Oletko viharikoksen uhri? Uhrin läheinen? Silminnäkijä?

26.9.2018

Uskontojen yhteistyöjärjestö USKOT-foorumi kerää parasta aikaa yhteistyössä Rikosuhripäivystyksen (RIKU) kanssa uhrien, uhrien läheisten ja silminnäkijöiden ilmoituksia Suomessa tapahtuneista viharikoksista. Ilmoitusten pohjalta laadittava varjoraportti on osa oikeusministeriön hallinnoimaa Against Hate -EU-hanketta.

Scroll down to read in English

Tiedonkeruu on käynnissä USKOT-fooruminen nettisivuilla osoitteessa www.uskot-resa.fi/viharikosraportointi. Ilmoituksia kerätään maanantaihin 15.10.2018 asti. Tietoja toivotaan viimeisen viiden vuoden aikana tapahtuneista viharikoksista. Ilmoituksen voi tehdä anonyymisti ja kaikki tieto käsitellään luottamuksellisesti. 

Tietoa tiedonkeruusta ja ilmoituksen tekemisestä löytyy muun muassa osoitteesta http://www.uskot-resa.fi/uutiset/uskot-foorumi_laatii_varjoraportin_viharikoksista/).

Ilmoituslomakkeet ja kaikki muu materiaali löytyvät USKOT-foorumilta suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi, somaliaksi, arabiaksi ja dariksi.

Jäikö sinulle kysyttävää? Ohesta liitteenä myös varjoraportin esite, josta voit lukea muun muassa viharikoksen määritelmän yllämainituilla kielillä.

ENGLISH

CORE – National Forum for Cooperation of Religions in Finland in cooperation with the Victim Support Finland (RIKU) currently collects reports from victims and witnesses of hate crimes taking place in Finland during the past five years. This data will be used for producing a shadow report on hate crimes in Finland as a part of an EU-project "Against Hate" managed by the Ministry of Justice. 

A report of a hate crime can be submitted anonymously at CORE -forum's website www.uskot-resa.fi/viharikosraportointi by Monday 15th of October 2018. Processing, storing and reporting all information will be handled in a confidential manner.

You can fill out the form and read all the material in Finnish, English, Swedish, Russian, Somali, Arabic or Dari.

Questions? See attached brochure (in languages mentioned above) to read about the definition of hate crime and more or see website http://www.uskot-resa.fi/viharikosraportointi/?session=50713892.