Kaikkien Vaalit -kampanja: Miten yksilö, järjestöt ja kunnat voivat edistää maahan muuttaneiden äänestysaktiivisuuden?

30.3.2021

Scroll down for English


Kaikkien Vaalit - Miten sinä, järjestösi tai yhteisösi voi vaikuttaa?


Kaikkien Vaalit- kampanjan tarkoituksena on kannustaa maahan muuttaneita äänestämään kuntavaaleissa jakamalla tietoa äänioikeudesta ja vaaleista. Kampanja sisältää matalan kynnyksen verkkovaalipaneeleja, vieraskielisille suunnattuja verkkotilaisuuksia ja tiedon välittämistä vieraskielisten vapaaehtoisten avulla omille yhteisöilleen.


Mitä voi tehdä? 


1. Kunnat voivat järjestää avoimia vaalitapahtumia yleisölle,  sekä tarjota vastauksia kysymyksiin selkosuomella, sekä jakaa tietoa luovilla tavoilla.

Kunnat voivat luoda vaalipaneeleja, jotta asukkaat oppisivat tuntemaan paremmin ehdokkaat. Kunta voi osallistua esimerkiksi paneelien ja tapahtumien järjestämiseen verkossa: Kunnat voivat ilmoittautua paikallisten ja kansallisten paneelien sekä muiden verkkotapahtumien järjestäjäksi.  Lisätietoja ja ilmoittautumislomake löytyvät täältä: https://www.moniheli.fi/toiminta-activities/demokratia-democracy/2021/online-election-panels/


2. Monikulttuuriset järjestöt voivat järjestää verkkopaneeleja ja kutsua ehdokkaita keskustelemaan. Järjestää tapahtumia, joihin kutsutaan ihmisiä, jotka jäävät muuten tiedon ulkopuolelle. Järjestöt voivat jakaa tietoa omalla kielellä.  Ilmoitukset on nyt suljettu. Järjestöt ovat tervetulleita järjestämään paneeleita vapaaehtoisesti.


3. Yksilöt voivat kertoa äänestämisestä lähipiirille, sekä yhteisölle. Olla aktiivinen sosiaalisessa mediassa, sekä jakaa tarkkaa ja validia materiaalia luotettavista lähteistä, kuten esimerkiksi Oikeusministeriön sivuilta:  www.vaalit.fi ja verkkosivultamme täältä, johon laitamme erilaisia ​​materiaaleja. He voivat myös liittyä some kampanjaamme täällä.


Jos haluat lisätietoa kampanjaan osallistumisesta, ota yhteyttä kampanjan koordinaattori Sahar Bouhafsiin, sahar.bouhafs@moniheli.fi / +358 (0) 50 552 0255. Kiitos!Our election campaign– What can you, multicultural associations or municipalities do to make a difference?


Our election campaign aims to strengthen the participation of people with an immigrant background as well as sharing information about the elections and voting in several languages. The campaign includes low-threshold online election panels, online events for foreign-language speakers and the transmission of information with the help of foreign-language volunteers to their own communities.


What can be done? 


1. The municipalities can arrange open election events to residents. They can offer information and answer questions in clear finish language and spread information via creative ways. They can also arrange election panels so that people can get to know the candidates. Organizing panels and events at network: Municipalities can register to organize local and national panels and other network events. More information and the registration via: https://www.moniheli.fi/toiminta-activities/demokratia-democracy/2021/online-election-panels/


2. Multicultural associations can create network panels and invite candidates to discuss about different issues. Create events and invite people who otherwise are excluded from the information. Please note that registrations to organize panels are now closed. Associations can do more panels voluntarily if they wish. Get in touch with us below!


3. Individuals can spread information about the elections in their own family, friends and community. To be active in social media and spread truthful and precise information from reliable sources like Ministry of Justice www.vaalit.fi and from our election-related material section here. They can also join our social media campaign here.


Would you like more information about taking part in the campaign? Contact coordinator Sahar Bouhafs (sahar.bouhafs@moniheli.fi / +358 (0) 50 552 0255). Thank you!