Tule mukaan ensi vuoden toiminnan suunnitteluun - ehdota teemoja ja puheenvuoroja vuoden 2021 järjestöklubeihin!

26.11.2020

Scroll down for English

Monihelin Järjestöklubit ovat oiva paikka tutustua monikulttuuriseen järjestökenttään ja mahdollisiin yhteistyökumppaneisiin. Jokainen Järjestöklubi on järjestetty eri järjestötoimintaan liittyvän teeman ympärillä (vuonna 2020 mm. miesten hyvinvointi, mielenterveys, työllistymistuki järjestötyön tueksi). Järjestöklubit ovat kaikille avoimia. Niihin voi osallistua suomeksi ja englanniksi, ja myös verkossa.

Onko sinulla mielessä monikulttuurisuuteen ja järjestötoimintaan liittyvä teema, mistä olisi hyvä keskustella enemmän muiden toimijoiden kanssa? Haluatko jakaa järjestösi hyviä käytäntöjä ja tuloksia, tai saada monikulttuurista yhteisöjä mukaan toimintaasi? Ehdota teemoja vuoden 2021 järjestöklubeihin. Ehdotettujen teemojen perusteella etsimme sopivia puheenvuoroja järjestöklubeihin. Voit myös tarjota puheenvuoron oman järjestösi työstä ja toiminnasta!

Tutustu vuoden 2020 Järjestöklubeissa käsiteltyihin teemoihin:

Ehdota teemat ja puheenvuorot täyttämällä englanninkielisen tekstin alla olevaa lomaketta! "Miten järjestö voi..."


Moniheli's Associations' Clubs are a fantastic place for association to introduce themselves, share their good practices, and get to know potential partners. Each Associations’ Club is organized around a different theme related to association activities (for instance, the topics in 2020 were men's well-being, mental health, employment support to support an association’s work). Associations’ Clubs are open to everyone. You can participate in them in Finnish and English, and online.

Do you have in mind a topic or issue related to multiculturalism and the association field, which you think should be discussed or examined together with others? Would you like to share your good practices and results, or perhaps engage with immigrant communities in your activities? Suggest one or several themes for Associations' Clubs in 2021! Based on the suggestions we receive, we will look for suitable speakers for the events. Of course, you can also offer to present the main talk at one event based on your own associations' work!

Find out what topics were discussed in 2020's Associations' Clubs:

Suggest themes and main talks in the form below! "How can an association..."

Valitse sopivin vastaus. | Select the most suitable answer. *

Jos haluat pitää tilaisuuden pääesityksen ehdottamastasi teemasta, täytä kaikki seuraavat kentät. Muuten, paina vain Lähetä -nappia lomakkeen lopussa. 

If you offer to hold the main talk of the event, fill all the fields below. Otherwise, just press Send at the end of this form.

Jos tarjoat esityksen tilaisuuden pääesitykseksi, kerro mistä toiminnasta, ja milloin sopisi teille parhaiten (järjestöklubeja ei pidetä tammikuussa ja heinäkuussa).
If you offer a main talk in relation to the theme as the main talk of the event, tell us more about what activity or projects and what would be a suitable time (there is no event in January and July).