OmaPolku: Uudet vertaisohjaajat ja syksyn vertaistoiminta alkaa!

7.9.2020

OmaPolku-hankkeen vertaisohjaajat aloittivat viime viikolla uuden työnsä perehdytysillan merkeissä. Ennen perehdytysiltaa järjestimme yhteistyössä Suomen Pakolaisavun kanssa vertaisohjaajakoulutuksen, joka antoi hankkeen vertaisohjaajille valmiudet toimia kotoutumista tukevan vertaisryhmän ohjaajana. Samalla heistä tuli Suomen Pakolaisavun sertifioimia vertaisohjaajia. Kaikki hankkeen vertaisohjaajat ovat olleet aktiivisesti mukana myös Monihelin jäsenjärjestöjen toiminnassa mm. seuraavissa yhdistyksissä: Think Africa ry, AFAES ry, Kurdiliitto ry, Suomen afganistanilaisten järjestö KANUN ry ja Multicultural Association of Porvoo ry.

OmaPolku-hankkeen vertaistoiminta lähtee liikkeelle syyskuun puolivälissä Espoon kirjastossa järjestettävällä pop-up infolla. Tapahtumailmoitus ja lisätiedot julkaistaan tällä viikolla hankkeen uusilla FB-sivuilla. Pian voit lukea myös, miten toisen asteen koulutusvaihtoehtoja esittelevien omakielisten infovideoiden kuvaukset menivät Helsingin oppilaitoksissa yhdessä vertaisohjaajien ja kuvaustiimin kanssa! Syyskuun lopussa järjestämme yhdessä yhteiskumppaniemme kanssa syksyn ensimmäiset omakieliset vertaisryhmät. Ensimmäisten vertaisryhmien tapahtumailmoitukset ja lisätiedot julkaistaan lähiviikkoina.

The peer tutors of the OmaPolku project started their new work this week under the circumstance of orientation evening. Before the orientation evening, we organized a peer tutor training in cooperation with the Finnish Refugee Council, which gave the project's peer tutors the ability to act as a tutor of a peer group supporting integration. At the same time, they became peer tutors certified by the Finnish Refugee Council. All peer tutors of the project have also been actively involved in the activities of Moniheli's member organizations, e.g. in the following associations: Think Africa ry, AFAES ry, Kurdiliitto ry, Association of Finnish Afghan Associations KANUN ry and Multicultural Association of Porvoo ry.

The peer support activities of the OmaPolku project will set off in mid-September at a pop-up info stand held in the Espoo Library. The event announcement and additional information will be published this week from the FB page of the project. Soon you can also read how the filming of information videos presenting upper secondary education options in their native language went at the Helsinki's educational institutions together with peer tutors and the filming team! At the end of September, together with our partners, we will organize the first peer groups in their native language of this autumn. Event announcements and additional information for the first peer groups will be published on our FB page in the coming weeks.