Ilon hetkiä OmaPolku-hankkeessa

6.10.2020

Syyskuun lopussa OmaPolku-hankkeessa odotettiin jännityksellä ensimmäistä etänä toteutettavaa vertaisryhmää, joka järjestettiin yhteistyössä Porvoon monikulttuurisen yhdistyksen ja Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestön kanssa. Jännitys oli turhaa, sillä vertaisryhmä onnistui loistavasti ja tavoitti enemmän vanhempia kun osasimme odottaakaan. 

Ryhmään osallistui 14 venäjänkielistä vanhempaa. Vanhemmat antoivat myös hyvää palautetta ryhmästä ja vertaisohjaajastamme Katerina Karlovasta. Löysimme vertaisryhmään asiantuntijavieraan Suomalais-venäläisestä koulusta, joka kertoi vanhemmille ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista toisen asteen koulutukseen. Asiantuntijavieras sopi mielestämme hyvin ryhmän loppuun ja tulevaisuudessa aiomme kutsua vertaisryhmiimme myös kokemusasiantuntijoita jakamaan omia kokemuksia eri aihepiireistä. Yhteistyökumppaneilta tuli myös hyvää palautetta ja toive järjestää vertaisryhmiä yhdessä tulevaisuudessakin. Tämä oli hyvä alku OmaPolku-hankkeen vertaistoiminnalle! Kiitos loistavalle vertaisohjaajallemme, aktiivisille yhteistyökumppaneillemme ja kaikille vanhemmille, jotka olivat mukana jakamassa kokemuksiaan ja ajatuksiaan muiden vanhempien kanssa. 

At the end of September, the OmaPolku-project was nervously looking forward to our first peer group, which was organised in cooperation with Multicultural Association of Porvoo and Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö. There was no need to be nervous, as the peer group succeeded and reached more parents than we had expected. 

14 Russian-speaking parents participated in the peer group. The parents also gave good feedback on the peer group and our peer tutor, Katerina Karlova. From a Finnish-Russian school, we found an expert guest, who provided parents with current information on the effects of the coronavirus situation on upper secondary education. We think the expert guest was a good fit for the end of the group. In the future, we will also invite experienced experts to our peer groups to share their own experiences on different topics. From the partners, we also received good feedback and the wish to organise peer groups together in the future. The peer support activities of the OmaPolku-project had a good start! Thank you to our great peer tutors, active partners and all parents who were involved in sharing their experiences and thoughts with other parents.