Blogi: Ensimmäinen vuosi Monihelin toiminnanjohtajana

26.8.2021

Minulla tuli elokuussa täyteen ensimmäinen vuoteni Monihelin toiminnanjohtajana ja jännittävä vuosi se olikin! Vuosi on ollut täynnä muutoksia, uutta sekä avautuvia mahdollisuuksia. Moniheli on kasvava verkosto sekä organisaatio, joka on haluttu yhteistyökumppani järjestöille, kunnille, ministeriöille sekä medialle.

Pandemia on vaikuttanut paljon työhömme ensimmäisen vuoden aikana. Olemme Monihelissä koko vuoden tehneet etätöitä ja jouduimme sovittamaan monia toimintojamme maailmantilanteeseen. Joka joulukuinen Monikulttuurinen itsenäisyyspäivä on monille yhteisömme jäsenille ja yhteistyökumppanille tärkeä paikka tavata muita ja juhlia yhdessä, ja sen toteutimme viime vuonna verkossa. Verkkoon siirtyi myös Maailma kylässä -festivaali. Se harmitti meitä kovasti, kun yhdessä olemisen ilo jäi näistä tapahtumista puuttumaan, toisaalta virtuaaliset tapahtumat tavoittivat uusia yleisöjä.

Vuoden aikana monta uutta ja tärkeää asiaa on mennyt eteenpäin. Moniheli toimii jäsenjärjestöjensä tuen ja edunvalvomisen lisäksi asumisen, koulutuksen, terveyden ja osallisuuden teemojen parissa. Vuoden aikana käynnistyi myös uusi järjestöjen digivalmiuksia parantava DigiUp-hanke. Teimme töitä myös äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi kuntavaaleissa Kaikkien vaalit -hankkeessa, ja rasismin vastainen hankkeemme vahvisti järjestöjen osaamista antirasistisesta työotteesta.

Toimintamme kasvoi ja saimme myös entistä enemmän taloudellista tukea jaettavaksi jäsenjärjestöillemme. On tärkeää, että pienet organisaatiot voivat hakea rahoitusta työlleen, sillä ruohonjuuritasolla he näkevät, mihin resursseja todella tarvitaan.

Olen pitänyt tärkeänä myös kahdenkeskisiä keskusteluita ja sparrailuhetkiä, joiden avulla olen voinut tukea pieniä jäsenjärjestöjämme. Erityisen iloinen olen siitä, että Monihelin jäsenjärjestöjen määrä on kasvanut vuoden aikana vähän yli sadasta yli kahdellakymmenellä uudella jäsenellä ja saamme edustaa heitä monella foorumilla.

Vuoden aikana pääsimme Euroopan komission maahanmuuttoa käsittelevään asiantuntijaryhmään sekä Työ- ja elinkeinoministeriön Kotouttamisen osaamiskeskuksen seurantaryhmään. Tulin myös valituksi varajäseneksi Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) neuvottelukuntaan. Moniheli on nyt mukana siellä, missä päätöksiä suunnitellaan.

Monihelillä on avoimet ovet hyville ideoille. Minulle on tärkeää, että Moniheli nähdään mielekkäänä yhteistyökumppanina erilaisille aloitteille, joista meihin otetaan jatkuvasti yhteyttä. Kansalaisjärjestökentän rahoitus on epävarma ja tämä heijastuu myös Moniheliin. Samaan aikaan työllemme on kasvava ja monipuolistuva kysyntä, johon haluamme vastata.

Moniheli on luomassa aktiivisesti Suomea, jossa moninaisuus on rikkaus ja kaikki ovat yhdenvertaisia. Tulevaisuus tuo haasteita mutta meillä Monihelissä ollaan valmiita tähän. Mihinkään edellä mainitusta en olisi pystynyt yksin, ilman Monihelin asiantuntevia, tehokkaita ja sydämellisiä hallitusta ja työkavereita.

Yhdessä kohti tulevaa.


Abdirahim Hussein, toiminnanjohtaja

My first year as Moniheli’s executive director 

My first year as Moniheli’s executive director came to an end in August and what an exciting year it was! This year has been full of changes, as well as new and arising opportunities. Moniheli is a growing network and an organization that is a desired partner to associations, municipalities, ministries, and the media alike.   

The pandemic has affected our work a lot throughout my first year. At Moniheli, we have had to work from home and adapt many of our operations according to the global situation. The Multicultural Independence Day organised annually in December is for many of our members and partners an important place to meet and celebrate together. Last year, we had to honour it online. Similarly, the World Village Festival was moved to the web. This pained us a lot, as the joy of being together was missing, although the virtual events also reached new audiences.  

Throughout the year many new and important matters have been carried forward. On top of supporting its member associations and promoting their interests, Moniheli equally assists in housing, education, healthcare, and inclusion. We launched the DigiUp project, a new platform to improve associations’ digital capacities. We have also worked to increase the voting participation in the municipal elections, and our project against racism strengthened organisations’ capacities to combat racism.  

Our operations grew and we also received even more funds to support financially our member associations. It is important that small organisations are able to receive funding for their work, as they can see first-hand where crucial resources are needed.  

I consider important the one-on-one conversations with smaller member associations which allows us to exchange views and for me to support them. I am especially happy that the number of Moniheli member associations has increased during the year, by more than twenty from a bit over a hundred. We are now also able to represent them on many new fora. 

We became members of the European Commission’s Expert group for Immigration as well as to the monitoring group for the Centre of Expertise in Immigrant Integration in the Ministry of Economic Affairs and Employment. I was also chosen as a reserve member for STEA (Funding Centre for Social Welfare and Health Organisations). Moniheli has now presence in places where decisions are made.  

Moniheli is always open to new ideas. For me, it is important that Moniheli is seen as a notable partner for different initiatives, and we are often contacted about them. The funding of NGOs is a uncertain which affects Moniheli as well. Simultaneously, there is a growing and diverse demand for our work to which we would like to answer.  

Moniheli is actively creating a Finland where diversity is a richness, and everyone is equal. There will be challenges in the future but at Moniheli, we are prepared for it. None of the abovementioned I could not have done alone, without Moniheli's board and my colleagues who are hardcore professionals but do their work with a big heart.

Together for the future.  Abdirahim Hussein, Executive Director