Silpomisen vastainen päivä 6.2.2021

4.2.2021

Tyttöjen ja naisten silpomisen vastaista päivää vietetään lauantaina 6.2.2021. UN Womenin tilastojen mukaan sukuelinten silpomisen on maailmassa läpikäynyt lähes 200 miljoonaa elossa olevaa tyttöä ja naista. Sukuelinten silpomisessa tytön tai naisen ulkoiset sukuelimet poistetaan osittain, tai kokonaan tai sukuelimiä vahingoitetaan jollain muulla tavalla. Silpominen on yksi sukupuolittuneen väkivallan muoto, sekä sortaa tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia. 

Toimenpide ei ole hoidollisista syistä johtuva, tai edistä tytön tai naisen terveyttä mitenkään – päinvastoin.  Kyseessä on vuosituhansia vanha perinne, jota harjoitetaan erityisesti Afrikassa, Lähi- idässä sekä Aasiassa. Silpominen on laitonta EU maissa, mutta Euroopan parlamentin julkaisun mukaan EU- alueella asuu keskimäärin puoli miljoonaa silpomisen läpikäynyttä tyttöä ja naista. THL: n arvion mukaan Suomessa elää 10 000 silpomisen läpikäynyttä tyttöä ja naista. Suomessa silpominen kaikissa muodoissa on laitonta ja rangaistava teko myös siinä tapauksessa, kun suomen kansalainen, tai pitkään suomessa asunut tyttö kuljetetaan ulkomaille silvottavaksi. Myös YK:n lastenoikeuksien sopimus, sekä Istanbulin sopimus kieltävät tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen useiden muiden ihmisoikeus asetusten ohessa. 

Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen vaikuttaa tytön ja naisen fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen, sekä pahimmassa tapauksessa voi johtaa kuolemaan. 

Valitettavasti korona-aika on vaikeuttanut silpomisen estämiseksi tehtävää työtä ympäri maailman. Siltikin silpomisen uhan alla elää vuosittain 3 miljoonaa tyttöä ja naista. Useampi Monihelin jäsenjärjestö tekee tärkeää työtä silpomisen ehkäisemiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi. Silpomisen on loputtava, jotta jokaisella tytöllä ja naisella olisi itsemääräämisoikeus ja oikeus koskemattomuuteen! Silpomisen on loputtava! 

The international day of zero tolerance for female genital mutilation (FGM) is being celebrated at 6th of February 2021. According to the UN Women approximately 200 million girls and women alive have gone through genital mutilation. Genital mutilation is an operation which involves partial or total removal of female genitalia or other non- medical injury done to the female genital organs. It is also a form of gender -based violence and a human right violation against girls and women. 

Genital mutilation is a traditional operation mostly concentrated in Africa, Middle- East and Asia. Female genital mutilation is illegal in the EU but still there are over half a million girls and women in the EU area who have gone through genital mutilation. According to Finish Institute of Health and welfare there are approximately 10 000 girls and women in Finland that have gone through genital mutilation. Genital mutilation in any form is illegal in Finland as well as getting a girl or a woman with Finnish citizenship mutilated abroad. The international declaration of the rights of the child and Istanbul Convention bans female genital mutilation among other human right regulations. 

The female genital mutilation affects girls and women physical and mental health and in the worst case scenario can lead to death.

Unfortunately, COVID has affected negatively to the preventive work done for female genital mutilation. There is still over 3 million girls and women every year living in danger of being mutilated. This is why preventive work is more needed than ever! Multiple Moniheli’s member associations do the extremely important preventive work to stop female genital mutilations and spreading the knowledge. Genital mutilation must stop so that every girl and woman have the equal right to decide about their own body and life. Female genital mutilation must stop!