Moniheli on valittu Työ- ja elinkeinoministeriön Kotouttamisen Osaamiskeskuksen Seurantaryhmään 2021-2023

4.3.2021

Kotouttamisen osaamiskeskus tukee maahanmuuttajien kotoutumista. Tukemista tehdään paikallisesti alueellisesti, sekä valtakunnallisesti. Kaiken keskiössä on maahanmuuttajien kanssa työskenteleville ammattilaisille tarjottu tuki, sekä maahanmuuttajien hyvinvoinnin edistäminen. Tuen tarjoamisella pyritään lisäämään onnistuneen kotouttamisen vaikuttavuutta. Seurakuntaryhmä auttaa osaamiskeskusta tukemalla sen toimintaa, sekä eri toimijoiden välistä tiedonkulkua ja yhteistyötä

Vietimme viime vuonna 10-vuotis juhlapäivää. Työmme ja yhteistyömme laajenee ja syvenee useiden kumppaneiden kanssa. Kestävää työtämme korostetaan mm. toiminnanjohtajan avauspuheenvuorossa Työ- ja elinkeinoministeriön uuden kumppanuusohjelman ensimmäisessä kumppanuuspäivässä. Moniheli nimitettiin myös maahanmuuttajien näkemyksiä käsittelevän komission asiantuntijaryhmän jäseneksi Euroopan tasolla viime vuonna. 

Meidän tavoitteenamme on jatkaa verkostomme laajentamista ja laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa kaikilla aloilla. Keskeistä on saada maahanmuuttajataustaisten ääni kuuluviin päätöksenteossa, jotta nämä äänet olisivat tasavertaisesti edustettuina yhteiskunnassamme.

Moniheli has been selected for the monitoring group of the Ministry of Economic Affairs and Employment's Centre of Expertise in Immigrant Integration for 2021-2023. 

The Centre of Expertise in Immigrant Integration supports the integration of immigrants. Support is provided locally (municipalities), regionally (provinces) and nationally (cities). The core of its operation is the support provided to professionals working with immigrants and promoting the well-being of immigrants. The provision of support aims to increase the effectiveness of successful integration. The monitoring group assists the Centre of Expertise by supporting its activities, information flow, and cooperation between different actors. 

We celebrated our 10th-anniversary last year, and our work and cooperation are expanding broader and deeper with various partners. Our constant work is highlighted, for example, by the Executive Director's opening remark at the first partnership day of the Ministry of Economic Affairs and Employment's new integration partnership programme as well as by the nomination of Moniheli as a member of the Commission Expert Group on the Views of Migrants last year at the European level.

Our goal is to continue expanding our network and widening cooperation with various actors across the sectors to bring the voice of people with immigrant backgrounds to decision-making so that these voices are equally represented in our society.