Monihelin kevät 2020 on täynnä tapahtumia ja toimintaa! Tutustu ohjelmaamme tässä

18.12.2019

Scroll down for English

Monihelin jäsenjärjestöille, yhteistyökumppaneille ja aiheesta kiinnostuneille on luvassa tapahtumarikas kevät 2020. Tarjolla on kolme Järjestöklubia, kaksi koulutusta, Järjestöjen rahoitusinfo -tapahtuma, viikottainen järjestöklinikka uutena toimintana sekä demokratiakasvatustoimintaa. Moniheli käynnistää myös keväällä 2020 kaksi uutta kolmevuotista hanketta. 

Löydät Monihelin kevään tapahtumien lista alta. Voit tutustua tarkemmin tapahtumien sisältöön ja ilmoittautua niihin Tapahtumakalenterista.

Keväällä 2020 käynnistyy myös kaksi uutta hanketta, mikäli STEA:n avustusehdotus hyväksytään helmikuussa: 

  • Jatkamme vuosina 2017-2018 yhteistyössä DIAKin kanssa tehtyä Opintopolut-toimintaa, jonka tarkoitus on tukea maahanmuuttajataustaisten nuorten toisen asteen opintojen suorittamisessa vahvistamalla vanhempien valmiuksia tukea nuoria opinnoissa ja edistämällä kodin ja oppilaitosten yhteistyötä ja vuorovaikutusta mm. omakielisten vertaisohjaajien avulla. 

  • Edistämme Lähi-idästä ja Afrikasta muuttaneiden terveyttä ja tietämystä tartumattomista sairauksista Terkku-hankkeessa. Hanke kehittää laajan yhteistyön avulla kulttuurisensitiivisen jalkautuvan työn mallin, jolla terveysalan eri toimijat oppivat miten tavoittaa ja palvella tehokkaammin maahanmuuttajia.

Tavataan tapahtumissamme ensi keväänä! Pidä itsesi ajan tasalla toiminnamme kanssa seuraamalla meitä mm. Facebookissa.

Kevään tapahtumien lista löytyy englanninkielisen tekstin alta.


Moniheli's spring is full of events and activities! Discover our programme for early 2020 here.

A spring season full of events is awaiting Moniheli's member associations, cooperation partners and anyone interested in the issues we focus on. On the programme for the first half of 2020: three Associations' Clubs, two trainings, a Funding info for associations event, an Association Clinic as a new weekly activity as well as democracy education activities. Moniheli will also start in early 2020 two new three-year projects. 

You can find the list of Moniheli's spring events below. Read more about each event and register to them when registration starts from our event calendar.

Two new projects will also start at Moniheli during the spring of 2020, if the funding proposal from STEA is confirmed in February:  

  • We will continue the work started in cooperation with DIAK in 2017-2018 with a new Opintopolut project, whose goal is to support the immigrant background youth in their secondary education by strengthening the capacity of immigrant parents to support their children in their studies and developing the cooperation and dialogue between parents and schools. The project will, among other activities, train peer counselors to help other in their own language.  

  • We will promote the health of immigrants originating from the Middle East and Africa and their awareness of non-communicable diseases with the Terkku project. Based on wide cooperation between different actors of the health field - from health care providers to associations to the patients themselves - the project will develop a culturally sensitive outreach work model, so that actors from the health care field could reach and serve better immigrants. 

See you in our events next spring! Keep up to date with our activities by following us, for example, on Facebook.Monihelin toiminta, kevät 2020 | Moniheli's activities, spring 2020


HUOM! Tapahtumat ovat avoimia Monihelin jäsenjärjestöille, ellei toisin mainittu. Liity jäsenjärjestöksi tästä.

Please note! Unless indicated otherwise, our events are open to our member associations. Join as a member association here.

14.1.2020

Järjestöklubi: Löydä yhteistyökumppaneita
Association's Club: Find cooperation partners

Lue lisää tästä | Read more here

2.2020-
6.2020
Järjestöklinikka (tiistaisin): Hae apua yhdistyshallintaan ja osaamiseen
Association Clinic (Tuesdays): Get help with association management and documents
12.2.2020

Järjestöjen rahoitusinfo (avoin kaikille, yhteistyössä Järjestöhautomon ja EJY:n kanssa)
Funding info for associations (open to all, in cooperation with the Association Incubator and EJY ry)

Lue lisää ja ilmoittaudu tästä | Read more and register here

24.3.2020Training: Promote your activities on Kotoutumisentukena.fi (Only in English)
Vko 12-15
Weeks 
12-15
Kuntademokratia kaikille! Demokratiaviikot I. Aktivoitumistyöpajoja ja päättäjien tapaaminen (avoin kaikille)
City Democracy for All! Democracy weeks I: activation workshops and town hall meeting (open to all)
25.4.2020Monihelin kevätkokous ja valtakunnallinen koulutus, aihe TBD
Moniheli's Spring GA and nation-wide training, topic TBD
Vko 19-22 Weeks 
19-22
Kuntademokratia kaikille! Demokratiaviikot II. Aktivoitumistyöpajoja ja päättäjien tapaaminen (avoin kaikille).
City Democracy for All! Democracy weeks II: activation workshops and town hall meeting  (open to all)
12.5.2020Järjestöklubi: Työllistyminen vertaistuella (yhteistyössä Pakolaisavun kanssa)
Association's Club: Support employment with peer support (in cooperation with the Finnish Refugee Council)
2.6.2020Järjestöklubi: Euro-Med yhteistyön mahdollisuudet (yhteistyössä Anna Lindh -verkoston kanssa)
Association's Club: Opportunities from the Euro-Med region (in cooperation with the Anna Lindh network)