Monihelin hallituksen julkinen lausunto

26.6.2020

Kulttuurinen monimuotoisuus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo ovat Monihelin keskeisiä arvoja. Se pyrkii vaalimaan näitä arvoja verkostonsa kautta rakentamalla yhteisöjä ja molemminpuolista kunnioitusta. Moniheli odottaa arvokkuutta, hyviä käytäntöjä ja avoimuutta kaikilta jäseniltään, ​​työntekijöiltään ja yhteistyökumppaneiltaan kaikessa toiminnassa.

Tulevan toiminnanjohtajan Abdirahim Husu Husseinin äskettäisen twiitin valossa hallitus piti kaksi hätäkokousta, joissa keskusteltiin aiheesta. Hallitus pyysi Husseinilta selitystä ja hän antoi vastauksen, jossa hän painotti tukevansa ja puolustavansa kaikkien ihmisten tasa-arvoa ja yhtäläisiä oikeuksia. Hänen vastauksensa oli hallitukselle tyydyttävä.

Hän selvitti hallitukselle, ja tweetissään suurelle yleisölle, kantaansa tasa-arvoon ja kaikkien yhtäläisiin oikeuksiin heidän rodustaan, uskonnostaan, ihonväristään, sukupuolestaan tai seksuaalisesta suuntautumisestaan riippumatta.

Monihelin hallitus on tehnyt tulevalle toiminnanjohtajalle selväksi, että se ei suvaitse sellaisia ​​lausuntoja, jotka eivät ole järjestön arvojen mukaisia.

Koko tilanne huomioon ottaen hallitus päätti, että Abdirahim Husu Hussein aloittaa uutena toiminnanjohtajana elokuussa 2020. Monihelin puolesta ​​asia on nyt loppuun käsitelty.


Parhain terveisin,

Monihelin hallitus

Public statement from Moniheli Board

Cultural diversity, equity, and equality are the central values of Moniheli. It strives to cherish these values through its network by community building and mutual respect. Moniheli expects dignity, good practices, and transparency from all its members, employees and partners in all activities

In the light of the incoming ED Abdirahim Husu Hussein's recent tweet, the Board held two emergency meetings to discuss the issue. The Board asked Hussein for an explanation,  and he gave a reply making clear that he supports and defends equality and equal rights of all people. His reply was satisfactory for the Board.

Also, Hussein has made a public statement apologizing for his hasty tweet. He clearly explained to the Board, and to the public in a tweet, his stance on equality and equal rights of all regardless of their race, religion, colour, gender or sexual orientation.

The Board of Moniheli has made it clear to the incoming ED that it will not tolerate any utterances that are not in line with the organization's values.

Taking the totality of the situation into consideration,  the board came to the decision that Abdirahim Husu Hussein will start in August 2020 as the new Executive Director.  On Moniheli's part,  this issue is now closed.

Best regards,

Moniheli Board