Moniheli nimitettiin varaedustajaksi Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukuntaan kaudelle 2021-2025

28.4.2021

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunta asetetaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunta on Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijaryhmä, joka valmistelee avustuksia terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. 

Neuvottelukunnan ja sen arviointi- ja avustusjaoston toimikausi on 23.4.2021 - 22.4.2025

Neuvottelukunta laatii sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntoja liittyen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen avustustoiminnalla. Lausunnot koskevat avustustoiminnan käytäntöjä ja strategisia linjauksia. Neuvottelukunta myös kehittää ja arvioi avustuspolitiikkaa ja järjestötoimintaa. Neuvottelukunnan rinnalla toimii arviointi- ja avustusjaosto. Jaosto antaa lausuntoja terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen myönnettävien avustusten jaosta sekä arvioi avustettavien järjestöjen toimintaa.

Monihelin toiminnanjohtaja Abdirahim Hussein on valittu avustusasioiden neuvottelukuntaan Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja Sari Tervosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

Nimityksen myötä Moniheli on tämän neuvottelukunnan ensimmäinen monikulttuurinen toimija. On tärkeää, että neuvottelukunnassa on joku, joka voi varmistaa, että kotoutumisnäkökulma maahan muuttaneiden puolesta on edustettu.

Tämä nimitys seuraa muita korkean profiilin nimityksiä, kuten Monihelin valintaa Euroopan komission maahanmuuttopolitiikan asiantuntijaryhmään sekä Työ- ja elinkeinoministeriön Kotouttamisen Osaamiskeskuksen Seurantaryhmään. Nämä kertovat, että Moniheli nähdään aidosti maahan muuttaneiden äänitorvena viranomaisten puolella.

Olemme tietoisia nimitysten tärkeydestä, ja teemme parhaamme ollaksemme vastuun arvoisia edustamiemme ihmisten ja järjestöjen silmissä. 

Moniheli's Executive Director has been selected as a Deputy Member for the Social and Health Organisations' Advisory Board on Funding Matters for 2021-2025

The Social and Health Organisations' Advisory Board on Funding Matters is assigned for four years at a time. The Advisory Board is an expert group of the Ministry of Social Affairs and Health. The term of the Advisory Board and the Evaluation and Aid Division is from 23th of April 2021 until the 22nd of April 2025.

The Advisory Board makes statements for the Ministry of Social Affairs and Health about using funds to improve health and social well-being. These statements concerns the policies and strategies of aid funding. The Board also improves and evaluates aid politics and organisational functions. Alongside the Advisory Board works the Evaluation and Aid Division. They give statements regarding the distribution of funding and assesses the operation of the beneficiary associations.

Moniheli's Executive Director Abdirahim Hussein has been selected as a Deputy Member of the Advisory Board on Funding Matters, to substitute for Sari Tervonen (Carers Finland) when she is prevented.

With this nomination Moniheli is the first multicultural actor on this Board. It is important that there is someone representing the viewpoints of immigrants regarding integration.

This nomination follows other high profile nominations, such as Moniheli's selection for the European Commission Expert Group on the Views of Migrants and the Monitoring group of the Ministry of Economic Affairs and Employment's Centre of Expertise in Immigrant Integration. These nominations tell us that Moniheli is truly seen as a spokesperson for immigrants on the authorities side. 

We are aware of the significance of these nominations, and we will do our best to be worth this responsibility in the eyes of the people and organisations we represent.