Lue Monihelin uusista maaliskuussa käynnistyneistä hankkeista!

23.3.2020

Moniheli käynnisti maaliskuussa kaksi uutta STEA-rahoitteista hanketta.  

OmaPolku-hankkeen (2020-2022) päätarkoituksena on, että maahanmuuttajataustaiset nuoret hakeutuvat ja pääsevät aikaisempaa paremmin heidän kyvykkyyksiä vastaavaan toisen asteen koulutukseen perusopetuksen jälkeen. Hankkeessa vahvistetaan maahanmuuttajataustaisten vanhempien valmiuksia tukea perheen nuorta tämän valitessa opintopolkujaan sekä kehitetään maahanmuuttajavanhempien ja koulujen välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Lisätietoa hankkeesta saat projektipäälliköltä Sara Herralalta ja projektikoordinaattorilta Eugene Ufokalta.  

Terkku-hankkeen (2020-2022) päätarkoituksena on kehittää jalkautuvan työn malli tarttumattomien sairauksien ehkäisemiseksi Afrikasta ja Lähi-idästä Suomeen muuttaneille. Mallin kehittämistyöhön kuuluu yhteistyöfoorumeja ja koulutuksia. Kokeileva jalkautuva työ sisältää kohderyhmän kohtaamisia erilaisissa tapahtumissa ja matalan kynnyksen tilaisuuksissa. Yhteistyötahoina hankkeessa toimivat ammattikorkeakoulut DIAK ja Laurea, joiden opiskelijat ovat jalkautuvan työn käytännön toteuttajia. Hankkeen projektikoordinaattorina toimii Laura Musta

Read about Moniheli's new projects initiated in March!

In March Moniheli initiated two new projects funded by STEA (Funding Centre for Social Welfare and Health Organisations).

The main goal for OmaPolku-project (2020-2022) is that youth with immigrant background seek and are more often accepted into secondary education pathways after primary school which better suit their individual abilities. The project aims to strenghten the preparedness of immigrant parents to support their teenaged children in choosing education pathways and to improve the cooperation and interaction between immigrant parents and schools. If you would like to learn more about the project please contact the project manager Sara Herrala or project coordinator Eugene Ufoka

The main goal for Terkku-project (2020-2022) it to develop a model for outreach work targeting people who have moved from Africa and the Middle East to Finland in order to prevent non-communicable diseases. The development of the model includes cooperation forums and trainings. This exploratory work includes target group encounters in different events and low-threshold gatherings. The projects cooperation partners are Diaconia and Laurea universities of applied sciences and their students are the actual executors of the outreach work. If you would like to learn more about the project please contact the project coordinator Laura Musta