Etnisten suhteiden neuvottelukunnan (Etno) julkilausuma: Ilman huoltajaa turvapaikkahakijoina tulleiden alaikäisten hyvinvointi — perheenyhdistäminen ja jälkihuolto.

12.9.2019

Declaration of the Advisory Board for Ethnic Relations (Etno): Wellbeing of minors who have arrived in Finland as unaccompanied asylum seekers – family reunification and aftercare 

Scroll down for English

Moniheli yhtenä ETNOn (Etnisten suhteiden neuvottelukunta) jäsenenä on ollut mukana tekemässä julkilausumaa Suomeen ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten tilanteesta. Julkilausumaa vastaanottamassa olivat edustajat sisäministeriöstä sosiaali- ja terveysministeriöstä, sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä. 

"Oikeus perheeseen on perustavanlaatuinen ihmisoikeus. Suomen kansainväliset velvoitteet edellyttävät, että perheenyhdistämiselle asetetut kriteerit eivät tosiallisesti rajoita oikeutta perheenyhdistämiseen. Neuvottelukunta on kuitenkin huolissaan kansainvälistä suojelua tai oleskeluluvan inhimillistä syistä saavien alaikäisten mahdollisuuksista perheenyhdistämiseen. Viime vuosina tehdyt lakimuutokset ovat tiukentaneet huomattavasti perheenyhdistämisen kriteerejä ja nykytilassa perheen yhdistäminen on usein mahdotonta."

Julkilausuman löydät suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi klikkaamalla linkeistä.

Moniheli, one of the members of ETNO (Advisory Board on Ethnic Relations), has been involved in making a statement on the situation of unaccompanied minors asylum seekers in Finland. Representatives from the Ministry of the Interior, the Ministry of Social Affairs and Health and the Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland were receiving the statement. 

"The right to family life is a fundamental human right. Binging international obligations require that the criteria set for family reunification shall not factually restrict the right to family reunification in Finland. However, the Advisory Board is concerned about the possibilities of minors, who have been granted international protection or a residence permit for humanitarian reasons, to opt for family reunification. The legislative amendments introduced in recent years have considerably tightened the criteria for family reunification, and, consequently, reunification is often impossible in the current situation."

You can find the statement in Finnish, Swedish and English by clicking these links:

Lue Monihelin muut uutiset tästä
Read Moniheli's other news here