OmaPolku: Hae omakieliseksi vertaisohjaajaksi 31.5.2020 mennessä!

18.5.2020


Monihelin uusi OmaPolku-hanke hakee omakielisiä vertaisohjaajia syksyllä alkavaan toimintaansa. Vertaistoimintaa toteutetaan darin, englannin, kurdin, ranskan, somalin ja venäjän kielillä Uudenmaan alueella. 

OmaPolku on Monihelin kolmivuotinen (2020–2022) STEA-rahoitteinen hanke, joka edistää maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutuksellista yhdenvertaisuutta. Vertaisohjaajien tehtävänä on vetää maahanmuuttajavanhemmille suunnattua omakielistä vertaistoimintaa, jonka tavoitteena on vahvistaa vanhempien valmiuksia tukea perheen nuorta hänen siirtyessä perusopetuksesta toisen asteen koulutukseen.

Lue rekrytointi-ilmoitus täältä!

OmaPolku: Apply for the position of native-language peer tutor by 31.5.2020!

Moniheli’s new OmaPolku-project is recruiting native-language peer tutors for its activities beginning in Autumn. Peer support will be carried out in Dari, English, Kurdish, French, Somali and Russian in the Uusimaa region.

OmaPolku is Moniheli's three-year (2020–2022) STEA-funded project which promotes educational equality of young people with an immigrant background. Peer tutors’ task is to give peer support to immigrant parents in their native language. The purpose of the peer support activities is to strengthen the capacity of immigrant parents to support the young people of the family as they move from comprehensive school to secondary education. 

Find the recruiting announcement here!