Tapahtuma: Monikulttuurista itsenäisyyspäiväjuhlaa vietettiin 6.12. Maunula-talossa

9.12.2019

Event: The Multicultural Independence Day Celebration will be held on December 6th in Maunula House 

Scroll down for the information in English. 

Juhlimme perjantaina 6.12.2019 Monikulttuurista itsenäisyyspäiväjuhlaa 13.kertaa. Juhlaa pidettiin tällä kertaa Maunula-talolla, yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Demos-hankkeen kanssa. Juhlaa toteutettiin osana FARO ry:n Moniviikkoa sekä yhteistyössä myös Helsingin NMKY:n HEED ry:n, Afaes ry:n ja Wodess ry:n kanssa. 

Juhlaa sponsoroi SOL Oy, Nobina Oy, SimpleTec Solutions sekä Finland-China Artists Association ry. 

Juhla keräsi yhteen suurta joukkoa ihmisiä eri etnisen taustan omaavia henkilöitä ja heidän perheitä. Juhlaan odotettiin n. 200 ihmistä ja hyvin lähelle myös päästiin, sillä juhlassa oli yhteensä 197 juhlijaa. 

Saimme vieraita suurlähettiläistä Presidentti Tarja Haloseen. Presidenttiparin vierailu juhlassa oli arvokasta ja tärkeää kohdeyleisölle ja aina yhtä positiivinen yllätys. Juhlassa pyrittiin tarjoamaan monipuolinen ja rikas ohjelma sekä tähdättiin siihen, että eri kulttuurit olisivat monipuolisemmin edustettuina. Juhlassa oli aasialaisia, venäläisiä, kuubalaisia, afrikkalaisia sekä uussuomalaisia esiintyjiä. Juhla tanssitti, herätti paljon tunteita naurua ja ennen kaikkea viihdytti eri ikäisiä ihmisiä, jotka kokoontuivat juhlimaan itsenäistä ja monikulttuurista Suomea. 

Saimme kuulla menestystarinan vuoden pakolaisnaiselta, joka inspiroi kohdeyleisöä ja toimi esimerkkinä onnistuneesta kotoutumisesta. Nautimme neljän eri ruokakulttuurin tarjoilusta ja vieraat poikkeuksetta antoivat ylistävää palautetta maukkaasta ruoasta. 

Juhlan tarkoitus oli tuoda ihmiset yhteen juhlimaan Suomen itsenäisyyttä monikulttuurisesta nauttien ruoasta ja monikulttuurisesta juhlan tunnelmasta ja siinä onnistuimme erinomaisesti. Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille, sponsoreille ja vapaaehtoisille. Kiitos järjestäjille ja ennen kaikkea vieraille. Palautteenne on meille tärkeä. Jotta parhaiten saisimme palautetta juhlaan osallistujilta, keräsimme palautteet paperisina palautelaatikkoon ja samalla osallistuja odotti takkinsa narikasta, hän pystyi hyvin jättämään palautteensa.  • Saimme yhteensä 76 vastausta
  • 65 vastasi olevansa erittäin tyytyväinen sekä yleiseen tunnelmaan että ruokaan
  • 8 vastasi olevansa tyytyväinen yleiseen tunnelmaan ja ruokaan On Friday, 6 December, we celebrate the 13th anniversary of Multicultural Independence Day. This year the celebration was held at Maunula House in cooperation with the City of Helsinki and the Demos project. The celebration took place as part of FARO's Moniviikko, and the event was organized in cooperation with HNMKY, HEED ry, Afaes ry, and Woddess ry.


The event is sponsored by SOL Oy, Nobina Oy, SimpleTec Solutions, and the Finland-China Artists Association.

A large number of people from different ethnic backgrounds and their families came together for the celebration. Approximately 200 people were expected to attend the party, and we were very close, as there were a total of 197 participants. We received guests from the Ambassadors to President Tarja Halonen. The visit of the presidential couple at the celebration was valuable and essential to the target audience and always a positive surprise. And for that, we're always grateful.


The celebration sought to provide a diverse and vibrant program and to promote a more diverse representation of different cultures. Asian, Russian, Cuban, African, and New Finnish performers were present. The celebration had people dance, raised a lot of emotions of laughter, and, above all, entertained people of different ages who came together to celebrate an independent and multicultural Finland.


We heard a success story from a refugee woman of the year who inspired the target audience and set an example for successful integration. We enjoyed four different cuisines, and guests invariably gave excellent feedback on delicious food.


The purpose of the celebration was to bring people together to celebrate Finland's independence by enjoying multicultural food and the multicultural atmosphere of the celebration, and we did a great job there. Thanks to all the partners, sponsors, and volunteers. Thanks to the organizers and, most of all, to the guests. Your feedback is important to us.


To best receive feedback from the attendees, we collected the feedback in paper form in the feedback box, and at the same time, the participant waited for their jacket, they had a good possibility to leave feedback.
  • We received a total of 76 responses.
  • 65 replied that they were very satisfied with the overall atmosphere and the food
  • 8 replied that they were satisfied with the general atmosphere and food


Lue Monihelin muut uutiset tästä
Read Moniheli's other news here