Hae OmaPolku-hankkeen projektikoordinaattoriksi 1.12. mennessä!

24.11.2020

Moniheli on yli sadan monikulttuuri- ja maahanmuuttajajärjestön valtakunnallinen yhteistyöverkosto. Moniheli tukee järjestötoimintaa ja monialaista yhteistyötä eri tapahtumilla, toimii maahan muuttaneiden edunvalvojana, tarjoaa ohjausta ja tietoa asumisesta maahan muuttaneille (Katto-toiminta), vertaistoimintaa maahanmuuttajavanhemmille (OmaPolku-hanke), maahan muuttaneiden terveyden edistävää jalkautuvaa toimintaa (Terkku-hanke) ja paljon muuta.

OmaPolku on Monihelin kolmivuotinen (2020–2022) STEA-rahoitteinen hanke, joka edistää maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutuksellista yhdenvertaisuutta. Hankkeen päätarkoituksena on, että maahanmuuttajataustaiset nuoret löytäisivät paremmin heidän omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan vastaavan toisen asteen koulutuksen perusopetuksen jälkeen ja saisivat tarvitsemaansa tukea koulutuspolun valinnassa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajavanhempien valmiuksia tukea nuorta sekä maahanmuuttajavanhempien ja opinto-ohjaajien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä siinä vaiheessa, kun nuori suunnittelee ja valitsee perusopetuksen jälkeistä koulutuspolkuaan.  

Haemme nyt OmaPolku-hankkeeseen projektikoordinaattoria. Työ alkaa 4.1.2021 tai sopimuksen mukaan.

Projektikoordinaattorin tehtäviä ovat mm:

 • Vertaistoiminnan koordinointi ja vertaistapahtumien järjestäminen
 • Vastata vertaistoimintaan liittyvistä yhteistyökumppanuuksista
 • Viestintään ja vertaistoiminnan markkinointiin liittyvät tehtävät
 • Koordinoida, valvoa ja ohjata vertaisohjaajien työtä
 • Osallistua vertaistoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen
 • Osallistua vertaisohjaajien rekrytointiin ja kouluttamiseen
 • Osallistua yhteistyöfoorumeiden toteuttamiseen
 • Seurantatiedon ja palautteenkeruu

Etsimällämme projektikoordinaattorilla on:

 • Kokemusta vastaavasta projektityöstä (mielellään STEA-rahoitteisista hankkeista)
 • Tehtävään soveltuvaa koulutusta (vähintään ammattikorkeakoulutasoinen)
 • Kokemusta toimimisesta monikulttuurisessa työyhteisössä
 • Kokemusta sosiaalisen median viestinnästä
 • Hyvä suomen ja englannin kielen taito (suullinen ja kirjallinen), muut kielet ovat plussaa
 • Omatoiminen ja joustava työote
 • Hyvät verkostoitumis-, vuorovaikutus- ja esiintymistaidot
 • Hyvä organisointi- ja paineensietokyky
 • Hyvät IT-taidot (MS Office)

Moniheli tarjoaa:

 • Mahdollisuuden tehdä monipuolista ja merkityksellistä työtä monikulttuurisessa 
  työympäristössä uutta oppien
 • Joustavan ja innostavan työyhteisön Helsingin Kalasatamassa
 • Kokoaikatyön (37,5 h/vko), työ sisältää satunnaista ilta- ja viikonlopputyötä
 • Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen mukaisen palkan

Hakeminen:

Lisätietoa antaa to 26.11. klo 13-15 ja pe 27.11. klo 13-15 puhelimitse OmaPolku-hankkeen projektipäällikkö Sara Herrala (puh. 050 5434 575) ja sähköpostilla sara.herrala@moniheli.fi.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo sähköpostitse viimeistään tiistaina 1.12. osoitteeseen jobs@moniheli.fi. Merkitse sähköpostin otsikkokenttään hankkeen nimi ja tehtävä, johon haet.

Apply as a project coordinator for the OmaPolku project by 1.12.!

Moniheli is a nationwide cooperation network of more than a hundred multicultural and immigrant associations. Moniheli supports association activities and multidisciplinary cooperation at various events and acts as an advocate for immigrants, provides guidance and information on housing for immigrants (Katto program), peer support activities for immigrant parents (OmaPolku project) and health-promoting activities for immigrants (Terkku project), and much more.

OmaPolku is Moniheli's three-year (2020–2022) STEA-funded project, which promotes educational equality of young people with an immigrant background. The main purpose of the project is that young people with an immigrant background would find upper secondary education after basic education which better suits their individual strengths and interests and that they would receive the support they need in choosing an educational path. The aim of the project is to strengthen immigrant parents' capacity to support the young people and the interaction and cooperation between immigrant parents and study counsellors at the stage when the young people plan and choose their path after basic education.

Moniheli is now looking for a project coordinator for the OmaPolku project. Work will begin on 4.1.2021 or as agreed.

The project coordinator’s tasks include for example:

 • Coordination of peer support activities and organization of peer support events
 • Responsible for partnerships related to peer support activities
 • Tasks related to communication and marketing of peer support activities
 • Coordinate, supervise and direct the work of peer tutors
 • Participate in the planning and development of peer support activities
 • Participate in the recruitment and training of peer tutors
 • Participate in the implementation of cooperation forums
 • Data monitoring and feedback collection

The project coordinator we are looking for has:

 • Experience in similar project work (preferably in STEA-funded projects)
 • Suitable education for the position (at least university of applied science level)
 • Experience of working in a multicultural work community
 • Experience in social media communication
 • Good command of Finnish and English (oral and written), other languages are a plus
 • Independent and flexible approach to work
 • Good networking, interaction and presentation skills
 • Good organizational skill and ability to work under pressure
 • Good IT skills (MS Office)

Moniheli offers:

 • The opportunity to do diverse and meaningful work in a multicultural work environment 
  while learning new things
 • A flexible and inspiring work community at Kalasatama, Helsinki
 • Full-time work (37.5 h / week), work includes occasional evening and weekend work
 • Salaries according to the collective agreement of social organizations

How to apply:

More information on Thu, 26.11. at 13-15 and Fri, 27.11. at 13-15 by phone Sara Herrala, project manager of the OmaPolku project (tel. 050 5434 575) and by e-mail sara.herrala@moniheli.fi.

Send a free-form application and resume by e-mail no later than Tuesday, 1.12. to jobs@moniheli.fi. Please write the name of the project and the position you are applying for in the subject field of the e-mail.