ilokaasun päihdekäytöstä huolestuneilta maahanmuuttajavanhemmilta.

Tämän seurauksena päätettiin toteuttaa tutkimus, joka keskittyi maahanmuuttajanaisiin, mutta erityisesti somalin, kurdin ja arabian kielisiin.

Yhden patruunan hengittäminen aiheuttaa noin 1-2 minuutin euforisen olotilan. Haastattelun mukaan käyttäjät hakevat ilokaasusta muun muassa irtiottoa arkeen ja he kuvailevat ajan ja paikan tajun hämärtyvän käytön jälkeen. Vaikutus loppuu nopeasti aineen haihduttua keuhkoista.

Käyttöön liittyy kuitenkin erilaisia riskejä ja ongelmia.

–Ilokaasun hengittämiseen liittyy tukehtumisvaara. Jo muutaman patruunan peräkkäinen hengittäminen voi aiheuttaa hetkellisen tajuttomuuden. Alkoholin ja ilokaasun yhteiskäyttöön voi liittyä arvaamattomia yhteisvaikutuksia kuten hengityksen lamaantumista ja nopeaa tajuttomuutta, Tukesilta ja Fimealta kerrotaan.

Haastatteluissa havaittiin myös, että helsinkiläisten käyttäjien parissa on enemmän nuoria naisia, kun taas Espoossa ja Vantaalla käyttäjät ovat puolestaan vanhempia naisia.

Ilokaasu, eli dityppioksidi (dityppimonoksidi, typpioksiduuli) on typen happiyhdiste, eli typen oksidi ja farmakologiassa se määritellään kaasumaiseksi opiaatiksi. Sitä käytetään muun muassa sairaaloissa kivunlievitykseen, mutta teollista ilokaasua myös ilmapalloissa ja sifoneissa (esim. kermavaahto). Ilokaasun hankkiminen päihdekäyttöön on siis valitettavan edullista, helppoa ja laillista.

Voit lukea MPMO:n raportin aiheesta kokonaisuudessaan tämän artikkelin liitteistä.