Naisten voimaannuttaminen, työllistyminen ja kulttuurien väliset kohtaamiset esillä Moniheli-avustuksen 2020 projekteissa – tutustu niihin tästä

10.3.2020

Moniheli jakaa jäsenjärjestöilleen yhteensä 76 000 euroa avustusta vuoden 2020 aikana toteutettaville pienmuotoisille projekteille. Nämä projektit edistävät maahan muuttaneiden ja maahanmuuttajataustaisten kotoutumista, osallistamista ja hyvinvointia, tai parantavat suhteita eri väestöryhmien välillä. Moniheli-avustus tukee näin haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille tarkoitettua ruohonjuuritoimintaa sekä järjestölähtöisten, innovatiivisten kotoutumista tukevien lähestymistapojen kehittämistä, ja samalla tukee pienten maahanmuuttajajärjestöjen osaamista projektisuunnittelussa ja -hallinnossa sekä palveluntarjoajina.

Tänä vuonna naiset, perheet ja nuoret ovat jälleen projektien merkittävimpiä kohderyhmiä, ja projektien toimintaan kuuluu laajaa kirjo teemoja ja aiheita. Monissa projekteissa tehdään paljon yhteistyötä, ja niistä laajinta yhteistyötä tehdään kroonisiin sairauksiin ja työoikeuksiin liittyvissä projekteissa mm. suurempien suomalaisten järjestöjen kanssa.

Maahan muuttaneita naisia tuetaan Moniheli-avustuksella eri elämäntilanteissa. Amal ry kannustaa musliminaisia osallistumaan ja vaikuttamaan Näe minut -projektillaan ja Kafaalo hyväntekeväisyys ry voimaannuttaa somalityttöjä kerhotoiminnalla. Maahanmuuttajanaisille tarkoitettua paikallista toimintaa järjestää myös Sahan-seura ry Vantaalla. Finn-Mamu Monikulttuurinen ry:n toiminta keskittyy syrjäytyneiden ja kuntoutumistarpeessa olevien maahanmuuttajanaisten ja -äitien mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, ja Suomen Itä-Afrikan tuki ry tarjoaa somalin kielellä vertaistukitoimintaa äideille ja sadutusta lapsille. 

Kulttuurien kohtaaminen on useimpien projektien ytimessä: Suomi uutena kotimaana ry jatkaa aiempina vuosina kehittämäänsä kotoutumis- ja kohtaamistoimintaa mm. virolaisten, turvapaikanhakijoiden ja ikäihmisten välillä. Vantaalla arabian- ja suomenkieliset tutustuvat toisiinsa Suomi-Marokko ystävyys- ja kumppanuusyhdistys ry:n toiminnan avulla tandem-kielivaihdossa. Cinemaissi ry ja Kulttuurikeskus Ninho ry kehittävät ja hyödyntävät taiteen ja kulttuurin menetelmiä kotoutumista edistävissä yhteistyöprojekteissa, joissa tarkastellaan festivaalien käyttämistä työkaluna niin kotoutumisen kuin kaupunkien moninaisuuden ja saavutettavuudenkin edistämiseksi. Kulttuurikameleontit ry edistää lasten kulttuurien välistä vuorovaikutusta kouluille tarkoitetussa työpajatoiminnassa.

Työllistymisen saralla Moniheli-avustuksella tuetaan niin korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden työllistymistä mentorointiohjelmassa (Think Africa ry) kuin myös ukrainankielisten suomen kielen osaamista ja työllistämistä tukevaa toimintaa (Ukrainalaisten Yhdistys Suomessa ry) ja espoolaisten nuorten pääsyä heidän tulevia uriaan tukeviin kesätyöpaikkoihin (Gannaanne ry). Mirsal ry tarttuu työolosuhteisiin ja työoikeuksiin arabiankielisille työntekijöille ja työnantajille tarkoitetussa Workers of Finland -projektissa yhteistyössä erilaisten ammattiliittojen kanssa.

Moniheli-avustus tukee myös maahan muuttaneille tarkoitettua terveyttä edistävää ja sairauksia ennaltaehkäisevää toimintaa kroonisiin sairauksiin ja terveellisiin elämäntapoihin keskittyvällä tapahtumaviikolla Uudellamaalla (HEED Association Finland ry). Pienavustus mahdollistaa myös pienempien kieliryhmien kuten ukrainan, armenian (Finland-Armenia Association) ja makedonian (Makedonialais-suomalainen yhdistys ry) kieltä puhuvien huomioonottamisen kotoutumistyössä.

Projektit toteutetaan vuoden 2020 aikana ja niiden edistymistä voi seurata verkossa #MoniheliTukee ja #SupportedByMoniheli -hashtagien kautta sekä Monihelin omissa somekanavissa. Avustuksen saajien ja niiden projektien lista löytyy englanninkielisen uutisen alta.  

Monihelin jäsenjärjestöt voivat hakea Moniheli-avustusta kerran vuodessa vuoden vaihteessa. Lue lisää jäsenyydestä ja hae mukaan tämän linkin kautta. Moniheli-avustuksen rahoittaa STEA.

Women's empowerment, employability and intercultural encounters prominently featured in the 2020 Moniheli Grant projects - find out more here

Moniheli has granted 76 000 € altogether to its member associations to be used for small scale projects carried out during 2020. These projects promote the integration, inclusion and well-being of immigrants and their communities, or improve the relations between different demographic groups. In this way the Moniheli Grant supports grassroots activities targeting vulnerable groups and the development of third sector-based, innovative approaches which support integration, while at the same developing the capacity of small immigrant associations in project planning and management, and as service providers for integration services. 

Women, families and the youth are once again the most common target groups, and the project activities touch on a wide variety of themes and issues. Many of the projects include cooperation with other organisations. The widest range of cooperation (including several larger Finnish organisations) can be found in the projects related to chronic diseases and work rights.

The Moniheli Grant supports migrant women at different stages of life. Amal ry supports Muslim women to participate and influence with its Näe minut (See me) project and Kafaalo hyväntekeväisyys ry empowers Somali girls with club activities. Sahan-seura ry organises local activities for migrant women in Vantaa. Finn-Mamu Monikulttuurinen ry's activities focus on the promotion of mental health and well-being of migrant women and mothers who are marginalised or in need of rehabilitation. Suomen Itä-Afrikan tuki ry offers peer support activities to mothers and storycrafting to children in Somali. 

Cultural encounters are at the core of several projects: Suomi uutena kotimaana ry continues its integration and encounter activities developed during previous years between Estonian migrants, asylum seekers and elderly people among others. Arabic and Finnish speaking persons can get to know each other during Suomi-Marokko ystävyys- ja kumppanuusyhdistys ry's language tandem activities in Vantaa. Methods and approaches born from the cultural and art field are adapted and put to use in integration work in the projects carried out by Cinemaissi ry's and Kulttuurikeskus Ninho ry's, which examine the use of festivals as tools of integration and to improve diversity and accessibility in cities, respectively. Kulttuurikameleontit ry advances children's culture and creates cultural encounters with its workshops for schools.

In the field of employment the Moniheli Grant enables associations to provide an English-speaking mentoring programme for the employment of highly educated immigrants (Think Africa ry). It also enables activities supporting Finnish language skills and use in the work field and employability among Ukrainian speakers (Ukrainalaisten Yhdistys Suomessa ry) as well as activities enabling youth in Espoo with migrant background to get summer jobs benefitting their future careers (Gannaanne ry). As for Mirsal ry, working conditions and workers' rights are the focus of its Workers of Finland project which targets Arabic speaking employees and employers and is carried out in cooperation with various trade unions.

The Moniheli Grant also supports activities promoting physical health and its prevention work with an event week focusing on chronic diseases and healthy lifestyle organised in Uusimaa (HEED Association Finland ry). Finally, small-scale funding allows to take into account smaller language groups such as Ukrainian, Armenian (Finland-Armenia Association) and Macedonian speakers (Makedonialais-suomalainen yhdistys ry) in integration work.

The projects will be carried out during 2020 and their progression can be followed online by searching with the hashtags #SupportedByMoniheli and #MoniheliTukee as well as through Moniheli's own social media channels. The list of all the grant recipients and their projects can be found below. 

Moniheli's member associations can apply for the Moniheli grant once a year at the turn of the year. Read more about Moniheli's membership and apply through this link. The Moniheli grant is funded by STEA.Järjestö | Association

Projektin nimi | Project name

Myönnetty | Granted

Amal ryNÄE MINUT -projekti

8 000,00 € 

Cinemaissí Latinalaisamerikkalaisen elokuvan yhdistys ryMovie festivals as a Model to Support and Improve Integration in Migrant Communities: The case of Cinemaissí Festival

5 300,00 €

Finland-Armenia AssociationExploring languages-Lezu-kieli

2 000,00 €

Finn-Mamu Monkulttuurinen rySyrjäytyneet naiset ja äidit

6 845,00 €

Gannaane ryKATU - Katse Tulevaisuuteen

2 200,00 €

HEED Association Finland ryCHRONIC DISEASE AWARENESS (CHRODA) PROJECT

7 975,50 €

Kafaalo hyväntekeväisyys ryVoima-toiminta: Somalityttöjen voimaannuttava toiminta

2 000,00 €

Kulttuurikameleontit ryLastenkulttuurin kehittäminen: kulttuurien välisen dialogin edistäminen ja rasisminvastainen työ taiteen avulla

3 000,00 €

Kultuurikeskus Ninho ry Building Intercultural encounters- Festivals as tools for more socially sustainable, diverse and accessible cities.

7 000,00 €

Makedonialais-suomalainen yhdistys ryYhdistyksen internetsivujen pystyttäminen

1 814,00 €

Mirsal ryWorkers of Finland

6 637,50 €

Sahan-seura ryOsNa-Osaavat Naiset

5 000,00 €

Suomen Itä-Afrikan tuki ryHuomisen puolesta!

2 000,00 €

Suomi uutena kotimaana ryTutustumme toisiimme

2 730,00 €

Suomi-Marokko ystävyys- ja kumppanuusyhdistys ry (SMYKY ry)Language and cultural exchange for better integration II

2 000,00 €

Think Africa ryProfessional Mentorship Program for Foreigners

7 697,00 €

Ukrainalaisten Yhdistys Suomessa ryHyvin menee yhdessä 2020

3 801,00 €


Lue Monihelin muut uutiset tästä
Read Moniheli's other news here