Uusi opas Etnisten suhteiden neuvottelukunnalta (ETNO): Tietoa koulukiusaamisesta vieraskielisille vanhemmille (selkosuomi, venäjä, somali)

28.1.2020

New guide from the Advisory Board for Ethnic Relations ETNO: Information on school bullying for the foreign-language speaking parents (available in Simple Finnish, Somali and Russian)

Scroll down for English

Etelä-Suomen ETNO (Etnisten suhteiden neuvottelukunta) on laatinut selkokielisen oppaan koulukiusaamisesta, joka on suunnattu erityisesti vieraskielisille vanhemmille.

Tietoa koulukiusaamisesta vieraskielisille vanhemmille -oppaassa annetaan tietoa kiusaamisesta, häirinnästä sekä syrjinnästä ja kerrotaan, miten näihin ongelmiin on mahdollista puuttua. Opas on rakennettu keräämällä tutkittua tietoa aiheesta ja kuuntelemalla vanhempien näkemyksiä. Oppaasta vanhemmat saavat selkokielellä hyödyllisiä toimintatapoja tilanteen tunnistamiseksi ja siihen puuttumiseksi.

Opas on tehty kolmella kielellä. Sähköisinä versioina opas on saatavilla ja jaettavissa seuraavasti:

Lisäksi oppaan pohjalta on tuotettu somalinkielinen video, joka on katsottavissa alta.

Oppaan on tehnyt Monik ry yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen, Monihelin, Kuntoutussäätiön ja KYMSOTEn kanssa.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Southern Finland's ETNO (Advisory Board for Ethnic Relations) has produced an easy-to-read guide to bullying at school, aimed specifically at foreign-language speaking parents.

Information on bullying at school for the foreign-language speaking parents -the guide provides information on bullying, harassment, and discrimination, and explains how to address these issues. The guide is built on gathered researched information on the subject and listening to parents' views. In the guide, parents will learn in plain language useful ways to identify and address the situation.

The guide is in three languages. In electronic versions, the guide is available and distributed as follows:

In addition, the video has been produced from the guide in the Somali language and can be watched above.

The guide has been produced by Monik ry together with the Uusimaa ELY Center, Moniheli, Kuntoutussäätiön, and KYMSOTE.

Lue Monihelin muut uutiset tästä
Read Moniheli's other news here