Monihelin kannanotto valtiovarainministeriön sosiaali- ja terveysjärjestöjen leikkauksiin​ - ​Koronatalkoissa järjestöjä ei saa unohtaa

17.8.2020

Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä sosiaali- ja terveysjärjestöiltä aiotaan ensi vuonna leikata peräti 127 miljoonaa euroa. Tämä on 33 prosenttia rahoituksesta tähän vuoteen verrattuna. Tämä on todella suuri leikkaus, joka tarkoittaisi monen järjestön toiminnan ankaraa supistamista tai jopa alas ajamista. Moniheli ry vaatii, että järjestöjen rahoitus ja toimintaedellytykset on turvattava.

Moniheli on monikulttuurijärjestöjen valtakunnallinen verkosto, jossa on mukana yli 100 kotoutumiskentän avaintoimijaa. Monihelin järjestöverkosto tavoittaa toiminnassaan vuosittain 8 000 - 10 000 maahan muuttanutta. Moniheli ry vahvistaa jäsenjärjestöjensä toiminnan edellytyksiä ja yhteiskunnallista osallisuutta, ennaltaehkäisee maahanmuuttaneiden asunnottomuutta, edistää terveyttä sekä nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia koulutukseen yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Kotoutumiskentän toimijoissa on valtava kansantaloudellinen potentiaali, jonka vahvuudet haluamme suomalaisen yhteiskunnan käyttöön. Meidän toimintamme on aidosti kotoutumista tukevaa ja kansantalouden kantokykyä parantavaa. Meillä on sellaista omien kohderyhmiemme kohtaamisessa tarvittavaa osaamista, jota ei ole missään muualla eikä näin paljon. Kotoutumisen kentällä toimivat järjestöt toimivat siltana palvelujärjestelmän ja ihmisten välillä ja ne ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden välttämätön täydentäjä. Järjestöt ovat erityisen tärkeitä heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden tavoittamisessa, sillä nämä henkilöt jäävät usein sosiaali- ja terveyspalveluiden ulottumattomiin.

Monihelin jäsenjärjestöt toimivat ruohonjuuritasolla ihmisten keskellä ja toiminnassa mukana on paljon vapaaehtoisia. Pienellä rahoituksella saadaan siis kokoaan suurempi tuloksia. Järjestöt tavoittavat maahan muuttaneita, tarjoavat paikan toimia ja osallistua ja ohjaavat heitä palvelujärjestelmässä toimimisessa. Keväällä koronan aiheuttaman poikkeustilan aikana moni tippui täysin palvelujärjestelmän ulkopuolelle, koska sähköiseen asioimiseen vaadittava kieli- ja digitaidot sekä tarvittavat laitteet puuttuivat. Järjestöjen rooli oli korvaamaton ja ne reagoivat nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen ihmisten auttamiseksi.

“Järjestöjen työ tukee heikompien selviytymistä arjessa, oppimista ja työllistymistä. Kaikkia niitä prosesseja, joilla myös vaikeammista lähtökohdista kasvetaan veronmaksajiksi, aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi ja irti turvaverkoista.” ​Moniheli ry:n toiminnanjohtaja Abdirahim Hussein toteaa.

Näitä järjestöjä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Nyt on aika pysähtyä miettimään kestävää ratkaisua sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoitukselle, koska kuka maksaa hinnan ja kuka ottaa vastuun, kun leikkaukset alkavat näkyä osattomuuden, eriarvoisuudenja pahoinvoinnin kasvuna koronakriisin rinnalla?