Katto-toiminnan työntekijät kirjoittivat raportin maahanmuuttajien asunnottomuudesta

17.2.2020

Katto-toiminnassa työskennelleet Jana Turk ja Duin Ghazi kirjoittivat raportin Katto-hankkeen (2016-2019) tuloksista ja hankkeessa opituista keinoista, joiden avulla erityisesti maahanmuuttajien asunnottomuuteen johtavia tekijöitä voidaan vähentää. Raportissa käsittellään asunnottomuuden eri määritelmiä Suomessa, Asunto ensin -periaatetta sekä asunnottomuuden riskitekijöitä erityisesti maahanmuuttajien näkökulmasta. Raportin voi lukea suomen ja englannin kielellä täältä.

Katto project's employees have written a report on migrant homelessness

Katto-program’s workers Jana Turk and Duin Ghazi have written a report which examines ways to tackle factors specific to migrant homelessness, drawing on the lessons learnt from Moniheli’s Katto-project (2016-2019). The report explores definitions of homelessness in Finland, the Housing First model and risk factors for homelessness from a migrant-specific perspective. The report is available both in Finnish and English here.

Lue Monihelin muut uutiset tästä
Read Moniheli's other news here