Jäsenille: Projektityöpajoissa 22.10., 5.11. ja 26.11. voit tehdä ideastasi projektisuunnitelman ja projektisuunnitelmasta avustushakemuksen - ilmoittaudu nyt!

2.10.2019

For members: Turn your idea into a project plan and your project plan into a funding application in our workshops on Oct 22nd, Nov 5th and Nov 26th - registration open 

Scroll down for English

Haluatko oppia järjestönä miten suunnitella monikulttuurisuuteen tai kotoutumiseen liittyvää projektia, ja samaan aikaan valmistella hakemusta avoimista tai tulevista avustuksista, mukaan lukien Moniheli-avustus? Ota kolme askelta eteenpäin käymällä projektityöpajoissamme 22. lokakuuta, 5. marraskuuta ja 19. marraskuuta klo 17-19.30!

Työpajoissa käydään läpi avustuslähteisiin perehtymistä, idean kehittämistä sopivaksi ehdotukseksi valitsemaasi avustusta varten, projektin suunnittelua ideasi perusteella ja avustushakemusta lähetettäväksi valmistamista. Tulevia avustuksia syksyllä ja talvella ovat esimerkiksi Helsingin kaupungin kotouttamistyön avustus, Taiken avustukset ja Moniheli-avustus, mutta työpajojen avulla voit myös valmistella muihin kaupunkiavustuksiin tai kotoutumiseen liittyviä suomalaisia ​​julkisia avustuksia.

Työpajat ovat erittäin käytännöllisiä ja sisältävät harjoituksia sinun projekti-idean perusteella. Jokainen työpaja keskittyy seuraaviin aiheisiin:

  1. Työpaja 22.10.: Tutki avustuksen ehdot ja tarkoitus, esittele projektisi tarve ja määritä projektin kohderyhmä
  2. Työpaja 5.11.: Valitse tavoitteet, yhdistä niitä projektin toiminttaan ja arvioi tulokset 
  3. Työpaja 26.11.: Suunnittele budjetti ja viimeistele hakemus

Ole hyvä ja rekisteröidy täyttämällä alla oleva lomake. Suosittelemme, että useampi kuin yksi edustaja samasta järjestöstä osallistuu. Saatamme myös järjestää streemausta, jos siihen on tarpeeksi kysyntää. Koulutuksen sisältö räätälöidään antamiesi tietojen perusteella, joten täytä lomake huolellisesti! Osallistujiin otetaan yhteyttä noin viikkoa ennen ensimmäistä työpajaa.

Would you like to learn how to plan a project as an association in the multicultural or integration field, and at the same time prepare an application for open or upcoming grants, including the Moniheli grant? Get three steps ahead by attending our project workshops on October 22nd, November 5th and November 19th at 17-19:30! 

In the workshops, we will go through together the process of researching a grant, developing an idea into a suitable proposal for the grant you have chosen, plan a project efficiently based on your idea, and finalize the grant application to be sent. Upcoming grants this autumn and winter include for example the City of Helsinki's Integration grant, the Taike grant for supporting cultural diversity and the Moniheli grant to support integration in Finland, but you can also use the workshops to prepare applications for other city grants or other integration-related Finnish public grants.

The workshops are very practical and include exercises based on your project idea. Each session will focus on the following topics:

  1. October 22nd: Researching a grant, establishing the need for your project and defining your target group
  2. November 5th: Defining objectives, connecting them to your activities and evaluating your results
  3. November 26th: Planning the budget and finalizing your application for sending

Please register by filling the form below. We recommend that more than one representative would attend for one association. We might also arrange streaming if there is enough demand for it. The contents of the training will be tailored based on the information you provided, so please fill the form carefully! Participants will be contacted around a week before the first workshop.

Ilmoittaudu Projektityöpajoihin 22.10., 5.11. ja 26.11. 
Register to the Project workshops on Oct 22nd, Nov 5th and Nov 26th

Millä kielellä voi järjestösi edustajat osallistua? | In what languages can your association's representatives take part in the workshop? *
Osallistuuko järjestö kaikki työpajoihin? | Will your association participate in all the workshops *
Mitä avustusta aiot hakea työpajojen avulla? Voit valita useita avustuksia | Which funding will you be applying for with the help of the workshops? You can select more than one. *
Onko sinulle mahdoton osallistua paikan päällä, ja voit osallistua vain etänä? | Are you unable to come to our premises for the workshops, but would like to participate remotely? *

Lähettämällä vastauksesi hyväksyt Monihelin tietosuoja-asetuksen.
By pressing Send, you approve Moniheli's data protection policy.


Lue Monihelin muut uutiset tästä
Read Moniheli's other news here