Kaksi työpaikkaa auki DigiUp-hankkeessa, hae 14.4. mennessä!

31.3.2021

Moniheli on yli sadan monikulttuuri- ja maahanmuuttajajärjestön valtakunnallinen yhteistyöverkosto.  Moniheli tukee järjestötoimintaa ja monialaista yhteistyötä eri tapahtumilla, toimii maahan muuttaneiden edunvalvojana, ennaltaehkäisee maahan muuttaneiden asunnottomuutta ja asumisen ongelmia (Katto-toiminta), järjestää vertaistoimintaa maahanmuuttajavanhemmille (OmaPolku-hanke), kehittää maahan muuttaneiden terveyttä edistävää jalkautuvaa toimintaa (Terkku-hanke) ja paljon muuta.

DigiUp on Monihelin kolmivuotinen (2021–2023) STEA-rahoitteinen hanke, joka vahvistaa monikulttuuri- ja maahanmuuttajajärjestöjen digitaitoja. Hankkeen päätarkoituksena on kehittää moni- ja selkokielistä digitukea. Hankkeessa kartoitetaan myös digitaitojen nykytilannetta, koulutetaan, tarjotaan digitukea järjestöille ja vapaaehtoistyön mahdollisuuksia järjestöissä digituen tehtävissä.

Haemme nyt DigiUp-hankkeeseen työntekijäksi projektipäällikköä sekä digitukikoordinaattoria. Työ alkaa 15.5.2021 tai sopimuksen mukaan.

Projektipäällikön tehtäviä ovat mm:

 • Hankkeen johtaminen ja hankehallinto
 • Digitukikoordinaattorin esihenkilönä toimiminen
 • Tarvekartoituksen toteuttaminen
 • Hanketoimintojen suunnittelu ja järjestöjen kouluttaminen
 • Vapaaehtoistyön suunnittelu ja koordinointi
 • Hankkeen viestintä-, sidosryhmä- ja vaikuttamistyö

Etsimällämme projektipäälliköllä on:

 • 3-5 vuotta kokemusta STEA-rahoitteisista hankkeista
 • Esihenkilökokemusta
 • Tehtävään soveltuva koulutus (vähintään ammattikorkeakoulutasoinen)
 • Kokemusta monikulttuuriselta järjestökentältä
 • Erinomaiset IT-taidot ja järjestöjen tarvitsemien digitaalisten alustojen tuntemus
 • Hyvät verkostoitumis- ,vuorovaikutus- ja esiintymistaidot
 • Hyvä suomen ja englannin kielen taito (suullinen ja kirjallinen, selkokielen tuntemus on eduksi), muut kielet ovat plussaa

Digitukikoordinaattorin tehtäviä ovat mm:

 • Digitukihenkilönä toimiminen järjestöille
 • Kouluttaminen
 • Selko- ja monikielisen digituen kehittäminen
 • Osallistuminen hankkeen viestintä-, sidosryhmä- ja vaikuttamistyöhön

Etsimällämme digitukikoordinaattorilla on:

 • Erinomaiset IT-taidot ja järjestöjen tarvitsemien digitaalisten alustojen tuntemus
 • Tehtävään soveltuva koulutus (vähintään ammattikorkeakoulutasoinen)
 • Kokemusta digitukihenkilönä toimimisesta
 • Kokemusta monikulttuuriselta järjestökentältä
 • Hyvä suomen ja englannin kielen taito (suullinen ja kirjallinen, selkokielen tuntemus on eduksi), muut kielet ovat plussaa

Moniheli tarjoaa:

 • Mahdollisuuden tehdä monipuolista ja merkityksellistä työtä ja edistää yhdenvertaisuutta Suomessa
 • Kaksikielisen työyhteisön – suomi ja englanti ovat työkieliä
 • Joustavan, innostavan ja monikulttuurisen työyhteisön Helsingin Kalasatamassa
 • Mahdollisuuden etätöihin
 • Kokoaikatyön (37,5 h/vko), työ sisältää ilta- ja viikonlopputyötä
 • Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen mukaisen palkka

Hakeminen:

Lisätietoa puhelimitse Monihelin toiminnanjohtaja Abdirahim Hussein +358 (0) 45 8992522 perjantaina 9.4. klo 10 – 12.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo sähköpostitse viimeistään tiistaina 14.4 klo 15 menneessä osoitteeseen jobs@moniheli.fi. Merkitse sähköpostin otsikkokenttään hankkeen nimi ja tehtävä, johon haet.


Two vacancies open in the DigiUp project. Apply by April 14th!

Moniheli is a nationwide cooperation network of more than a hundred multicultural and immigrant associations. Moniheli supports association activities and multidisciplinary cooperation at various events and acts as an advocate for immigrants, prevents homelessness and housing problems among migrants (Katto program), organizes peer support activities for immigrant parents (OmaPolku project) and develops health-promoting activities for immigrants (Terkku project), and much more.

DigiUp is Moniheli's three-year (2021–2023) STEA-funded project, which promotes multicultural and immigrant associations digital skills. The main purpose of the project is to develop multilingual and plain language digital support. The project will also map the current situation regarding the incorporation of digital skills, as it aims to train and provide digital support to organizations. In addition to supplying volunteering opportunities in digital support related tasks in organizations. 

We are now looking for a project manager and a digital support coordinator for the DigiUp project. Work will begin on May 15, 2021 or according to the agreement.

The tasks of the project manager include:

 • Project management and project administration 
 • Acting as a supervisor for the digital support coordinator 
 • Implementation of needs assessment 
 • Planning project activities and organizing training 
 • Planning and coordination of volunteering
 • Project communication, stakeholder, and advocacy work 

The project manager we are looking for has:

 • 3-5 years of experience in STEA-funded projects
 • Supervisor experience
 • Suitable education for the position (at least university of applied sciences level)
 • Experience in a multicultural organizational field
 • Excellent IT skills and knowledge of digital platforms needed by organizations.
 • Good networking, interaction, and presentation skills.
 • Good command of Finnish and English (oral and written, knowledge of Easy Finnish is a plus), other languages are a plus.

The tasks of the digital support coordinator include:

 • Acting as digital support person for NGOs
 • Training
 • Developing plain language and multilingual digital support
 • Participating in communication, stakeholder and advocacy work

The digital support coordinator we are looking for has:

 • Excellent IT skills and knowledge of the digital platforms needed by organizations.
 • Suitable education for the position (at least university of applied sciences level)
 • Experience in acting as a digital support person. 
 • Experience in a multicultural organizational field.
 • Good command of Finnish and English (oral and written, knowledge of Easy Finnish is a plus), other languages are a plus.

Moniheli offers:

 • Opportunity to do meaningful work from a variety of avenues and promote equality in Finland.
 • A bilingual work community - Finnish and English are the working languages.
 • A flexible, inspiring and multicultural work community at Kalasatama, Helsinki.
 • Opportunity for telecommuting.
 • Full-time work (37.5 h / week), work includes evening and weekend work.
 • A reasonable salary that follows the collective agreement of social organizations.

How to apply:

For more information, call Abdirahim Hussein, Executive Director of Moniheli, +358 (0) 45 8992522 Friday April 9th 10am – 12pm.

Send a free-form application and CV by e-mail no later than Tuesday April 14th by 3pm to jobs@moniheli.fi. Enter the name of the project and the task you are applying for in the subject field of the e-mail.