Toivotamme rauhallista juhlan aikaa ja menestyksekästä uutta vuotta 2021!

18.12.2020

Arvoisat ystävät ja yhteistyökumppanit!

Takanamme on vuosi, jota ovat värjänneet lukuisat tapahtumat ja erityisesti koronapandemia, joka on aiheuttanut ongelmia melkein kaikille. 

Covid-19 on vaikuttanut kaikiin elämän osa-alueisiin. Tämä pandemia on vienyt osan rakkaistamme. Se on aiheuttanut työttömyyttä ja jättänyt jotkut ihmiset vielä aiempaa enemmän eristyksiin. 

Olemme monikulttuurisella kentällä tunteneet Covid-19:n pahimmat seuraukset. Maahan muuttaneet ja uudet tulokkaat eivät ole pystyneet kielimuurin takia seuraamaan median kautta kaikkea tapahtuvaa ja kaikkia ohjeistuksia. 

Emme kuitenkaan jääneet katsomoon seuraamaan, vaan otimme vahvasti kantaa siihen, miten taistella tätä tappavaa tautia vastaan. Suomen maahanmuuttajayhteisö on osallistunut aktiivisesti koronan vastaiseen työhön

Olemme yksimielisiä siitä, että tätä tautia vastaan voidaan taistella vain yhdessä, ja yhdessä olemme työskennelleet tähän saakka. Vaikka Covid-19 on edelleen keskuudessamme, uskomme, että voimme nujertaa sen, mutta vain yhteistyöllä.

Moniheliläisinä uskomme vahvuuteen moninaisuudessa.

Huolimatta koronapandemian mukanaan tuomista suurista muutoksista järjestöt ovat työskennelleet ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Meidän on ollut pakko opetella uusia tapoja tehdä asioita ja vuoden loppuessa olemme tulleet sinnikkäämmiksi emmekä anna periksi koronapandemialle.

Olemme iloisiavoidessamme ilmoittaa kaikille jäsenillemme ja yhteistyökumppaneillemme, että Monihelin ovet ovat avoinna kaikille ja että Monihelitekee töitä rakentaakseen Suomea, joka on vahvempi ja parempi paikka elää kaikille.

Kiitos kaikille hienostayhdessä tehdystä työstä! Kiitos jäsenjärjestöillemme ja yhteistyökumppaneillemme! Toivomme, että hyvä yhteistyömme jatkuu!

Monihelin hallituksen jäsenet ja henkilökunta toivottavat teille rauhallista juhlan aikaa ja menestyksekästä uutta vuotta 2021.

Dear friends and cooperation partners! 

We have witnessed a year that has been colored bynumerous events, and Covid-19 has caused problems for almost all. 

Covid-19 has impacted people's lives in all aspects. This pandemic has taken some of our loved ones. It has caused unemploymentand isolated some people even more than they were before.

We in the multicultural field have felt Covid-19 in its worst as migrants and newcomers have not been able to follow all that was going onand instructions through the media due to the language barrier issue. 

However, we did not stay in the stands to follow, but rather took a strong position on how to fight this deadly disease. The Finnish migrant community has actively participatedin works against Covid-19.

There was a common understanding that this disease can only be fought against together, and together we have worked so far. Although Covid-19 is still among us, we believe we can overcome this but only if we work together. 

As Monihelians, we believe in strength in diversity. 

Despite all these major changes that covid-19 has brought, organizations have been working to promote people’s well-being. We have been forced to learn new ways of doing things and we finish this year with greater perseverance not giving in to Covid-19. 

We are happy to inform all our members and cooperation partners, that Moniheli doors are open for all and that Moniheli will work towards a Finland that is stronger and better place for all to live in.  

Thank you all for the great work we have done together with you. Thanks to our member organizations and partners! We hope that our good cooperation will continue! 

Moniheli’s board members and staff wish you a peaceful celebration time and a successful New Year 2021.