Paikkoja auki uusissa Terkku-hankkeessa ja Opintopolut-hankkeessa - hae 31.1. mennessä

14.1.2020

Open positions in new projects Terkku and Opintopolut, apply by Jan 31st (in Finnish only)

Moniheli ry on 10-vuotias monikulttuurijärjestöjen valtakunnallinen verkosto, jolla on yli 100 jäsenjärjestöä. Moniheli tukee jäsenjärjestöjensä toimintaa ja tekee vaikuttamistyötä maahan muuttaneiden kotoutumisen, yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Monihelillä on lisäksi Katto-toiminta, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä maahanmuuttajien asunnottomuutta.

HAE PROJEKTIPÄÄLLIKÖKSI TAI PROJEKTIKOORDINAATTORIKSI MONIHELIN UUTEEN ONNISTUNEESTI OPINTOPOLUILLE -HANKKEESEEN

Monihelissä käynnistyy maaliskuussa 2020 uusi STEA-rahoitteinen hanke (2020-2022). Onnistuneesti opintopoluille -hankkeen päätarkoituksena on, että maahanmuuttajataustaiset nuoret hakeutuvat ja pääsevät aikaisempaa paremmin heidän kyvykkyyksiä vastaavaan toisen asteen koulutukseen perusopetuksen jälkeen. Hankkeessa vahvistetaan maahanmuuttajataustaisten vanhempien valmiuksia tukea perheen nuorta tämän valitessa opintopolkujaan sekä kehitetään maahanmuuttajavanhempien ja koulujen välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta.

Haemme nyt tähän hankkeeseen projektipäällikköä ja projektikoordinaattoria.


PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Projektipäällikön tehtävät ovat:

 • Suunnitella ja johtaa projektia
 • Suunnitella vertaisohjaajakoulutuksen sisältö yhdessä yhteistyökumppaneiden ja projektikoordinaattorin kanssa
 • Luoda yhteistyösopimusmallit vertaisohjaaja- ja maahanmuuttajavanhempien kohtaamistoimintaan (tapahtumajärjestäminen) liittyen
 • Rekrytoida vertaisohjaajat yhdessä projektikoordinaattorin kanssa
 • Luoda yhteistyöfoorumit ja koordinoida niihin liittyvää toimintaa
 • Suunnitella ja toteuttaa pilottikoulutus opinto-ohjaajille yhdessä projektikoordinaattorin kanssa
 • Vastata hankkeen viestinnästä ja sen toteutuksesta
 • Suunnitella ja tuottaa maahanmuuttajataustaisille vanhemmille esite- ja videomateriaaleja eri kielillä yhdessä projektikoordinaattorin kanssa
 • Koordinoida hankkeen ohjausryhmätoimintaa
 • Vastata hankeraportoinnista ja valmistella hankkeen jatkohakemukset
 • Vastata hankkeen taloudesta ja sen seurannasta
 • Toimia projektikoordinaattorin lähiesimiehenä

Etsimällämme projektipäälliköllä on:

 • Kokemusta projektipäällikkönä toimimisesta hankkeissa (mielellään STEA-rahoitteisista)
 • Kokemusta toimimisesta esimiehenä
 • Tehtävään soveltuvaa ammatti- tai korkeakoulutasoista koulutusta
 • Kokemusta toimimisesta monikulttuurisessa työyhteisössä
 • Erinomainen suomen ja englannin kielen taito (suullinen ja kirjallinen), muut kielet ovat plussaa
 • Omatoiminen ja joustava työote
 • Hyvät verkostoitumis-, vuorovaikutus- ja esiintymistaidot
 • Hyvä organisointi- ja paineensietokyky
 • Hyvät IT-taidot (MS Office)
 • Eduksi katsotaan kokemus esimiestyöstä, järjestötyöstä ja opetus- ja koulutusalan tuntemus

PROJEKTIKOORDINAATTORI

Projektikoordinaattorin tehtävät ovat:

 • Suunnitella ja tuottaa esite- ja videomateriaalia maahanmuuttajavanhemmille yhdessä projektipäällikön kansa
 • Suunnitella vertaisohjaajakoulutus yhdessä projektipäällikön ja yhteistyökumppaneiden kanssa
 • Rekrytoida vertaisohjaajat yhdessä projektipäällikön kanssa
 • Toteuttaa vertaisohjaajakoulutus yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa
 • Koordinoida, valvoa ja ohjata vertaisohjaajien työtä
 • Suunnitella, koordinoida ja toteuttaa maahanmuuttajavanhempien kohtaamistilanteet (tilaisuudet, tapahtumat jmv.) yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa
 • Tuottaa sisältöä hankkeen viestintäkanaviin
 • Suunnitella ja toteuttaa pilottikoulutus opinto-ohjaajille yhdessä projektipäällikön kanssa

Etsimällämme projektikoordinaattorilla on:

 • Kokemusta vastaavasta projekti-/hanketyöskentelystä (mielellään STEA-rahoitteisista)
 • Tehtävään soveltuvaa koulutusta (vähintään ammattikorkeakoulutasoinen)
 • Kokemusta toimimisesta monikulttuurisessa työyhteisössä
 • Kokemusta sosiaalisen median viestinnästä
 • Hyvä suomen ja englannin kielen taito (suullinen ja kirjallinen), muut kielet ovat plussaa
 • Omatoiminen ja joustava työote
 • Hyvät verkostoitumis-, vuorovaikutus- ja esiintymistaidot
 • Hyvä organisointi- ja paineensietokyky
 • Hyvät IT-taidot (MS Office)


HAE PROJEKTIKOORDINAATTORIKSI MONIHELIN UUTEEN TERKKU-HANKKEESEEN

Monihelissä käynnistyy maaliskuussa 2020 uusi STEA-rahoitteinen hanke (2020-2022). TERKKU-hankkeen päätarkoituksena on kehittää jalkautuvan työn malli tarttumattomien sairauksien ehkäisemiseksi Afrikasta ja Lähi-idästä Suomeen muuttaneille. Mallin kehittämistyöhön kuuluu yhteistyöfoorumeja ja koulutuksia. Kokeileva jalkautuva työ sisältää kohderyhmän kohtaamisia erilaisissa tapahtumissa ja matalan kynnyksen tilaisuuksissa. Yhteistyötahoina hankkeessa toimivat ammattikorkeakoulut DIAK ja Laurea, joiden opiskelijat ovat jalkautuvan työn käytännön toteuttajia.

Haemme nyt tähän hankkeeseen projektikoordinaattoria.

Projektikoordinaattorin tehtävät ovat:

 • Vastata hankkeen toimintojen suunnitellusta, toteutuksesta ja arvioinnista
 • Koordinoida yhteistyötä DIAKin ja Laurean hanketyöntekijöiden kanssa
 • Kehittää ja ylläpitää yhteistyösuhteita hankkeen eri toimijoiden ja sidosryhmien välillä
 • Toteuttaa yhteistyöfoorumitoimintaa yhdessä ulkopuolisen fasilitaattorin kanssa
 • Jatkosuunnitella yhteistyöfoorumeissa kehitettyjä jalkautuvan työn malleja ulkopuolisen fasilitaattorin kanssa ja koordinoida niiden käytännön toteutusta DIAKin/Laurean opiskelijoiden ja maahanmuuttajajärjestöjen välillä
 • Vastata kulttuurivälittäjäkoulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä muiden hankkeeseen liittyvien tapahtumien käytännön järjestämisestä yhdessä maahanmuuttajajärjestökumppanin kanssa
 • Vastata hankkeen yhteistyökumppaneiden välisestä viestinnästä
 • Vastata hankkeen taloudesta ja sen seurannasta
 • Tuottaa sisältöä hankkeen viestintäkanaviin

Etsimällämme projektikoordinaattorilla on:

 • Kokemusta vastaavasta projekti-/hanketyöskentelystä (mielellään STEA-rahoitteisista)
 • Tehtävään soveltuva koulutus (vähintään ammattikorkeakoulutasoinen)
 • Kokemusta monikulttuurisesta työyhteisöstä
 • Erinomaiset verkostoitumis- ja vuorovaikutustaidot
 • Erinomainen suomen ja englannin kielen taito (suullinen ja kirjallinen), muut kielet ovat plussaa
 • Omatoiminen ja joustava työote
 • Hyvät organisointitaidot, langat pysyvät hyppysissä paineenkin alla
 • Hyvät IT-taidot (MS Office)
 • Eduksi katsotaan terveysalan tuntemus


MONIHELI TARJOAA

 • Mahdollisuuden tehdä monipuolista ja merkityksellistä työtä monikulttuurisessa työympäristössä uutta oppien
 • Joustavan ja innostavan työyhteisön Helsingin Kalasatamassa
 • Kokoaikatyön (37,5 h/vko), työ sisältää satunnaista ilta- ja viikonlopputyötä
 • Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen mukaisen palkan

HAKEMINEN

Lisätietoa antaa to 23.1. ja ke 29.1. puhelimitse toiminnanjohtaja Maria Virolainen (puh. 040 680 4860) ja muuten sähköpostilla maria.virolainen@moniheli.fi.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo sähköpostitse viimeistään perjantaina 31.1. klo 17.00 osoitteeseen jobs@moniheli.fi. Merkitse sähköpostin otsikkokenttään hankkeen nimi ja tehtävä, johon haet.