OmaPolku: Kulttuurisensitiivinen ohjaus -pilottikoulutuksen kevät oli täynnä mielenkiintoisia keskusteluja ja tärkeitä aiheita

10.5.2021

Kulttuurisensitiiviseen ohjaukseen keskittyvä pilottikoulutus Uudenmaan peruskoulujen opinto-ohjaajille on lähtenyt vauhdilla käyntiin tänä keväänä! Kevään kolme koulutuspäivää saatiin viime perjantaina päätökseen ja opinto-ohjaajat pääsivät syventymään kulttuurisensitiiviseen ohjaukseen monesta tärkeästä näkökulmasta.

Kevään koulutuspäivien aiheina on käsitelty mm. rakenteellista rasismia, antirasistista ohjausta ja kuultu monikulttuuristen nuorten kokemuksia omista koulutuspoluista ja -valinnoista. Kevään vierailevia luennoitsijoita olivat yhdenvertaisuusasiantuntija Michaela Moua ja Itä-Suomen yliopiston opinto- ja uraohjauksen yliopistolehtori Anne-Mari Souto.

Pilottikoulutus on OmaPolku-hankkeen yhdessä Ohjausosuuskunta Otteen kanssa toteuttama koulutuskokonaisuus, jonka tavoitteena on lisätä opinto-ohjaajien osaamista kulttuurisensitiivisessä ohjaustyössä. Koulutuksen suorittaneet opinto-ohjaajat tiedostavat oman taustansa ja kulttuurinsa vaikutuksia ohjaustyöhönsä, ymmärtävät, miksi kulttuurisensitiivisyys on tärkeä osa ohjaustyötä, saavat työkaluja kehittää omaa ohjaustaan ja kouluyhteisönsä kulttuurisensitiivistä ajattelua ja osaavat huomioida paremmin eri kulttuuritaustaiset nuoret ja heidän perheensä ohjaustyössään.

Koulutuspäivät jatkuvat syksyllä ja silloin saamme kuulla lisää mielenkiintosia keskusteluja ja tärkeitä aiheita kulttuurisensitiiviseen ohjaukseen liittyen!

Pilot training focusing on culturally sensitive guidance for study counsellors in comprehensive schools of Uusimaa has started this spring! The three training days of this spring were completed on last Friday and the study counsellors were able to explore cultural sensitivity from different important perspectives.

The topics of the spring training days are e.g. structural racism, anti-racist guidance and the experiences of multicultural young people on their own educational paths and choices. The guest lecturers this spring were Michaela Moua, an equality expert, and Anne-Mari Souto, a university lecturer in study and career guidance at the University of Eastern Finland.

Moniheli's OmaPolku project is organizing training focusing on culturally sensitive guidance for study counsellors in comprehensive schools of Uusimaa in cooperation with Ote, the Cooperative of Finnish Guidance and Career Counsellors. The aim of the training is to increase the competence of study counsellors in culturally sensitive guidance work.

The study counsellors who complete the training

  • are aware of influences of their own background and culture on their guidance work
  • understand why cultural sensitivity is an important part of guidance work
  • receive tools to develop culturally sensitive thinking for their own guidance and school community
  • are able to take better account of young people from different cultural backgrounds and their families in their guidance work

The training days will continue in the autumn, and we will hear more interesting discussions and important topics related to culturally sensitive guidance then!