Katto-toiminnan uudet työntekijät auttavat koronaviruksen takia asumisen ongelmissa ja asunnonhaussa puhelimitse, sähköpostitse ja Facebookin chatissa

20.4.2020

Katto program’s new staff help with housing problems and housing applications over the phone, e-mail ja Facebook chat an act of caution to prevent the spreading of corona virus

Katto-toiminnan työntekijät etätöissä.

Katto-toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä maahan muuttajien asunnottomuutta ja kouluttaa asumisasioista maahan muuttaneita sekä ammattilaisia. Katto-toiminta tekee myös vaikuttamistyötä ja aktiivista yhteistyötä muiden asunnottomuuskentän toimijoiden kanssa.

Katto-toiminnan päällikkönä on aloittanut huhtikuussa Veera Vilkama ja asiakastyön koordinaattorina on tammikuun alusta työskennellyt Bisher Sawan. Teemme koronaviruksen takia etätöitä. Meidät saa puhelimitse, sähköpostin, Facebookin chatin kautta kiinni.

Katto-toiminnasta saat apua, jos olet asunnoton tai asunnottomuusuhan alla tai sinulla on kysymyksiä asumisesta. Asukastyön koordinaattori Bisher Sawan auttaa ja neuvoo suomeksi, englanniksi ja arabiaksi puhelimitse p. +358 50 309 3925, sähköpostitse bisher.sawan@moniheli.fi ja Katto-toiminnan Facebook sivun chatin kautta https://www.facebook.com/kattotoiminta/.

Veera Vilkamaan voit olla yhteydessä liittyen hankkeen koulutuksiin, yhteistyön ja vaikuttamistyön suunnitteluun puhelimitse +358 (0) 50 309 3961 tai sähköpostitse veera.vilkama@moniheli.fi.

Koska emme voi tavata asiakkaita koronaviruksen takia, olemme aloittaneet yhteisen Facebook-asumisneuvonnan Sininauhasäätiön ja VVA ry:n kanssa. Facebookin kautta neuvontaa tarjolla neljänä päivänä viikossa ma-to klo 13-15 suomeksi, englanniksi, arabiaksi, swahiliksi, bulgariaksi ja serbokroatiaksi https://www.facebook.com/kota.asumisentuki/.

Lisätietoja Katto-toiminnasta: www.moniheli.ti/katto

In English:

Katto program’s aim is to prevent migrant homelessness and to provide training for migrants and professionals about housing related issues. Katto program does advocacy work and co-operates closely with different organizations working in the field of housing and homelessness.

Veera Vilkama started as a manager in Katto program in April 2020 and Bisher Sawan started as a casework coordinator in January 2020. As an act of caution to prevent the spreading of corona virus we work remotely but you can reach us by phone, e-mail and Facebook chat.

Katto program can help you if you are homeless or in risk of losing your home or have questions related to housing issues. Casework coordinator Bisher Sawan provides advisory and counselling in Finnish, English and Arabic by phone +358 (0) 50 309 3925, e-mail bisher.sawan@moniheli.fi and in our Facebook chat: https://www.facebook.com/kattotoiminta/

You can contact Veera Vilkama if you want to organize a training or plan for cooperation or advocacy work together with Katto program by phone +358 (0) 50 309 3961, e-mail veera.vilkama@moniheli.fi.

Since we can’t meet with clients due corona virus, we have started a Facebook chat counselling on housing issues in cooperation with Sininauhasäätiö and VVA ry which is in many languages; Finnish, English, Arabic, Swahili, Bulgarian and Serbo-Croatian. It's open four days a week from Monday to Thursday from 13:00 to 15:00 o’clock.

More info: https://www.facebook.com/kota.asumisentuki/

More info on Katto program: www.moniheli.fi/katto


Lue Monihelin muut uutiset tästä

Read Moniheli's other news here