Tutustu Monihelin kevätohjelmaan 2021!

9.12.2020

Scroll down for English

Vaikuttamisemme on konkreettista, suoraa ja käytännönläheistä. Usein se on hyvin henkilökohtaista ja autettuja on ollut jo yli sata tuhatta. Moniheli antaa apua arkeen. Annamme osaavaa tukea niihin kaikkein tärkeimpiin, aivan olennaisiin ja tavallisiin asioihin, kuten asumiseen, terveydenhuoltoon, opiskeluun, verkostoitumiseen ja työllistymiseen.

Moniheli on kiinnostunut kaikista yhteistyömalleista, joilla parannetaan maahanmuuttajien asemaa ja tehdään työtä monikulttuurisen ja yhdenvertaisen Suomen puolesta. Tätä työtä ei ole mahdollista tehdä yksin. Olemme kiitollisia Monihelin verkoston jäsenille ja nykyisille yhteistyökumppaneillemme. Kiitämme sydämellisesti tähänastisesta ja haluamme jatkaa kanssanne myös tulevaisuudessa.

Aiomme tukea ja vahvistaa monikulttuuristen jäsenjärjestöjemme toimintaa niin, että ne voivat toteuttaa omaa missiotaan aktiivisina toimijoina yhteiskunnassamme. Haluamme vuonna 2021 edistää keskustelua ilmastonmuutoksesta myös monikulttuuristen järjestöjen keskuudessa ja löytää oikeat yhteistyökumppanit tähän työhön.

Tällä sivulla Monihelin jokainen hanke tai toiminta esittelee oman kevätohjelman vuodelle 2021. Alta löydät toiminnan aikataulut, jotka ovat jo tiedossa. Lisäämme tulevina viikkoina lisätietoa näistä tapahtumista tapahtumasivuillemme. Suosittelemme tilamaan Monihelin uutiskirjeen, jos haluat saada ilmoituksen tilaisuuksien ilmoittautumisen avaamisesta!

Monihelin toiminta ja palvelut monikulttuurisille ja muille järjestöille

Keväällä 2021 Monihelin ydintoiminta keskittyy ajankohtaisiin aiheisiin, joita järjestökentän muuttuvat olosuhteet toivat vahvasti esiin vuonna 2020. Helmikuun 10. päivän Rahoitus 2.0 -verkkoinfossa pohdimme eri tapoja, jolla pieni järjestö voi rahoittaa toimintaansa julkisen avustusten ohessa. Yhteistyössä Järjestöhautomon ja EJY:n kanssa järjestettävässä tilaisuudessa osallistujat saavat perustietoa rahankeräyksestä, sponsoroinnista ja palvelujen myynnistä, ja tutustuvat innostaviin ja opettavaisiin käytännön esimerkkeihin eri järjestöistä. Merkitse maaliskuun 2. päivän kalenteriin, jos haluat saada potkua järjestösi verkostoitumiseen! Yhteistyö pienempien järjestöjen ja isompien toimijoiden välillä ei voi olla, jos ei tunneta toisiaan. Tässä verkkotilaisuudessa saat eväitä yhdenvertaiseen ja tulokselliseen yhteistyöhön, ja pääset tutustumaan erilaisiin toimijoihin yhteisten teemojen ympärillä.

Viime vuosista tutut Järjestöklubit jatkuvat verkossa kevään aikana aiempaa nopeampaan tahtiin. Järjestöklubissa voi tutustua monikulttuuriseen järjestökenttään, oppia järjestöille hyödyllisistä palveluista ja toiminnoista ja verkostoitua muiden toimijoiden kanssa. Kevään järjestöklubeissa voi oppia ja pohtia, miten pieni järjestö voi tukea yhteisönsä ikäihmisiä (16.2., yhteistyössä Käpyrinne ry:n Jade-toiminnan kanssa), innostaa muualta muuttaneet äänestämään kuntavaaleissa (16.3.), auttaa riippuvuuden kärsivistä yhteisönsä jäseniä (20.4, MPMTO/Samha ry), ennaltaehkäistä asunnottomuutta yhteisössään (Monihelin Katto-toiminta) ja välittää eteenpäin terveellisempiä elämäntapoja kesän kynnyksellä (Monihelin Terkku-hanke). Järjestöklubit ovat kaikille avoimia ja niihin voi osallistua suomeksi ja englanniksi. Otamme myös vielä vastaan teemaehdotuksia syksyn tilaisuuksiin tästä.

Merkittäviä tuloksia saavuttanut Moniheli-avustus on myönnetty Monihelille 80 000 euroa vuodelle 2021. Avustuksen hakuaika siirtyy vuonna 2021 talvelta keväälle (15.2.-28.3.2021, verkkoinfo 23.2. klo 17-18) jäsenjärjestöjen loppukeväästä 2021 alkusyksyyn 2022 toteutettaville pienprojekteille ja toiminnoille. Moniheli-avustusta voivat hakea viimeistään 31.12.2021 liittyneet jäsenjärjestöt, jotka eivät saa muuta STEA-avustusta. Vuoden alussa käynnistyy myös Monihelin strategian päivittämistyö yhdessä hallituksen, jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Strategiaprosessin ensimmäinen työpaja on määrä järjestää huhtikuussa kevätkokouksen yhteydessä, toivon mukaan fyysisenä tapahtumana. Lopuksi, Moniheli on jälleen mukana Maailma kylässä -festivaalissa, joka siirtyy vuonna 2021 Rautatientorilta ja Kaisaniemen puistolta Suvilahteen.

Tietoa Rahoitus 2.0 -tilaisuudesta löytyy jo tapahtumakalenteristamme, ja lisäämme alkuvuonna kaikkien mainittujen tapahtumien tarkemmat tiedot, ajat ja ilmoittautumislomakkeet siihen

Katto-toiminta 

Katto-toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä asunnottomuutta ja asumisen ongelmia maahan muuttaneiden keskuudessa.

Vuonna 2021 jatkamme Katon toimintaa:

 • vierailemme eri ryhmissä keskustelemassa asumisesta suomeksi, englanniksi ja arabiaksi
 • autamme asunnon haussa maahan muuttaneita (yksilöitä ja ryhmässä)
 • jalkaudumme antamaan asumiseen liittyvää neuvontaa oppilaitoksiin ja julkisiin tiloihin
 • järjestämme koulutuksia ammattilaisille
 • teemme tiivistä yhteistyötä muiden asumisen ja asunnottomuuden äärellä työskentelevien toimijoiden kanssa ja
 • teemme vaikuttamistyötä maahan muuttaneiden asunnottomuuden vähentämiseksi

Katto-toiminnan voi kutsua omaan ryhmään keskustelemaan asumisesta tai jalkautumaan omaan tilaisuuteen. Meille voi ohjata ihmisiä, jotka tarvitsevat tukea asunnon hakuun, jota Katto-toiminta voi antaa suomeksi, englanniksi ja arabiaksi. Meidän kanssa voi tulla suunnittelemaan yhteistä koulutusta asumisen ammattilaisille tai sitten jotain ihan muuta. Olemme avoimia uusille ideoille ja yhteistyölle, kunhan se liittyy jotenkin asumisen teemaan.

Ottakaa yhteyttä, niin suunnitellaan mitä voisimme tehdä yhdessä! 


Katon kevään tiedossa olevat aikataulut

Tammikuu
 • Infot ja jalkautuminen - kutsu Katto-toiminta vierailulle!
 • Katto-talkoot


Helmikuu
 • Infot ja jalkautuminen - kutsu Katto-toiminta vierailulle!
 • Kuntavaalitilaisuus asumisesta - tule mukaan suunnittelemaan ja järjestämään kuntavaaliehdokkaiden paneelia asumisesta!


Maaliskuu
 • Infot ja jalkautuminen - kutsu Katto-toiminta vierailulle!


Huhtikuu
 • Infot ja jalkautuminen - kutsu Katto-toiminta vierailulle!
 • Ammattilaisten koulutus - kutsu meidät omalle paikkakunnallesi, etäyhteyksien kautta yhteistyö onnistuu välimatkoista piittaamatta!


Toukokuu
 • Infot ja jalkautuminen - kutsu Katto-toiminta vierailulle!
 • Monihelin jäsenille ja verkostosta kiinnostuneille suunnattu järjestöfoorumi teemalla asuminen
 • Maailma kylässä -festivaalit


Kesäkuu
 • Ammattilaisten koulutus - kutsu meidät omalle paikkakunnallesi, etäyhteyksien kautta yhteistyö onnistuu välimatkoista piittaamatta!


OmaPolku-hanke 

OmaPolku-hankkeen päätarkoituksena on, että maahanmuuttajataustaiset nuoret löytäisivät paremmin heidän omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan vastaavan toisen asteen koulutuksen perusopetuksen jälkeen ja saisivat tarvitsemaansa tukea koulutuspolun valinnassa.

OmaPolku-hankkeen kevät 2021 alkaa vertaisohjaajien koulutuspäivällä. Vertaisohjaajille järjestetään tammikuussa koulutuspäivä kevään vertaistoiminnassa käsiteltävistä teemoista. Kevään vertaistoiminta lähtee liikkeelle helmikuussa ja se jatkuu aina kesään asti. Kevään aikana toteutetaan noin 30 omakielistä vertaisryhmää maahanmuuttajavanhemmille ja heille annetaan myös yksilöllistä vertaistukea- ja neuvontaa nuorten koulutuspolkuihin liittyvissä asioissa. Vertaistoiminnan tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajavanhempien valmiuksia tukea nuorta, kun hän valitsee peruskoulun jälkeistä koulutuspolkuaan.

Tänä keväänä alkaa myös opinto-ohjaajien pilottikoulutus kulttuurisensitiiviseen ohjaukseen liittyen. Kuusiosaisen koulutuksen kolme ensimmäistä osaa järjestetään keväällä huhti-toukokuussa. Koulutuksen tavoitteena on, että opinto-ohjaajat osaisivat paremmin huomioida eri kulttuuritaustaiset nuoret ja heidän perheensä ohjaustyössään.

Lisäksi huhtikuussa järjestetään hankkeen ensimmäinen yhteistyöfoorumi. Yhteistyöfoorumien tavoitteena on kehittää maahanmuuttajavanhempien ja opinto-ohjaajien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä siinä vaiheessa, kun nuori siirtyy perusopetuksesta toisen asteen koulutukseen.

Täältä löydät yhteystietomme ja lisätietoja OmaPolku-hankkeesta.


OmaPolun kevään tiedossa olevat aikataulut

Tammikuu
 • Vertaisohjaajien koulutuspäivätHelmikuu
 • Vertaisryhmät ja yksilöllinen vertaistuki- ja neuvonta maahanmuuttajavanhemmilleMaaliskuu
 • Vertaisryhmät ja yksilöllinen vertaistuki- ja neuvonta maahanmuuttajavanhemmilleHuhtikuu
 • Vertaisryhmät ja yksilöllinen vertaistuki- ja neuvonta maahanmuuttajavanhemmille
 • Kulttuurisensitiivinen ohjaus -koulutuspäivät opinto-ohjaajille
 • YhteistyöfoorumiToukokuu
 • Vertaisryhmät ja yksilöllinen vertaistuki- ja neuvonta maahanmuuttajavanhemmille
 • Kulttuurisensitiivinen ohjaus -koulutuspäivä opinto-ohjaajilleKesäkuu
 • Vertaisryhmät ja yksilöllinen vertaistuki- ja neuvonta maahanmuuttajavanhemmilleTerkku-hanke

Terkku-hankkeen kevät muotoutuu pitkälti opiskelijoiden jalkautuvan työn kokeilujakson ympärille. Kokeilujaksoissa sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- ja asioimiskielentulkkiopiskelijat järjestävät erilaisia terveyden edistämisen ryhmiä ja tapahtumia yhteistyöjärjestöjen kanssa. Alkukevät suunnitellaan ja valmistellaan jalkautumista yhdessä Monihelin jäsenjärjestöjen ja terveysjärjestöjen kanssa, keväällä toteutetaan kokeiluita ja loppukeväästä dokumentoidaan ja arvioidaan niitä. Lisätietoa jalkautuvasta työstä voit lukea täältä.

Jalkautuvan työn lisäksi keväällä koulutamme myös uusia kulttuurivälittäjiä, tarjoamme pienempiä koulutuksia sote-alan ammattilaisille ja järjestämme terveyden edistämisen tapahtumia erilaisille monikulttuuri- ja maahanmuuttajatoimijoille.   

Laitathan myös rohkeasti viestiä hankekoordinaattori Lauralle mahdollisimman pian, jos järjestösi haluaa osallistua jalkautuvaan työhön - mukaan mahtuu vielä uusiakin järjestöjä! Lauran saat kiinni sähköpostilla osoitteesta laura.musta@moniheli.fi tai puhelinnumerosta +358 (0)50 544 1122.


Terkun kevään tiedossa olevat aikataulut

2.2.2021 


27.1.
-2.3.2021
 • Opiskelijat suunnittelevat jalkautuvan työn kokeiluja yhteistyössä järjestöjen kanssa


3.3.-
26.4.2021
 • Opiskelijat toteuttavat jalkautuvan työn kokeiluja yhteistyössä järjestöjen kanssa


27.4.2021
 • Opiskelijoiden jalkautuvan työn loppuseminaari


Moniheli Spring Program 2021

Our impact is concrete, direct and pragmatic. It is often very personal and there have already been over a hundred thousand people helped. Moniheli provides help for everyday life. We provide professional support for the most important, essential and also common issues, such as housing, healthcare, studying, networking and employment.

Moniheli is interested in all models of cooperation that improve the position of immigrants and work for multicultural and equal Finland. It is not possible to do this work alone. We are grateful to the members of Moniheli's network and our current cooperation partners, because they have helped us to help Finnish society in a way that we would not have been able to do alone. We sincerely appreciate what they have done so far and look forward to working with them in the future.

We intend to support and strengthen the activities of our multicultural member associations so that they can carry out their own mission as active actors in our society. In 2021, we want to promote the discussion on climate change also among multicultural organizations and find the right cooperation partners for this work.

In this page every project or program of Moniheli presents its own spring program for the year 2021 that we know of already. You can find the timetable of these activities below. We will add in the coming weeks more information about these events to our event calendar

If you would like to be informed by us on a monthly basis, subscribe to Moniheli's newsletter!

Services and activities for multicultural and other associations

In the spring of 2021, Moniheli's core activity will focus on current issues that were strongly highlighted by the changing conditions in the organization field in 2020. In the 'Finance 2.0' online information session on February 10, we will discuss different ways a small organization can fund its activities in addition to public grants. Organized in collaboration with the NGO Incubator and EJY, the session will provide participants with basic information on fundraising, sponsorship and sales of services as well as with inspiring and educational practical examples from different organizations. Mark on March 2 in the calendar, if you want to get a kick out of your organization to networking! Cooperation between smaller organizations and larger actors cannot exist without knowing each other. In this online event, you will get tools for equal and fruitful cooperation, and you will get to know different actors around common themes.

Associaations' clubs that became familiar from recent years will continue online during the spring at a faster pace. In the Association's club, you can get to know the multicultural field of organizations, learn about services and activities that are useful to organizations, and network with other actors. From the spring Association's clubs you can learn and reflect on how a small organization can support the elderly in its community (16 February, in collaboration with Käpyrinne ry's Jade program), inspire people who have moved from elsewhere to vote in municipal elections (16 March), help community members suffering from addcition (20 April, MPMTO / Samha ry), prevent homelessness in their community (Moniheli Katto program) and pass on healthier lifestyles at the beginning of summer (Monihelin Terkku project). The Association's clubs are open to everyone and you can participate in Finnish and English. You can also suggest themes and speakers for the autumn events here.

The Moniheli grant, which has achieved significant results, has been awarded EUR 80,000 to Moniheli for 2021. The application period for the grant will move from winter to spring in 2021 (February 15 - March 28, 2021; online information on February 23 from 5 pm to 6 pm) for small projects and activities to be implemented by member associations from late spring 2021 to early autumn 2022. The Moniheli grant can be applied for by member associations that have joined no later than 31 December 2021 and do not receive any other STEA grant. 

At the beginning of the year, an update on Moniheli's strategy will also begin together with the Board, member associations and cooperation partners. The first workshop of the strategy process is scheduled to take place in April in conjunction with the spring meeting, hopefully as a physical event. Finally, Moniheli is once again involved in the World Village festival, which is moved from Rautatientori and Kaisaniemi Park to Suvilahti in 2021. 

Information about the Fundrasing 2.0 event can already be found in our event calendar, and more detailed information, times and registration forms for all the mentioned events will be added to the event calendar at the beginning of the year.

Katto program

The purpose of Katto program is to prevent homelessness and housing problems among immigrants.

In 2021, we countinue Katto's activities:

 • we visit different groups to discuss housing in Finnish, English and Arabic
 • we help immigrants to find an apartment (individuals and in a group)
 • we reach out to provide housing advice to educational institutions and public spaces
 • we organize trainings for professionals
 • we work closely with other actors working on housing and homelessness and
 • we do advocacy work to reduce the homelessness of imigrants

You can invite Katto program to your own group to discuss housing or to reach out  your own occasion. You can direct to us people who need support in finding an apartment, which Katto can provide in Finnish, English and Arabic. You can come to plan a joint training for housing professionals or something else with us. We are open to new ideas and coopearations as long as it is somehow related to the theme of housing.


Contact us, then let's plan what we can do together!


Katto's confirmed schedules for spring

January
 • Information and outreaching - invite Katto program to for a visit!
 • Katto-communal work


February
 • Information and outreaching - invite Katto program to for a visit!
 • Municipal election session on housing - come to plan and organize a panel of municipal election candidates on housing!


March
 • Information and outreaching - invite Katto program to for a visit!


April
 • Information and outreaching - invite Katto program to for a visit!
 • Training for the professionals - invite us to your own place, through remote connection, cooperation is possible regardless of the distances!


May
 • Information and outreaching - invite Katto program to for a visit!
 • Organization forum for members of Moniheli and those interested in the network on the theme of housing
 • The World Village Festival


June
 • Training for the professionals - invite us to your own place, through remote connection, cooperation is possible regardless of the distances!


OmaPolku project

The main purpose of OmaPolku project is that young people with an immigrant background would find upper secondary education after basic education which better suits their individual strengths and interests and that they would receive the support they need in choosing an educational path.

OmaPolku project's spring 2021 begins with a training day for peer tutors. The training day will be organized for peer tutors in January on the themes to be addressed in the spring peer support activities. The spring peer review will start in February and will continue until the summer. During the spring, approximately 30 peer groups in their own language will be implemented for immigrant parents and they will also be given individual peer support and counseling on issues related to young people's educational paths. The aim of peer activities is to strengthen the capacity of immigrant parents to support young people when they choose their education path after basic education.

This spring a pilot training for study counselors will also begin in connection with culturally sensitive guidance. The first three parts of the six-part training will be held in the spring in April and May. The aim of the training is enable study counselors to consider young people and their families from different cultural backgrounds better in their counselling work.

In addition, the first cooperation forum of the project will be held in April. The aim of cooperation forums is to develop interaction and cooperation between immigrant parents and study counselors at the stage when a young person moves from basic education to upper secondary education.

Here  you can find our contact and more information about OmaPolku project.


OmaPolku's confirmed schedules for spring

January
 • Training days for peer tutors


February 
 • Peer groups and individual peer support and counseling to immigrant parents


March
 • Peer groups and individual peer support and counseling to immigrant parents


April
 • Peer groups and individual peer support and counseling to immigrant parents
 • Training days for culturally senstive guidance to study counselors
 • Cooperation form


May
 • Peer groups and individual peer support and counseling to immigrant parents
 • Training days for culturally senstive guidance to study counselors


June
 • Peer groups and individual peer support and counseling to immigrant parents


Terkku project

Terkku project’s spring will take shape largely around the trial phase of students' outreach work. In the trial sessions, nursing, public health nursing and public service interpreting students organize various health promotion groups and events with partner organizations. In early spring outreach work is planned and prepared for implementation together with Moniheli's member associations and health organizations. In the spring trials will be implemented and in late spring they will be documented and evaluated. You can read more about the outreach work here.

In addition to the outreach work, in the spring we will also train new cultural mediators, offer smaller trainings for professionals in the field of social services and health care, and organize health promotion events for various multicultural and immigrant actors.


Please also feel free to send a message to the project coordinator Laura as soon as possible if your organization wants to participate in the outreach work - there is room for new organizations! You can catch Laura by e-mail at laura.musta@moniheli.fi or by phone at +358 (0) 50 544 1122.Terkku's confirmed schedules for spring

2.2.2021 


27.1.
-16.2.2021
 • Students plan trials for outreach work in cooperation with organizations


26.2.-
26.4.2021
 • Students implement trials for outreach work in cooperation with organizations


27.4.2021
 • Final seminar of students' outreach work