Kuntademokratiaindikaattorit 2017: Kuntademokratia toimii mutta vuorovaikutuksessa on parannettavaa

22.2.2018

Municipal democracy indicators report 2017 published

(In English below)

Oikeusministeriö järjesti 22.2.2018 tilaisuuden, jossa julkistettiin Kuntademokratiaindikaattorit 2017 -tutkimus. Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisen demokratian tilaa ja kansalaisten innokkuutta poliittiseen osallistumiseen sekä aivan omana alueenaan maahanmuuttajien poliittista osallistumista, erityisesti kuntavaaleissa 2017. Julkaisu on ladattavissa osoitteesta www.oikeusministerio.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-259-680-2

Tilaisuuden avasi oikeusministeri Antti Häkkänen, joka totesi alhaisen äänestysaktiivisuuden olevan länsimaisen demokratian suurin uhka. Häkkänen nosti puheessaan esille erityisesti maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat ministerin mukaan erityistoimenpiteitä osallisuutensa edistämiseen. Lue koko puhe tästä, www.oikeusministerio.fi/artikkeli/-/asset_publisher/oikeusministeri-antti-hakkanen-alhainen-aanestysaktiivisuus-on-demokratian-suurin-uhka

Moniheli organisoi kuntavaalien alla 2017 Kaikkien Vaalit -kiertueen, jonka tavoitteena oli maahanmuuttajataustaisten henkilöiden aktivointi poliittiseen osallistumiseen. Vaikka vieraskielisten äänestäjien kokonaisäänestysinnokkuus ei noussut vuodesta 2012, nostivat tutkijat esille tiettyjen vieraskielisten ryhmien merkittävän aktiivisuuden nousun viime vaaleissa aiempaan verrattuna. Tilaisuus herätti kiinnostusta ja keskustelua myös yhteiskunnallisen osallistumisen merkityksestä osana kotoutumisprosessia. Yhteistyö tutkijoiden ja käytännön työn tiimoilta aiheesta tulee jatkumaan myös tulevien maakuntavaalien ja eduskuntavaalien alla.

***

The Ministry of the Interior published on February 22nd the 2017 report on municipal democracy indicators. The report examines the state of Finnish democracy and the citizens' interest in political participation, as well as the participation of immigrants as candidates and voters in the municipal elections of 2017. The report (in Finnish) can be downloaded at www.oikeusministerio.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-259-680-2

The press conference was opened by Minister of the Interior Antti Häkkänen, who talked about low voting turnouts are the greatest threat to democracy in Western countries. In his speech, he pointed out in particular immigrants, who in his view require specific activation measures to improve their participation. Read the whole statement (in Finnish) at www.oikeusministerio.fi/artikkeli/-/asset_publisher/oikeusministeri-antti-hakkanen-alhainen-aanestysaktiivisuus-on-demokratian-suurin-uhka

Moniheli organised before the 2017 municipal elections the Kaikkien Vaalit panel discussion tour, whose goal was to encourage immigrant background citizens to take part in politics. Although the voting enthusiasm of foreign language speakers has not increased since 2012, the report's authors pointed out that the participation of some ethnic groups has remarkably progressed compared to the previous elections. The event stirred conversation about the relevance of social participation to the integration process. Cooperation between researchers and on-the-ground activists will continue in connection with the 2018 county elections and 2019 parliamentary elections.