Moniheli avustaa Euroopan komissiota toteuttamaan ja kehittämään maahanmuuttopolitiikkaansa alan asiantuntijana

2.11.2020

Three European flags in front of a glass building

Moniheli nimitetään maahanmuuttajien näkemykstä käsittelevän komission asiantuntijaryhmän jäseneksi. Kilpailu oli kovaa. 20 valittiin 354 hakemuksesta.

Asiantuntijaryhmän yleinen tehtävä on avustaa Euroopan komissiota EU-lainsäädännön ja -politiikan sekä EU:n ohjelmien täytäntöönpanossa sekä säädösehdotusten ja poliittisten aloitteiden laatimisessa. 

Tämän erityisen asiantuntijaryhmän tehtävänä on antaa neuvoja ja asiantuntemusta maahanmuutto-, turvapaikka- ja kotouttamispolitiikassa. Hakupyyntö avattiin henkilökohtaisessa ominaisuudessa nimitetyille henkilöille, yksittäiselle asiantuntijoille, jotka on nimitetty edustamaan jotakin intressiä, ja organisaatioille. Toiminnanjohtajamme Abdirahim Hussein edustaa Monihelia komission asiantuntijaryhmässä.

Moniheli viettää tänä vuonna kymmenvuotisjuhliaan. Tämä uutinen on yksi parhaista lahjoista. Viimeisten 10 vuoden aikana Moniheli on kerännyt kokemuksia yhteistyöstä eri yhdistysten ja valtion virastojen kanssa kotouttamisasioissa Suomessa. Monihelin sateen alla olevien toimien ja hankkeiden ydin on edistää maahanmuuttajien yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja hyvinvointia kotoutumisprosessissa suomalaiseen yhteiskuntaan. Nyt haluamme laajentaa vaikutusvaltaamme Euroopan tasolle.

Olemme innoissamme nähdäksemme, mitä odottaa meitä seuraavien vuosien aikana!Moniheli will assist the European Commission to implement and develop their migration policies as an expert of the field

Moniheli is nominated as a member of the Commission Expert Group on the Views of Migrants. The competition was tough. 20 were selected out of 354 applications.

The general role of the Expert Group is to assist the European Commission in relation to the implementation of existing Union legislation, programmes and policies and in the preparation of legislative proposals and policy initiatives. The mission of this specific Expert Group is to provide advice and expertise on policies in the field of migration, asylum and integration of migrants. The call for applications was opened to individuals in their personal capacity, as representatives of a common interest, and to organisations. Moniheli will be represented by the Executive Director, Abdirahim Hussein, in the Commission's Expert Group.

Moniheli celebrates its 10th anniversary this year. This news is one of the best presents. During the past 10 years, Moniheli has accumulated experiences in cooperation with different associations and governmental agencies regarding issues of integration in Finland. In all activities and projects under the umbrella of Moniheli, the essence is to promote equity, equality and well-being of immigrants in the process of integration into the Finnish society. Now we want to expand our influence onto the European level.

We are excited to see what is waiting for us in the coming years!