Kuntademokratiaa kaikille: Järjestä aktivoitumistyöpaja!

13.10.2020

In English below

Monikulttuuriset järjestöt voivat järjestää syksyllä 2020 aktivoitumistyöpajoja osana Kuntademokratiaa kaikille -toimintaa Helsingissä. Työpajoissa opitaan kuntademokratiasta ja erilaisista vaikuttamiskeinoista. Osallistujat pääsevät myös keksimään kysymyksiä, mitkä esitetään kaupungin päättäjille myöhemmin päättäjien kokouksessa (lisää alla). Moniheli ulkoistaa työpajojen järjestämisen ja toteuttamisen järjestöille.

Aktivoitumistyöpajat ovat tarkoitettuja vieraskielisille helsinkiläisille. Tarjoamme järjestöille materiaalit ja ohjeet helpolla suomenkielellä tai englanninkielellä.  Järjestöt pitävät niiden avulla työpajoja omalle yhteisölleen. Työpajat voidaan myös järjestää käyttäen omaa äidinkieltään. Työpajat voivat olla osaa säännöllistä ryhmätoimintaa. Maksamme myös korvauksen työpajan järjestämisestä, mikäli ehdot täyttyvät. 

Työpajoissa käydään läpi 

 • miten kunta (Helsinki) toimii
 • kuka tekee päätöksiä
 • miten edustajat valitaan
 • miten jokainen voi vaikuttaa kaupungin päätöksiin ja toimintaan.

Työpajan aikana osallistujat ensin oppivat kunnan toiminnasta, ja seuraavaksi keskustelevat siitä,

 • mitä Helsingissä toimii ja mitä ei,
 • omista kokemuksistaan Helsingin kuntalaisina,
 • mitä kunnan pitäisi tehdä,
 • miten he voivat vaikuttaa näihin asioihin.

Työpajan vetäjä (fasilitaattori) kerää keskustelun aikana osallistujien kysymyksiä Helsingin kaupungin päättäjille ja työntekijöille. Päättäjät ja työntekijät vastaavat kysymyksiin kolmessa tapaamisessa, 30.9., 27.10. ja 30.11. Tapaamiset ovat kaikille avoimia, ja niitä voi seurata verkossa. Jokainen tapaaminen keskittyy eri teemaan: 

 • 30.9. Kaupunkidemokratia ja vaikuttamistavat (työpajat ensisijaisesti 10.9-27.9.)
 • 27.10. Perheet, nuoret ja syrjäytyminen (työpajat ensisijaisesti 7.10-25.10.)
 • 2.12. Kotoutuminen, työ ja kieli (työpajat ensisijaisesti 9.11.-26.11.)

Toivomme, että työpajan osallistujat osallistuvat myös päättäjien tapaamiseen. 

HUOM! Työpajan aihe on aina sama kuin kuukauden päättäjien tapaamisen aihe. Esimerkiksi syyskuussa pidetyt työpajat keskittyvät syyskuun päättäjien tapaamisen aiheeseen, eli lähidemokratia ja vaikuttamistavat. Järjestö voi esimerkiksi järjestää yksi työpaja per kuukausi kolmesta eri teemasta saman ryhmän kanssa, tai useampaa työpajaa saman kuukauden aikana ja samasta teemasta, mutta eri ryhmien kanssa. 

Jos haluat järjestää työpajan, voit ilmoittautua täyttämällä lomakkeen täällä. Ohjeet, materiaalit ja korvauksen ehdot löydät tämän tekstin alla olevista linkeistä. Otamme teihin yhteyttä, jos haluatte pitää työpajan Monihelin Zoom-alustalla.

Jos sinulla on kysymyksiä, ota yhteyttä koordinaattoriin Markus Lindholmiin osoitteeseen markus.lindholm@moniheli.fi. Kiitos!

City Democracy for All: Organise activation workshops!

In autumn 2020, multicultural associations can organise activation workshops as part of the City Democracy for All activities in Helsinki. Moniheli purchases the organisation and implementation of workshops from associations.  

The activation workshops are intended for foreign-language speakers residing in Helsinki. We provide materials and instructions for associations in clear Finnish or English and associations use them to organise and hold workshops for their own community, using also their own mother tongue. Workshops can be arranged as part of regular group activities. 

The materials tell about 

 • how the city of Helsinki works
 • who makes decisions 
 • how its representatives are selected
 • how to influence the city's decisions and activities. 

During the workshop, the participants will first learn about the municipality's activities, and then discuss

 • what works in the city of Helsinki and what does not 
 • their own experiences as Helsinki residents
 • what the municipality should do 
 • how they can influence the city in these matters. 

During the discussion, the workshop host (facilitator) collects questions from participants for the decision-makers and employees of the City of Helsinki. Decision-makers and employees will answer questions at three meetings, 30.9., 27.10. and 30.11. These events are open to everyone and can be followed them online. Each meeting focuses on a different theme:  

 • September: City democracy and ways to influence, workshops primarily Sept 10th-27th, Town Hall meeting Sept 30th
 • October: Families, youth and discrimination, workshops primarily Oct 7th-25th, Town Hall meeting Oct 27th
 • November: Integration, work and language, workshops primarily November 9th-26th, Town Hall meeting Dec 2nd

We expect that the participants in the workshop will also follow or take part in the Town Hall meeting. 

Please note! The theme of workshops organised during one month is always the same as the subject of the Town Hall meeting organised at the end of the month. For example, workshops in September will focus on city democracy and ways to influence. An association can organise one workshop every month with the same group on each of the three themes, or several workshops in the same month on th same theme, but with different groups.  

If you would like to organise a workshop, please fill out a form in this link. Instructions and materials you can find in the links below. We will also contact you if you want to have a workshop on Moniheli's Zoom platform. If you have questions or would like to know more about organizing an activation workshop, do not hesitate to ask! Contact our coordinator Markus Lindholm at markus.lindholm@moniheli.fi.