Monihelin kevät 2020 on täynnä tapahtumia ja toimintaa! Tutustu päivitettyyn ohjelmaamme tässä

2.3.2020

Scroll down for English

Monihelin jäsenjärjestöille, yhteistyökumppaneille ja aiheesta kiinnostuneille on luvassa tapahtumarikas kevät 2020. Tarjolla on kolme Järjestöklubia, kaksi koulutusta, Järjestöjen rahoitusinfo -tapahtuma sekä Kuntademokratia kaikille! -demokratiakasvatustoimintaa. Moniheli käynnistää myös keväällä 2020 kaksi uutta kolmevuotista hanketta. 

Löydät Monihelin kevään tapahtumien lista alta. Voit tutustua tarkemmin tapahtumien sisältöön ja ilmoittautua niihin Tapahtumakalenterista.

Keväällä 2020 käynnistyy myös kaksi uutta STEA-avusteista hanketta:

  • Onnistuneesti opintopoluille -hankkeen päätarkoituksena on, että maahanmuuttajataustaiset nuoret hakeutuvat ja pääsevät aikaisempaa paremmin heidän kyvykkyyksiä vastaavaan toisen asteen koulutukseen perusopetuksen jälkeen. Hankkeessa vahvistetaan maahanmuuttajataustaisten vanhempien valmiuksia tukea perheen nuorta tämän valitessa opintopolkujaan sekä kehitetään maahanmuuttajavanhempien ja koulujen välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta.

  • Edistämme Lähi-idästä ja Afrikasta muuttaneiden terveyttä ja tietämystä tartumattomista sairauksista Terkku-hankkeessa. Hanke kehittää laajan yhteistyön avulla kulttuurisensitiivisen jalkautuvan työn mallin, jolla terveysalan eri toimijat oppivat miten tavoittaa ja palvella tehokkaammin maahanmuuttajia.

Tavataan tapahtumissamme ensi keväänä! Pidä itsesi ajan tasalla toiminnamme kanssa seuraamalla meitä mm. Facebookissa.

Kevään tapahtumien lista löytyy englanninkielisen tekstin alta.
Moniheli's spring is full of events and activities! Discover our programme for early 2020 here.

A spring season full of events is awaiting Moniheli's member associations, cooperation partners and anyone interested in the issues we focus on. On the programme for the first half of 2020: three Associations' Clubs, two trainings, a Funding info for associations event as well as the continuation of the City democracy for all! democracy education activities. Moniheli will also start in early 2020 two new three-year projects. 

You can find the list of Moniheli's spring events below. Read more about each event and register to them when registration starts from our event calendar.

Two new STEA-funded projects will also start at Moniheli during the spring of 2020:  

  • The purpose of Opintopolut project is that immigrant background youth are better equipped to seek and get into secondary education that is equivalent to their competence after primary education. The project aims to strenghten the capacity of immigrant parents to support their children while they are choosing between different educational paths as well as to develop cooperation and dialogue between parents and schools.
  • We will promote the health of immigrants originating from the Middle East and Africa and their awareness of non-communicable diseases with the Terkku project. Based on wide cooperation between different actors of the health field - from health care providers to associations to the patients themselves - the project will develop a culturally sensitive outreach work model, so that actors from the health care field could reach and serve better immigrants. 

See you in our events next spring! Keep up to date with our activities by following us, for example, on Facebook.

Monihelin toiminta, kevät 2020 | Moniheli's activities, spring 2020


HUOM! Tapahtumat ovat avoimia Monihelin jäsenjärjestöille, ellei toisin mainittu. Liity jäsenjärjestöksi tästä.

Please note! Unless indicated otherwise, our events are open to our member associations. Join as a member association here.

14.1.2020

Järjestöklubi: Löydä yhteistyökumppaneita
Association's Club: Find cooperation partners

Lue lisää tästä | Read more here

12.2.2020

Järjestöjen rahoitusinfo (avoin kaikille, yhteistyössä Järjestöhautomon ja EJY:n kanssa)
Funding info for associations (open to all, in cooperation with the Association Incubator and EJY ry)

Lue lisää ja ilmoittaudu tästä | Read more and register here

24.3.2020

Training (in English only): Boost your cooperation with the public sector with the Kotoutumisentukena.fi web service

Read more and register here

Vko 12-15
Weeks 
12-15
Kuntademokratia kaikille! Demokratiaviikot I. Aktivoitumistyöpajoja ja päättäjien tapaaminen (avoin kaikille)
City Democracy for All! Democracy weeks I: activation workshops and town hall meeting (open to all)
18.4.2020Monihelin kevätkokous ja valtakunnallinen koulutus, aihe TBD
Moniheli's Spring GA and nation-wide training, topic TBD
Vko 19-22 Weeks 
19-22
Kuntademokratia kaikille! Demokratiaviikot II. Aktivoitumistyöpajoja ja päättäjien tapaaminen (avoin kaikille).
City Democracy for All! Democracy weeks II: activation workshops and town hall meeting (open to all)
12.5.2020Järjestöklubi: Aihe ilmoitetaan myöhemmin
Association's Club: TBD
2.6.2020Järjestöklubi: Euro-Med yhteistyön mahdollisuudet (yhteistyössä Anna Lindh -verkoston kanssa)
Association's Club: Opportunities from the Euro-Med region (in cooperation with the Anna Lindh network)


Lue Monihelin muut uutiset tästä
Read Moniheli's other news here